7 КЛАС

АЛГЕБРА

уроку

Тема уроку

К-сть

годин

Дата проведення

1-2.

Перетворення виразів. Повторення та систематизація матеріалу 5-6 класів

2

04.09.12

05.09

 

Вхідне діагностичне оцінювання

1

06.09

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною

(9 годин)

4-5.

Рівняння та його корені

2

11.09

12.09

 

Лінійне рівняння з однією змінною. Рівносильні рівняння

1

13.09

 

Лінійне рівняння з однією змінною

1

18.09

 

Лінійне рівняння з однією змінною. Самостійна робота

1

19.09

 

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель до задачі

1

20.09

 

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель до задачі Самостійна робота

1

25.09

 

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь

1

26.09

 

Контрольна робота

1

27.09

Тема 2. Цілі вирази

(7 годин)

13-14.

Числові вирази. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

2

02.10

03.10

 

Числові вирази. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу. Самостійна робота

1

04.10

 

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

1

09.10

 

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей. Самостійна робота

1

10.10

 

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

1

11.10

 

Контрольна робота

1

16.10

Тема 3. Степінь з натуральним показником

(12 годин)

20-21.

Степінь з натуральним показником

 

2

17.10

18.10

22-25.

Властивості степеня з натуральним показником

 

4

23.10, 24.10,

25.10, 06.11

 

Властивості степеня з натуральним показником. Самостійна робота

1

07.11

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

08.11

 

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

1

13.11

 

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня. Самостійна робота

1

14.11

 

Урок узагальнення матеріалу

1

15.11

 

Контрольна робота

1

20.11

Тема 4. Многочлени

(12 годин)

 

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

1

21.11

 

Додавання і віднімання многочленів

1

22.11

 

Додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота

1

27.11

35-36.

Множення одночлена і многочлена

1

28.11

29.11

 

Множення двох многочленів

1

05.12

 

Множення двох многочленів. Самостійна робота

1

06.12

39-40.

Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки

2

11.12

12.12

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

1

13.12

 

Розкладання многочленів на множники способом групування. Самостійна робота

1

18.12

 

Розкладання многочленів на множники

1

19.12

 

Контрольна робота

1

20.12

Тема 4. Формули скороченого множення

(15 годин)

45-47.

Квадрат двочлена

 

3

25.12, 26.12,

28.12

 

Різниця квадратів

1

15.01.2013

 

Різниця квадратів. Самостійна робота

1

17.01

 

Сума і різниця кубів

1

22.01

ІІ семестр

 

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Самостійна робота

1

24.01

 

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

1

29.01

 

Контрольна робота

1

31.01

54-55.

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

2

05.02

07.02

 

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Самостійна робота

1

12.02

 

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

1

14.02

 

1

19.02

 

Контрольна робота

1

21.02

Тема 7. Функції (8 годин)

 

Функція. Область визначення та область значень функції

1

26.02

 

Функція. Область визначення та область значень функції

1

01.03

 

Графік функції

1

05.03

 

Графік функції. Самостійна робота

1

07.03

 

Лінійна функція, її властивості та графік

1

12.03

 

Лінійна функція, її властивості та графік. Самостійна робота

1

14.03

 

Лінійна функція, її властивості та графік

1

19.03

 

Контрольна робота

1

21.03

Тема 8. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

(13 годин)

 

Рівняння із двома змінними та його розв’язок

1

02.04

 

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

1

04.04

 

Лінійне рівняння із двома змінними та його графік. Самостійна робота

1

09.04

 

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем

1

11.04

72-73.

Спосіб підстановки

 

2

16.04

18.04

 

Спосіб додавання

1

23.04

 

Спосіб додавання. Самостійна робота

1

25.04

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

1

30.04

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

1

02.05

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

1

07.05

 

Підсумковий урок

1

14.05

 

Контрольна робота

 

1

16.05

Тема 9. Повторення

(3 години)

 

Повторення та систематизація знань з теми: Перетворення виразів

1

19.05

 

Підсумкова контрольна робота

1

21.05

 

Аналіз контрольної роботи

1

23.05

 

Яндекс.Метрика