Презентація на тему: «Структури даних»

1. Узагальнююче повторення.
2. Поняття
структур даних. Проста змінна. Масив. Стек. Черга

Аналіз ефективності структур даних

У процесі роздуму над конкретним додатком або програмістським завданням багато програмістів знаходять більш цікавим процес написання алгоритму для вирішення деякої проблеми або додавання нової "навороченной" функціональності в додаток з тим, щоб зробити його більш зручним для користувачів.

Правильний вибір структур даних для конкретного алгоритму може дуже значно вплинути на його продуктивність.

 

Типовий приклад - це пошук елементу в структурі даних. У разі використання звичайного масиву, цей процес займає час пропорційне числу елементів масиву. При здійсненні великої кількості пошуків вибір структури даних має вирішальне значення для швидкості роботи програми, яка може бути виміряна секундами, а іноді і хвилинами.

А раз структура даних, використовувана в алгоритмі може значно вплинути на швидкість його роботи, важливо мати строгу процедуру порівняння ефективності різних структур даних. Нас головним чином цікавить те, як змінюється ефективність структури даних із зростанням обсягу збереженої інформації. А саме, як впливає додавання кожного нового елементу, на швидкість виконання операцій над даними.

Структура даних

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них — це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання машинного часу та пам'яті комп'ютера для виконання найкритичніших операцій.

Відома формула «Програма = Алгоритми + Структури даних» дуже точно виражає необхідність відповідального ставлення до такого підбору. Тому іноді навіть не обраний алгоритм для обробки масиву даних визначає вибір тої чи іншої структури даних для їх збереження, а навпаки.

Підтримка базових структури даних, які використовуються в програмуванні, включена в комплекти стандартних бібліотек найбільш розповсюджених мов програмування, таких як Standart Template Library для C++, Java API, Microsoft.NET, тощо.

 

Яндекс.Метрика