Урок на тему: "Контрольна робота №1: «Текстовий процесор»"

Мета:

 • навчальна: перевірити знання, уміння та навички роботи в текстовому документі та підготовки його засобами автоматизації до друку;
 • розвиваюча: розвивати інформатичну компетентність учнів;
 • виховна: прививати ціннісне ставлення до рідного народу, української культури, повагу до традицій. Тип уроку: перевірка знань, умінь та навичок.

Програмне забезпечення: Office Word 2007, Test-W2.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент (1-2 хв.).

Привітання,перевірка присутніх. Обговорення питань оформлення контрольної роботи та її здачі вчителю.

ІІ. Виконання контрольної роботи (35-40 хв.).

Дана контрольна робота буде складатися з двох етапів:

Виконання тестових завдань (15-17 хв.);

Виконання практичного завдання (20-22 хв.).

1. Учні займають робочі місця і за командою вчителя починають виконувати тестові завдання в тестовій оболонці Test-W2 (6 балів).

Питання тесту:

 1. Який редактор називається текстовим?

a)  програма, призначена для створення та опрацювання графічної інформації;

b) програма, призначена для створення та обробки тексту;

c)  програма, призначена для створення, оброки таблиць;

d) програма, призначена для роботи з даними;

 

 1. Яке розширення мають текстові файли?

a)  PDF, gif, jpeg, dib;

b) mde, dbase, rtf;

c)  rtf,txt,dos;

d) pub, txt,gif, PDF;

 

 1. Сукупність параметрів оформлення тексту називається?

a)  стилем тексту;

b) розширення тексту;

c)  форматом тексту;

d) текстурою;

 

 1. Набір символів визначеного рисунка, який включає в себе всі необхідні розміри та варіанти називається?

a)  написанням тексту;

b) кеглем тексту;

c)  гарнітурою шрифту;

d) параметрами тексту;

 

 1. Що називають колонтитулом?

a)  заголовочні дані документа;

b) дані документа, які розміщуються над текстом;

c)  заголовочні дані документа, які розміщуються поза текстом;

d) дані документа, які містять нумерацію сторінок;

 

 1. Які закладки має підпункт "Шрифт"?

a)  "шрифт", "інтервал", "анімація";

b) "шрифт", "інтервал", "анімація";

c)  "поля", "розмір паперу", "джерело паперу";

d) "формат", "стиль";

 

 1. Як називається текст оформлений за допомогою текстового редактора?  

a)  Відредагований текст;

b) Текстовий документ;

c)  Документ;

d) Файл;

 

 1. За допомогою якої комбінації клавіш у текстовому редакторі Word можна копіювати і вставляти інформацію?

a)  Ctrl+C, Ctrl+A;

b) Ctrl+Z, Ctrl+V;

c)  Ctrl+C, Ctrl+V;

d) Ctrl+A, Ctrl+Z;

 

 1. Що виконує комбінація клавіш Alt+BackSpace в текстовому редакторі Word?

a)  Послідовне скасування дій попередніх операцій;

b) Зміну регістра;

c)  Переведення рядка;

d) Переміщення по документу;

 

 1. Властивості елемента тексту (сторінки, абзацу, символу) називаються?

a)  Шаблоном;

b) Макросом;

c)  Режимом;

d) Форматом;

 

 1. Виберіть параметри абзацу?

a)  Тип вирівнювання, абзацні відступи, міжрядковий інтервал, інтервал перед і після абзацу;

b) Тип вирівнювання, відступи, інтервал;

c)  Тип вирівнювання, відступи, інтервал, параметри надписів;

d) Тип вирівнювання, абзацні відступи, параметри надписів, інтервал перед і після абзацу;

 

 1. Розміщення малюнка відносно тексту називається?

a)  Обтіканням;

b) Параметром;

c)  Положенням;

d) Форматом;

 

 1. Скількома способами можна додати таблицю в текстовому редакторі Word?

a)  П’ятьма;

b) Трьома;

c)  Двома;

d) Одним;

 

 1. Засіб WordArt задає?

a)  Художнє оформлення тексту;

b) Оформлення тексту за допомогою не стандартних параметрів;

c)  Графічне оформлення тексту;

d) Оформлення тексту;

 

 1. З чим дозволяє працювати параметр SmartArt?

a)  діаграмами;

b) таблицями;

c)  фігурами;

d) схемами;

 

 1. Що називається макросом?

a)  програмний засіб, призначений для підстановки одних даних замість інших;

b) програмний засіб, призначений для переміщення даних;

c)  програмний засіб, призначений для групування даних;

d) програмний засіб, призначений для архівації даних;

 

 1. Які вкладки має діалог "параметри сторінки" в текстовому

редакторі Word?

a)  Поля, розмір паперу, джерело паперу;

b) Поля, зразок, розділ паперу;

c)  Поля, сторінка, абзац;

d) Поля, розділ, інтервал;

 

 1. Які вкладки містить діалог "Границі та заливки"?

a)  границя, заливка, тип;

b) заливка, сторінка, колір;

c)  границя, заливка, сторінка;

d) сторінка, заливка, малюнок;

 

 1. Які види списків є в текстовому редакторі Word?

a)  нумеровані, марковані та багаторівневі;

b) марковані та багаторівневі;

c)  багаторівневі та нумеровані;

d) нумеровані та марковані;

 

 1. Файл, який має всі ознаки форматів, характерні саме для даного типу документів називається?

a)  режимом документа;

b) бланком документа;

c)  шаблоном документа;

d) зразком документа;

 

2. По виконанню тестових завдань, учні виконують практичну частину контрольної роботи.

Завдання. Підготувати текстовий документ «Текст. Історія виникнення комп’ютера» згідно представленого зразка «Зразок. Історія виникнення комп’ютера» до друку.

План виконання завдання

На робочому столі створіть папку для контрольної роботи «Прізвище Ім’я Клас». (0,5 бала)

Завантажте в неї з розділу «Вкладені файли» документ: «Текст. Історія виникнення комп’ютера.rar». Розархівуйте його. Завантажте ще один документ «Зразок. Історія виникнення комп’ютера». (0,5 бала)

Виконайте редагування та форматування тексту документу «Текст. Історія виникнення комп’ютера» згідно «Зразок. Історія виникнення комп’ютера»:

 • Розмір шрифту основного тексту - 12;
 • Сторінки пронумеровані, починаючи з номера на першій сторінці.
 • Виставити абзаци.
 • Встановити вирівнювання тексту по ширині сторінки.
 • Параметри сторінки - альбомна, 2 сторінки на листку.
 • Заголовок документу: WordArt, вибраний за зразком у документі.
 • Малюнок: знайти в Інтернеті близький за змістом.
 • Стиль оформлення заголовків: Заголовок 1+Шрифт: 20пт; колір шрифту: вишневий.
 • Додайте зміст документу з автоматичною номерацією сторінок. (4 бала)

Завершену роботу (папку з двома текстовими документами та малюнком) перешліть вчителю на перевірку. (0,5 бала)

Очистіть робочий стіл та кошик від своїх документів. Коректно завершіть роботу з ПК. (0,5 бала)

ІІІ. Підсумки уроку (3-5 хв.).

Які етапи у роботі викликали найбільше труднощів?

З якими питаннями не вдалося справитись?

 

Яндекс.Метрика