Мета уроку:

-         навчати учнів виконувати перетворення виразів, що містять степені з раціональним показником, а саме: множення та піднесення до степеня одночленів і многочленів, члени яких є степенями з раціональними показниками; розкладання многочленів на множники; скорочення дробів чисельники і знаменники яких містять степені з раціональними показниками;

-         розвивати логічне мислення учнів, наполегливість, самостійність;

-         виховувати культуру усної математичної мови.

Мета уроку:

  • навчати застосовувати властивості логарифмів до розв'язування задач;
  • розвивати пам'ять, логічне мислення;
  •  виховувати самостійність, впевненість при прийнятті рішень.

Урок з використанням ІКТ

Мета уроку: 
Систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів розв’язувати ірраціональні
рівняння різними способами.
Розвивати навички колективної та самостійної роботи, логічне мислення, кмітливість,
творчі здібності.
Виховувати увагу, свідоме відношення та інтерес до предмету, культуру математичної
мови, потяг до самовдосконалення.

Мета уроку:

-         навчати учнів розв'язувати ірраціональні рівнян­ня, системи з ірраціональними рівняннями;

-         розвивати навички самоконтролю і самооцінки, взаємопідтримки і взаємодопомоги;

-         виховувати етику та культуру спілкування.

Яндекс.Метрика