Пріоритетний напрям зовнішньої політики України

Вступаючи в ХХІ століття і в нове тисячоліття європейці перегортають нову сторінку своєї історії. Яким буде Європа майбутнього: континент, пронизаний протиріччями між двома-трьома «Європами», чи справді «Спільний Європейський Дім»?

«ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ»

Вступ

Україна разом з іншими країнами пострадянського простору проходить етап політичної трансформації, що впливає не лише на функціонування політичних інститутів, а й на свідомість громадян, формуючи своєрідну систему орієнтацій,

«Поняття референдуму»

Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.

Референдум (лат. — те, що повинно бути повідомленим) — засіб вирішення шляхом голосування кардинальних проблем за­гальнонаціонального і місцевого значення (прийняття консти­туції, інших важливих законів або внесення до них змін, а також інших рішень з найважливіших питань).

«Виборча система»

План

1. Вступ ......................................................................................................2

2. Вибори.....................................................................................................3

4. Виборча система, її види........................................................................5

5. Референдум.............................................................................................9

"Політична думка Стародавнього Риму"

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Стародавньому Римі.

2. Політико-правові погляди римських стоїків

Яндекс.Метрика