Повідомлення на тему: «Асистент вчителя»

ЗМІСТ

TOC \o "1-1" \h \z \u

Вступ……………………………………………………........2

Хто такі асистенти вчителів?...........................................................................4

Що роблять асистенти вчителів?................................................................. ...4

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки асистентів вчителя…………...8

Завдання асистента вчителя, пов’язані з роботою………………………….…11

Список використаних джерел…………………………………………………..13

Вступ

Право на рівний доступ до якісної освіти є невід`ємним правом кожної дитини, яке закріплене в основному законі України - Конституції України, інших законодавчих документах. Якою ж має бути якісна освіта для дітей з особливими освітніми потребами? Відповідь на це запитання можна знайти у багатьох документах ЮНЕСКО, ООН, інших міжнародних організацій, а починаючи з 2009 року – у ряді документів, прийнятих Україною. Це, насамперед, Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009р. №1482-р. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року», Концепція розвитку інклюзивної освіти, Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Вже із самої назви зазначених документів очевидно, що мова йде про інклюзивну освіту, тобто освіту, яка враховує індивідуальні потреби та особливості кожної дитини. Особливо це важливо, коли йде мова про дітей з особливими потребами в навчанні, для яких донедавна була лише одна можливість отримати освіту – у спеціальних навчальних закладах або за індивідуальною формою навчання, тобто, вдома. Проте, з часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів, зокрема статті 24 «Освіта», де зазначено, що «одним із зобов`язань держав-учасниць даної Конвенції є … забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях», держава взяла на себе міжнародні зобов`язання забезпечити умови для навчання для дітей з особливими освітніми потребами за місцем їхнього проживання – на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

         Відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів та інших міжнародних документів, необхідними умовами для отримання якісної освіти для дітей з особливими потребами є вміння педагога здійснювати індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, оцінювати розвиток дитини на основі об`єктивних спостережень за її розвитком, розробляти індивідуальні навчальні програми, тісно співпрацювати з батьками дитини та іншими фахівцями. Звичайно, що для виконання цих та інших завдань педагогу потрібна допомога – з боку адміністрації навчального закладу, з боку інших фахівців, з боку батьків. Але найбільш важливою для педагога є надання допомоги під час самого навчального процесу. Саме надання такої допомоги і є основною метою діяльності асистента педагога (асистент вчителя, асистент вихователя).

         Посаду асистента вчителя передбачено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 06.12. 2010р. №1205.

        

1. Хто такі асистенти вчителів?

У більшості країн, де розвинута і впроваджується інклюзивна освіта, асистентів педагога відносять до парапрофесіоналів, тобто осіб, які отримали підготовку у спеціалізованій галузі, щоб працювати під керівництвом того, хто має повну професійну підготовку. У контексті інклюзивного навчального закладу – це особи, які отримали підготовку у галузі педагогіки/інклюзивної освіти та працюють під керівництвом вчителя і підпорядковуються керівнику навчального закладу.

До парапрофесіоналів також відносять кваліфікованих фахівців, які також можуть працювати в інклюзивному класі та надавати учням різні спеціалізовані послуги: діагностичне тестування, логопедичні послуги, фізіотерапію тощо. Фахівці у своїх галузях (психологи, логопеди, фізіотерапевти, реабілітологи тощо) застосовують свої знання та вміння, щоб надати вчителю фахові звіти та пропозиції щодо навчання окремих учнів. Вчителі використовують цю інформацію під час складання та впровадження навчальних програм, за які саме вони несуть остаточну відповідальність.

Щоденну роботу асистента вчителя скеровує керівник школи (директор), вчитель або інші фахівці, у підпорядкуванні яких і працюють асистенти. Їх завдання можуть відрізнятись, так само, як і можуть бути різними вчителі та учні, яким вони допомагають. Асистент учителя – це дуже цінний та шанований представник шкільної спільноти.

 

2. Що роблять асистенти вчителів?

Асистенти вчителів допомагають залучати учнів до діяльності, яка має місце у навчальному середовищі. Така діяльність може бути навчальною, соціальною або ж стосуватись спеціальних потреб учнів. Асистент учителя може працювати у різних ситуаціях та умовах, починаючи з групової роботи й закінчуючи індивідуальною роботою з учнем, від читання й письма до малювання та роботи з предметами. У класі асистенти вчителів максимально працюють з учнями, що потребують окремої допомоги. В певних ситуаціях, наприклад, коли учень вивчаєособисту гігієну, асистенту вчителя може знадобитись працювати з учнем індивідуально, один на один.

Діяльність класу та підготовка уроків для всіх учнів потребує від учителя планування, організації, створення розкладу та координації. Асистент вчителя не є відповідальним за виконання цих же завдань, але стосовно учнів з особливими потребами. Вчитель може попросити асистента допомогти під час підготовки. “Додаткова пара рук та очей ” асистента вчителя є дуже важливою для належного проведення уроку та діяльності всередині класу та школи.

Клас може бути активним та таким, що швидко крокує вперед. Асистенти вчителів задовольняють потреби учнів, вчителя та колективу школи у межах своїх можливостей та обов’язків. Колектив школи складається з персоналу, який відіграє певну роль у навчанні учнів. Так, колектив школи включає в себе вчителя, лікарів (на кшталт логопеда та дефектолога, фізіотерапевта, консультанта з питань мови знаків, керівника школи (директора) і психолога), але цей перелік може бути продовжений та розширений.

Щоденні обов’язки асистентів учителів часто стосуються декількох сфер. Від них може вимагатись управляти певними спеціальними засобами, обладнанням та технологіями, якими мають користуватись учні, що потребують допомоги у застосуванні цього обладнання. Їм може знадобитись збирати, організовувати та систематизовувати допоміжні матеріали (відповідно до вказівок вчителя) для більш ніж одного учня. Відповідно, це вимагає високої організованості та можливості виконувати декілька завдань одночасно.

Інколи для виконання завдань учням потрібна практика, час або підтримка. Асистенти вчителів за сприяння вчителів допомагають учням, пояснюючи, демонструючи та моделюючи необхідні навички та ставлення до навчання з метою мотивування учнів та підтримки їх навчання. Асистенти вчителів мають знати про спеціальні навчальні потреби та вподобання учнів. Це може допомогти побудувати з учнями гарні стосунки, що, в свою чергу, значно збільшує ефективність підтримки у навчанні учня.

Асистенти вчителів допомагають вчителям у класі спостерігати за учнями, сюди ж входить і спостереження за розкладом та за дотриманням планів відповідно до керівництв та процедур, прийнятих у школі. Також робота асистентів учителів стосується забезпечення безпеки учнів, створення позитивного та сприятливого оточення й вирішення ситуацій, що можуть вплинути на навчальні можливості учнів чи поставити їх під певну загрозу. Асистенти вчителів також визначають заходи безпеки і вживають попереджувальних заходів, дотримуючись прийнятої політики та процедур щодо безпеки.

Учні, для яких розроблені спеціальні плани на кшталт індивідуального навчального плану, працюють над досягненням результатів, викладених у таких спеціальних планах з урахуванням їх навчальних можливостей. Ознайомленість з метою та термінологією навчальних планів допоможе прояснити зобов’язання асистента вчителя. Це також сприяє більш ефективному спілкуванню з учнями, вчителями та керівництвом, з якими співпрацюють асистенти вчителів.

Роль асистентів педагога в роботі інклюзивного класу є надзвичайно важливою і полягає у наданні допомоги вчителю та дітям, в тому числі й дітям з особливими потребами у навчанні. Асистенти педагога забезпечують:

-         Надання допомоги вчителям в організації, підтримці та впровадженні навчально-виховного процесу;

-         Моделювання додаткової позитивної ролі для учнів, належних і ефективних міжособистісних комунікаційних навичок (вербальних, невербальних);

-         Моделювання безпечної практики роботи та реагування на непередбачені ситуації в міру їх виникнення;

-         Розширення навчальних можливостей для дітей;

-         Індивідуалізований підхід до навчання дітей та надання індивідуальної уваги окремим учням;

-         Управління поведінкою учнів, проведення спостережень відповідно до вимог вчителя;

-         Додатковий час для вчителя для планування, навчання та оцінки навчального процесу;

-         Більшу послідовність у процесі викладання;

-         Кращий моніторинг та оцінку прогресу у навчанні та розвитку дітей;

-         Моделювання організаційних навичок та підзвітності, дотримання основних правил та процедур, прийнятих у навчальному закладі.

Чіткого конкретного переліку обов`язків, які покладаються на асистента вчителя, немає. На визначення обов`язків асистентів педагога впливають різні чинники, а саме: характеристики та особистість вчителя, склад учнівського колективу, стосунки між асистентом вчителя та дітьми, міжособистісні навички вчителя та асистента вчителя, рівень навичок асистентів вчителя, фізичне середовище класу. Окремі вчителі можуть додавати власні вимоги щодо роботи асистентів з метою покращення якості викладання. Наступний перелік містить приклади можливих обов`язків асистентів педагога:

-         Допомагати окремим учням у виконанні навчальних завдань, розроблених вчителем;

-         Здійснювати нагляд за дітьми під час їх перебування в їдальні, на ігровому майданчику тощо;

-         Надавати допомогу у здійсненні моніторингу прогресу дітей;

-         Допомагати у роботі малих груп або індивідуально з окремими дітьми в той час, коли вчитель працює зі всією групою або іншими дітьми;

-         Надавати допомогу у підготовці навчальних матеріалів;

-         Допомагати у проведенні тестів, інших видів перевірочних робіт (підрахунок балів тощо);

-         Допомагати вчителю у проведенні спостережень, здійсненні відповідних записів;

-         Допомагати вчителю у вирішенні проблемних ситуацій та управлінні поведінко учнів у класі;

-         Проведення інструкцій, розроблених вчителем;

-         Співпраця з вчителем у процесі розроблення розкладу;

-         Застосовувати та підтримувати стан обладнання в класі, включаючи проектор тощо.

Більш конкретні види діяльності, які можуть виконувати асистенти педагога, допомагаючи вчителю у процесі викладання, можуть включати в себе:

-         організація екскурсій;

-         читання книжок дітям;

-         допомога учням у виконанні навчальних завдань, розроблених вчителем;

-         роздавати матеріали учням на уроці;

-         допомога дітям у вивченні свого імені, домашньої адреси, номера телефону, дня народження, імені батьків;

-         здійснювати нагляд над ігровими видами діяльності дітей.

 

 

4. Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки асистентів педагога

Досвід роботи інклюзивних навчальних закладів Канади та США свідчить, що кваліфікаційні вимоги до асистентів педагогів включають в себе, але не обмежуються такими:

  • Диплом про отримання вищої педагогічної освіти (або відповідний еквівалент);
  • Диплом або сертифікат, що підтверджує кваліфікацію асистента педагога, виданий офіційною установою з урахуванням проходження практики;
  • Сертифікат про проходження тренінгу (ів);
  • Можливість виконувати фізичну діяльність в межах посадових обов`язків.

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади можуть визначати спеціальні вимоги до педагогів, які поступають на роботу. При прийомі на роботу асистентів педагогів у Канаді враховуються такі чинники, як наявність педагогічної освіти, існуючий досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, готовність майбутнього асистента педагога працювати в команді із вчителем, батьками та іншими фахівцями. Додаткові вимоги щодо посадових обов`язків асистента педагога можуть обговорюватися з керівником навчального закладу.

Посадові обов`язки асистента вчителя у навчальних закладах Канади містять перелік основних відповідальностей та очікувань і включають в себе наступні:

  1. Здійснення особистого догляду. Якщо в процесі планування індивідуальної навчальної програми зазначено, що учень не може чи не повинен виконувати певні види діяльності самостійно, асистент вчителя під керівництвом останнього має:

-         Допомагати учням з фізичними порушеннями та обмеженою мобільністю при виконанні фізичних вправ та пересуванні, а також сприяти у зайнятті необхідного положення;

-         Забезпечувати безпечне оточення для задоволення потреб учнів у сфері особистого догляду на основі поваги до гідності дитини;

-         Допомагати учням з виконанням щоденних побутових завдань.

-         Допомагати із застосуванням допоміжного обладнання, включаючи ліфти та інші допоміжні технології;

-         Допомагати приймати ліки згідно з медичними рекомендаціями;

-         Здійснювати медичні процедури за умови відповідної підготовки та навчання;

-         Надавати допомогу у виконанні навчальної програми під керівництвом вчителя.

  1. Забезпечення безпеки/управління поведінкою. Під керівництвом вчителя або інших фахівців, асистент вчителя здійснює стратегії щодо управління поведінкою. Якщо учень не може регулювати свою поведінку, асистент вчителя має:

-         Застосовувати належні фізичні дії, як це визначено командою фахівців в індивідуальному навчальному плані учня;

-         Розвивати та заохочувати повагу до себе та до інших;

-         Підтримувати та сприяти позитивну взаємодію між дітьми;

-         Записувати дані та результати спостережень відповідно до визначених завдань;

-         Надавати допомогу у виконанні навчальної програми, коли це вимагається та під керівництвом вчителя.

  1. Очікування щодо професійної діяльності. Очікується, що асистенти вчителя співпрацюють як члени шкільного колективу та проявляють розуміння ролі асистента вчителя, при цьому:

-         Демонструють етичну поведінку при вирішенні конфліктних ситуацій та з повагою до всіх її учасників;

-         Сприяють забезпеченню поваги до усіх учнів і дорослих;

-         Адресують всі запити щодо отримання тієї чи іншої інформації відповідним працівникам;

-         Надають вчителю об`активну інформацію про учнів;

-         Беруть регулярну участь у тренінгах та інших можливостях професійного розвитку;

-         Дотримуються вимог приватності та конфіденційності;

-         Забезпечують ефективне спілкування з учителем, іншими фахівцями та учнями;

-         Демонструють знання з процедурами навчального закладу та їх дотримання.

  1. Очікування щодо стосунків з учнями. Асистенти вчителя мають встановити та підтримувати позитивні відносини з учнями через:

-         Ставлення до учнів з повагою, з визнанням їх гідності, з урахуванням особливостей їх фізичного, соціального та психологічного розвитку;

-         Розвитку самостійності учнів та спроможності захищати власні інтереси завдяки плануванню належного часу для вираження очікувань учня, перегляду та закріпленню навичок та вмінь;

-         Повагу та врахування сильних і слабких сторін учня;

-         Підтримку ефективних відносин, що базуються на співпраці;

-         Моделювання належної реакції на взаємодію, яку ініціюють учні.

Якщо навчальний заклад призначає асистентам учителів завдання, до виконання яких вони не підготовлені або не навчені, то це піддає учнів не лише небезпеці, а й створює загрозу судового позову за неналежне виконання роботи на основі того, що учням було відмовлено в праві отримання навчання від кваліфікованих учителів.

Асистенти вчителів, яким доручили виконувати навчальні обов’язки, мають сповістити про це керівника навчального закладу та опротестувати будь-яке завдання, що перевищує їх досвід або підготовку. Навіть кваліфіковані викладачі, котрі працюють на посаді асистента вчителя, не мають виконувати роботу, що не входить до компетенції займаної ними на даний час посади.

 

5. Завдання асистента вчителя, пов’язані з роботою

Термін “завдання, пов’язані з роботою” застосовується тому, що зазвичай асистент учителя не тільки виконує одну роботу з одним учнем. Асистент учителя допомагає вчителям у школі, може працювати з декількома вчителями та декількома учнями у одному чи декількох кабінетах, залежно від розкладу, затвердженого у школі. Крім того, кожний рік учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватись. В школу прийматимуться нові учні, інші учні можуть потребувати менше допомоги, а деякі – навпаки, більше. Асистент учителя має бути гнучким у задоволенні потреб, визначених директором та вчителями.

Асистенти вчителів повинні забезпечити виконання роботи для задоволення спеціальних потреб та працювати під керівництвом вчителя (вчителів) або фахівців і в той же час – під наглядом керівництва школи (директора), яке визначає, де і з ким працюватиме в школі асистент учителя. Гарною практикою, рекомендованою для шкіл, є призначення керівництвом школи (директором та заступником директора) асистентів учителів,які б сприяли зростанню та незалежності учнів.

Асистенти вчителів можуть надавати підтримку одному чи декільком учням у класі чи у школі, як це визначено вчителем (вчителями) та директором. Хоча первинне завдання асистента вчителя – працювати з учнями, визначеними у процесу планування програми, гарною практикою (для цілей «невідокремлення» окремих учнів) є розгляд асистента вчителя в якості допоміжного ресурсу для всіх учнів у класі.

Залежно від завдання асистента вчителя можуть попросити взяти участь у спеціальному тренінгу чи навчальній діяльності. Деякі учні потребують періодичної допомоги, тоді як інші мають отримувати постійну довгострокову підтримку, сплановану для них особисто. Професійні фахівці шкільного колективу, консультуючись з родиною учня, розробляють для учня індивідуальну програму навчання.

Учень з фізичними ураженнями може потребувати інвалідного візка. Учень з ураженнями зору може потребувати постійної допомоги перекладу шрифта Брайля. Інші потреби можуть бути не настільки постійними. Учень з потребами у сфері ментального здоров’я може потребувати допомоги при прийомі ліків через певні проміжки часу. Деякі учні мають численні потреби.

Список використаних джерел:

1. education-inclusive.com

2. Посібник асистента вчителя: Підтримка успішності учнів, 2009 р., провінція Нова Шотландія, Департамент освіти

http://www.ednet.ns.ca/pdfdocs/studentsvcs/taguidelines/ta-full.pdf

3. Можливості щодо навчання асистентів вчителя для мешканців Північної Альберти, підготовлено для NоthernLabourMarketInformationClearinghouse, 2002, www.nadc.gov.ab.ca/docs/clearing

4. Веб-сайт Ред Рівер коледжу, www. me.rrc.ca/catalogue/coursedescription

5. Веб-сайт університету Вінніпег www.uwinnipeg.ca/idex/dce-eap-pt

Яндекс.Метрика