Ціноутворення і ціни — одна з найскладніших проблем, в якій перехрещуються більшість економічних, соціальних і політичних проблем держави. Ціна — це перетворена форма вартості, її грошовий вираз. Згідно з теорією трудової вартості остання визначається витратами суспільно-необхідного робочого часу на виробництво товару.

Зміст

Вступ.........................................................................................3

1. Валютні курси і конвертованість валют......................................4

2. Чинники, які впливають на валютний курс…………….………............7

3. Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю.............................9

Яндекс.Метрика