Зміст
Передмова     8
Тема 1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (5 годин). . . . .      10
Урок 1. Інформатика — наука ХХ століття  
Поняття «інформація» і «повідомлення»  
Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання,  
зберігання, опрацювання, подання, передавання,  
використання, захист інформації Поняття про сучасні  

 Пояснювальна записка

 Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі профільного вивчення інформатики основні завдання курсу значно розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в інтелектуальних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Пояснювальна записка

 Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень.

Мета і завдання профільного навчання інформатики

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у

Пояснювальна записка

 Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень у 10 класі та 2 годин на тиждень в 11 класі.

Мета і завдання навчання інформатики на академічному рівні в профільній старшій школі

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

навчальна мета: продемонструвати вміння оперувати теоретичним і практичним матеріалом з теми «Основи веб-дизайну»;

розвивальна мета: возвивати логічне мислення, увагу, память;

виховна мета: виховувати зосередженість, самостійність, наполегливість.

Підручники та обладнання:

  1. «Інформатика 11 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2011 -302 с.
  2. Програма MyTest X, Mozilla Firefox на кожному робочому місці.

Яндекс.Метрика