Українська мова

За підручником М.Д.Захарійчук

 

п/п

Тема уроку

 

 Дата

 

І семестр

 

 

 

Звуки і букви

 

 

1

Звуки і букви. Українська абетка

с. 5-6

 

2

Звуки і букви. Українська абетка

с. 6-7

 

3

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

с.7-9

 

4

Склад. Перенос слів із рядка рядок, по складах

с.9-10

 

5

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки

с.10-11

 

6

Голосні звуки. Букви, що позначають голосні звуки

с.11-13

 

7

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

с. 13-14

 

8

Розвиток зв’язного мовлення. Опис предмета за малюн­ком, планом, змістом загадки. Тема опису «Ромашка»

с.14-15

 

9

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

с.15-16

 

10

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

с.17-18

 

11

Ненаголошені голосні звуки. Добір перевірних слів.

с.18-19

 

12

Ненаголошені голосні звуки, Добір перевірних слів

с.20-21

 

13

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

с.21-22

 

14

Позначення на письмі звуків [дз'], [дз], [дж]. Перенос слів з буквосполученнями дз, дж

с.22-24

 

15

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

с.24-25

 

16

Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білоч­ка»

с.25

 

17

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

с.26-27

 

18

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

с.28

 

19

Звуки [ґ] і [г]. Вдосконалення нормативної вимови даних звуків

с.29-30

 

20

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

с.30-31

 

21

Дзвінкі і глухі приголосні

с.31-33

 

22

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу

с.33-34

 

23

Дзвінкі і глухі приголосні

с.34-35

 

24

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним ма­люнком, планом, змістом вірша А. Житкевича «Осінь», Тема розповіді «Осінь»

с.36-37

 

25

Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості при­голосних буквами і, я, ю, є

с.37-38

 

26

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості при­голосних буквами і, я, ю, є

с.38-39

 

27

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами  і, я, ю, є

с.40-41

 

28

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

с.41-42

 

29

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

с.42-43

 

30

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

с. 43-44

 

31

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

с.44-46

 

32

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за серією малюнків, планом і змістом казки 1. Прокопенко «Як гриби ховалися»

 с.46-47

 

33

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення буквами м’я­кості приголосних звуків

с.47-48

 

34

Подовжені м’які приголосні звуки .

с. 48-49

 

35

Подовжені м’які приголосні звуки .

с.50-51

 

36

Подовжені м’які приголосні звуки .

с.51-52

 

37

Подовжені м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками

с.52-53

 

38

Апостроф. Удосконалення вимови слів э апострофом пе­ред я, ю, е, ї

с.54-55

 

39

Апостроф. Перенос слів з апострофом

с.55-56

 

40

Розвиток зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки»  за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобоцької «Не бруднити книжки»)

с.56-57

 

41

Апостроф. Записування слів з апострофом під диктування

с.57-58

 

42

Списування тексту із завданням

с.58-59

 

 

Слово

 

 

43

Лексичне значення слова

с.60-61

 

44

Спостереження за лексичним значенням слова

с.62-63

 

45

Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії

с.64-65

 

 

Іменник

 

 

46

Іменник. Формування початкових уявлень про частини мови

с.65-66

 

47

Іменник. Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням. Змінювання слів, що відповідають на питання хто? що?, за числами (один — багато)

с.67-68

 

48

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжет­них малюнків, планом та опорними словами. Тема розпо­віді «Каштанчик».

с.69-70

 

49

Формування початкових уявлень про іменник. Утворення прикметників від іменників.

с.70-71

 

50

Добір слів для доповнення речення, складання речень за­значеного змісту. Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням

с.71-73

 

51

Закріплення вивченого про слова, які відповідають на пи­тання хто? що?

с.73-74

 

52

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах

с.75-76

 

53

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах

с.76-77

 

54

Велика буква в кличках тварин

с.78-81

 

55

Диктант (1)

 

 

56

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків та опорними словами. Тема розповіді «Допомога тваринам узимку»

с.82

 

57

Велика буква в назвах міст, сіл, річок

с.83-84

 

58

Велика буква в назвах вулиць, площ, майданів

Аудіювання (1)

с.84-85

 

 

Прикметник

 

 

59

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів

с.86-88

 

60

Зв’язок прикметників з іменниками

с.88-89

 

61

Прикметники з протилежним значенням

с.89-91

 

62

Практичне змінювання прикметників за числами

с.91-92

 

63

Слова, близькі за значенням

с.93-94

 

64

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за по­даним початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Як реп'яшок світ побачив»)

с.94-95

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Дієслово

 

 

65

Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним зна­ченням дії; слова, що позначають говоріння, навчальні дії та ін.

с.98-99

 

66

Визначення дієслів у реченнях

с.100-101

 

67

Визначення дієслів у реченнях. Списування із завданням

с.101-102

 

68

Дієслова в реченні

с.102-103

 

69

Слова, близькі і протилежні за значенням

Діалог (1)

с.104-105

 

70

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за пода­ним початком, кінцем і сюжетними малюнками

с.105-106

 

71

Добір дієслів для доповнення речень

с.106-107

 

72

Закріплення вивченого про дієслово

с.108-109

 

 

Прийменник

 

 

73

Службові слова в реченні

с.110-111

 

74

Практичне ознайомлення із прийменниками,  їх роллю в реченні

с.11-112

 

75

Розпізнавання в реченні прийменників, іменників, прикметників, дієслів

с.112-114

 

76

Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»

с.114-115

 

 

Корінь слова

 

 

77

Спільнокореневі (споріднені) слова

с.116-117

 

78

Спостереження за значенням спільнокореневих (спорідне­них) слів. Виділення кореня в поданих словах

с.117-118

 

79

Добір спільнокореневих слів

с.118-121

 

80

Диктант (2)

 

 

81

Складання речень із спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня

с.121-122

 

82

Розвиток зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцем казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка»)

с.123

 

83

Спостереження за словами з омонімічними коренями

с.123-124

 

84

Тренування у доборі спільнокореневих слів. Складання ре­чень із спільнокореневими словами

с.125-126

 

85

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних час­тин мови

с.126-127

 

86

Позначення кореня у спільнокореневих словах. Закріплен­ня вивченого

с.128

 

 

Речення

 

 

87

Розповідні речення. Розділові знаки у кінці речення

с.129

 

88

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за пода­ним початком, схемами речень і серією сюжетних малюн­ків (Е.Карл «Звідки прилетів метелик»)

с.130-131

 

89

Розповідні речення

с.131-132

 

90

Питальні речення. Розділові знаки у кінці речення

с.133-134

 

91

Питальні речення

с.134-135

 

92

Спонукальні речення. Розділові знаки у кінці речення

с.135-136

 

93

Інтонація речень, різних за метою висловлювання

с.137

 

94

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь за поданим почат­ком і кінцем оповідання, малюнками, опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)

с.138

 

95

Головні слова в реченні

с.139-140

 

96

Поширення речень за питаннями, поданими вчителем. Складання речень за схемами

с.140-141

 

97

Зв’язок слів у реченні

с.142-143

 

98

Встановлення зв’язку слів у реченні

с.143-145

 

99

Диктант (3)

с.145

 

100

Розвиток зв’язного мовлення. Розповіді за сюжетним ма­люнком і опорними словами. Тема «Подорож у Карпати»

с.146

 

101

Повторення і закріплення вивченого про речення

с.147

 

 

Текст

 

 

102

Текст. Особливості тексту

Усний переказ (1)

с.148-150

 

103

Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка

с.150-151

 

104

Текст-розповідь. Дотримування абзаців, які відповідають трьом основним частинам висловлювання

с.151-152

 

105

Текст-опис. Спостереження за використанням слів (він, цей, тоді, після того та ін.) для зв’язку речень у тексті

с.153-154

 

106

Розвиток зв'язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий дракончик»)

с.154-155

 

107

Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням та ті, що були вжиті раніше

с.155-156

 

 

Мова і мовлення

 

 

108

Мовні і немовні знаки

с. 157-158

 

109

Спорідненість мов

с.159160

 

110

Усне і писемне мовлення

с.161-162

 

111

Слова ввічливості. Звертання

Аудіювання (2)

с.162-164

 

112

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Моя біб­ліотека» за серією сюжетних малюнків, планом, опорними словами.

с.164-165

 

 

Повторення вивченого

 

 

113

Що ми знаємо про звуки і букви

Контрольне списування (1)

с.166

 

114

Що ми знаємо про частини мови

с.167

 

115

Що ми знаємо про речення

с.168

 

116

Що ми знаємо про текст

с. 169

 

117

Знання з мови. Тестова робота

с.170

 

118

Розвиток зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша 0. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»

с.172

 

119

Підсумковий урок за рік

 

 

 

Яндекс.Метрика