Інформатика 11 клас

1-й семестр (36 годин)

з/п

Дата уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

  1. Інформаційні технології в навчанні (8 год)

1

04.09

Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора.

У робочому зошиті

т. 1.1

2

05.09

Автоматизація математичних обчислень. Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень.

У робочому зошиті

т. 1.2

3

06.09

Побудова графіка функції однієї змінної. Практична робота №2.Побудова графіків функції.

У робочому зошиті

т. 1.3

4

12.09

Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь. Практична робота № 3. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь. 

У робочому зошиті

т. 1.4

5

13.09

Розв’язування задач на пошук екстремумів.

У робочому зошиті

т. 1.5

6

19.09

Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі

У робочому зошиті

т. 1.6

7

20.09

Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.

У робочому зошиті

т. 1.7

8

26.09

Контрольна робота

У робочому зошиті

т. 1.8

2.Основи алгоритмізації та програмування (28 год.)

9

27.09

Моделі та моделювання. Типи моделей

У робочому зошиті

т. 2.1

10

03.10

Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів

У робочому зошиті

т. 2.2

11

04.10

Комп’ютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

У робочому зошиті

т. 2.3

12

10.10

Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006

У робочому зошиті

т. 2.4

13

11.10

Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

У робочому зошиті

т. 2.4

14

17.10

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

У робочому зошиті

т. 2.4

15

18.10

Події та їх обробники

У робочому зошиті

т. 2.5

16

24.10

Введення та виведення даних. Робота зі змінними

У робочому зошиті

т. 2.5

17

25.10

Змінні та їх властивості. Правила запису

математичних виразів у Delphi

У робочому зошиті

т. 2.5

18

31.10

Практична робота № 6. Введення та виведення даних. Робота зі змінними

У робочому зошиті

т. 2.5

19

01.11

Налагодження програм

У робочому зошиті

т. 2.6

20

07.11

Практична робота №7. Налагодження програм.

У робочому зошиті

т. 2.6

21

08.11

Контрольна робота

У робочому зошиті

т. 2.6

22

14.11

Основні поняття математичної логіки. Висловлення. Логічні константи. Логічні операції

У робочому зошиті

т. 2.7

23

15.11

Логічні змінні. Логічні вирази та їхні таб лиці істинності.

Логічні формули

У робочому зошиті

т. 2.7

24

15.11

Розгалуження в алгоритмах і програмах

У робочому зошиті

т. 2.8

25

21.11

Перемикачі та прапорці

У робочому зошиті

т. 2.8

26

22.11

Практична робота № 8. Складання програм з розгалуженнями

У робочому зошиті

т. 2.8

27

28.11

Цикли в алгоритмах і в программах. Команда циклу з лічильником

У робочому зошиті

т. 2.9

28

29.11

Команда циклу з передумовою та післяумовою

У робочому зошиті

т. 2.9

29

05.12

Програмування циклічних обчислень

У робочому зошиті

т. 2.9

30

06.12

Практична робота № 9. Програмування циклічних обчислень

У робочому зошиті

т. 2.9

31

12.12

Тематична атестація №3. Тематичне оцінювання

У робочому зошиті

т. 2.10

32

13.12

Процедури користувача та стандартні процедури

У робочому зошиті

т. 2.10

33

19.12

Масиви

У робочому зошиті

т. 2.11

34

20.12

Практична робота № 10.Опрацювання одновимірних масивів

У робочому зошиті

т. 2.11

35

26.12

Практична робота № 10. Використання підпрограм

У робочому зошиті

т. 2.11

36

27.12

Контрольна робота

У робочому зошиті

т. 3.1

 

Яндекс.Метрика