Урок на тему: "Контрольна робота «Основи веб-дизайну»"

навчальна мета: продемонструвати вміння оперувати теоретичним і практичним матеріалом з теми «Основи веб-дизайну»;

розвивальна мета: возвивати логічне мислення, увагу, память;

виховна мета: виховувати зосередженість, самостійність, наполегливість.

Підручники та обладнання:

 1. «Інформатика 11 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2011 -302 с.
 2. Програма MyTest X, Mozilla Firefox на кожному робочому місці.

Тип уроку: урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок

Структура уроку

 1. Організаційний момент (1 хв)
 2. Мотивація навчальної діяльності (1 хв)
 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв)
 4. Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії (19 хв)
 5. Практична робота: вироблення практичних навичок. (19 хв)
 6. Підсумок уроку (2 хв)
 7. Домашнє завдання (1 хв)

Хід уроку

І. Організаційний момент

 • привітання з учнями;
 • перевірка присутності учнів на уроці;

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Протягом уроку ви виконаєте тематичну роботу для оцінювання теоретичних знань та практичних навичок, здобутих протягом попередніх уроків.

IІI. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Розділ «Основи веб-програмування»

─ Сьогодні буде проведена контрольна робота, яка передбачає 2 етапи:

1. Здача об’єднаного 6 запитань комп’ютерного тесту.

2. Виконання практичних завдань відповідно до розділу «Основи веб-програмування».

─ Виконуючи контрольну роботу, учень може отримати оцінку до 12 балів.

ІV. Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії

─ Займіть місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тестування за допо-могою контрольно-діагностичної системи MyTest X. Пам’ятайте: програма налаштована на 6-бальну шкалу; протягом 15 хвилин потрібно відповісти на 30 питань; правильність відповіді демонструватись не буде. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.

Варіант 1

 1. URL-адреса — це:

а) адреса ресурсу в Інтернеті;

б) назва веб-сайту;

в) адреса комп'ютера, що підключений до мережі Інтернет;

г) адреса сайту для хостинга;

д) адреса електронної пошти.

 1. Виберіть серед варіантів означення веб-сторінки:

а) це повідомлення на електронному форумі;

б) це видима на екрані під час роботи з Інтернетом частина інформаційного повідомлення;

в) це відображувальний елемент з певної тематики, що має свою адресу в комп'ютерній мережі;

г) це інформація, оформлена особливим чином для її розміщення у мережі Інтернет;

д) це повідомлення в електронній скриньці.

 1. Веб-сайт — це:

а) будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для вільного доступу до неї;

б) оформлена за допомогою спеціальних засобів інформація, що поділена на веб-сторінки та має свою URL-адресу;

в) спілкування за допомогою електронної пошти;

г) сукупність веб-сторінок, розміщених під однією спільною назвою веб-ресурсу;

д) текстова та графічна інформація, до якої можуть отримувати спільний доступ користувачі комп'ютерної мережі

 1. Домашня сторінка — це:

а) веб-сайт про сім'ю;

б) веб-сайт, присвячений певній тематиці;

в) сторінка зі змістом веб-сайту;

г) сторінка сайту, що відкривається першою у разі звертання до веб-ресурсу;

д) сторінка, що має назву index.html

 1. Головна сторінка сайту — це:

а) сторінка, де розташована найбільша кількість гіперпосилань;

б) сторінка, на якій подані координати та адреса електронної пошти адміністратора сайту;

в) сторінка, яка відкривається першою під час завантаження сайту;

г) сторінка, що має назву index.html;

д) сторінка з ілюстраціями.

 1. Чат — це:

а) спосіб організації спілкування зареєстрованих учасників

у режимі реального часу;

б) створення коментарів до вмісту веб-сторінок;

в) спосіб організації обміну повідомленнями, за якого спілкування розірване в часі;

г) спілкування двох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального часу;

д) спілкування багатьох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального часу.

 1. Мова розмітки гіпертексту — це:

а) сукупність команд для настроювання Інтернету;

б) спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками;

в) сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв'язком з іншими документами;

г) спеціальні команди та правила, призначені для створення веб-сторінок;

д) засіб для відтворення веб-сторінок.

 1. Атрибут — це:

а) характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект;

б) характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки;

в) характеристика тегу, що визначає місце його розташування

в HTML-документі;

г) властивість тегу;

д) параметри відтворення веб-сторінки на екрані.

 1. Зробити малюнок тлом веб-сторінки можна за допомогою тегу:

а) <BODY BACKGROUND="URL-aflpeca графічного файлу">;

б) <IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;

в) <BODY IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;

г) <IMG BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">;

д) <BODY BGCOLOR="URL-адреса графічного файлу">.

 1. URL-адресу файлу зображення задають за допомогою атрибута:

а) SRC;

б) HREF;

в) IMG;

г) BACKGROUND;

Д) BODY.

 1. Малюнок 1.jpg можна перетворити на гіперпосилання на веб-сторінку 1.html за допомогою коду:

а) <А HREF="l.html"><IMG SRC="1.jpg"></A>;

б) <А HREF="1.jpg"><IMG SRC="1.html"></A>;

в) <A HREF="l.jpg"><IMG SRC="l.html" NAME="1.jpg"></A>;

r) <A HREF="l.jpg"><IMG SRC="l.jpg"

NAME="l.html"></A>;

д) <A HREF="1.jpg"><IMG NAME="1.html"></A>,

Варіант 2

 1. Керування інформацією, що розміщена у мережі Інтернет, здійснюється за допомогою:

а) особи, відповідальної за роботу всесвітньої комп'ютерної мережі;

б) телефонного зв'язку;

в) протоколу TCP/IP;

г) скриньки електронної пошти;

д) електронних адрес веб-ресурсів.

 1. Гіперпосилання — це:

а) відформатований особливим чином текст на веб-сторінці;

б) зображення на веб-сторінці;

в) об'єкт веб-сторінки, що містить інформацію про адресу іншої веб-сторінки або про певну позицію на поточній веб-сторінці;

г) зв'язок між окремими розділами веб-сторінки;

д) адреса іншої веб-сторінки, що пов'язана з поточною.

 1. Вкажіть особливості структури веб-сайту:

а) веб-сторінки розміщені у веб-сайті так само, як у текстовому документі;

б) інформація організована за допомогою гіперпосилань таким чином, що перетворюється в ієрархічну систему веб-сторінок;

в) всі веб-сторінки з'єднані з головною за зіркоподібною схемою;

г) сайт містить одну веб-сторінку;

д) структура сайту передбачає використання гіперпосилань

для зв'язку між сторінками.

 1. Флуд — це:

а) повідомлення електронної пошти рекламного характеру;

б) будь-які повідомлення в чаті;

в) беззмістовні повідомлення в журналах та чатах;

г) один з різновидів блогів;

д) текст, авторство якого присвоєне незаконно

 1. Електронний форум — це:

а) процес обміну повідомленнями з використанням електронної пошти;

б) спосіб організації обміну повідомленнями з певної тематику,

в якому спілкування може бути розірване в часі;

в) спосіб організації спілкування в реальному часі;

г) обмін повідомленнями в межах одного сайту різними користувачами у різний час;

д) повідомлення на різних сайтах зі спільної тематики.

 1. Блог — це:

а) форум, у якому є один головний дописувач;

б) мережний журнал, що складається із записів у зворотному хронологічному порядку з можливістю додавання коментарів;

в) обмін повідомленнями з конкретної тематики в режимі реального часу;

г) рекламний сайт;

д) сайт для дистанційного навчання.

 1. Тег — це:

а) код для визначення структури веб-сторінки;

б) програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці;

в) будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках;

г) настроювання вигляду частини веб-сторінки за допомогою спеціального коду;

д) команда у мові HTML.

 1. Навігаційна панель — це:

а) HTML-код головної веб-сторінки;

б) список гіперпосилань, розташований лише на головній сторінці;

в) один із фреймів головної сторінки, що містить гіперпосилання на всі розділи сайту і є постійно видимим для відвідувача;

г) зручний засіб перегляду розділів веб-сайту;

д) список розділів веб-сайту, кожний елемент якого є гіперпосиланням на відповідний розділ.

 1. Розмістити на веб-сторінці малюнок можна за допомогою тегу:

а) <BODY BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">;

б) <IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;

в) <BODY IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;

г) <BODY BGCOLOR="URL-адреса графічного файлу">;

д) <IMG BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">.

 1. Висоту та ширину графічного об'єкта, розміщеного на веб-сторінці,

можна задати:

а) у дужках після URL-адреси файлу зображення;

б) за допомогою атрибутів WIDTH та HEIGHT у тегу IMG;

в) за допомогою атрибута ALT;

г) за допомогою атрибута SRC;

д) за допомогою атрибутів WIDTH та HEIGHT у тегу BODY.

 1. Графічна карта посилань — це:

а) зображення карти певної місцевості на веб-сторінці;

б) схема розміщення всіх гіперпосилань на сторінках вебсайту;

в) велике зображення, повністю поділене на області-гіперпосилання;

г) веб-сторінка, поділена на комірки певної конфігурації;

д) одне графічне зображення, використане для визначення

кількох гіперпосилань.

 1. V. Практична робота: вироблення практичних навичок.

Практична робота

1 Варіант

 1. Створіть власний сайт, що має ієрархічну структуру (достатньо 4 сторінки) за наступними вимогами:

Навігація: меню на Головній та можливість повертатись на Головну із сторінок 2-го рівня.

Логотип: текстовий напис.

Повинно бути щонайменше два гіперпосилання (крім навігаційних): внутрішнє і зовнішнє.

Змістове наповнення головної сторінки index.html може відображати загальні відомості про досліджуваний об’єкт, відомості про автора, назву та (чи) постановку завдання, логотип, посилання на інформаційні ресурси, використані у завданні.

Інші сторінки повинні містити деталі завдання (наприклад, історію заснування), фотографії, план схему, місце на карті, відео сюжет.

Зручна навігація, цілісне розташування об’єктів, стандартний шрифт.

2 Варіант

 1. Створіть власний сайт, що має лінійну структуру (достатньо 4 сторінки) за наступними вимогами:

Навігація: меню на Головній та можливість повертатись на Головну із сторінок 2-го рівня.

Логотип: графічне зображення.

Повинно бути щонайменше три гіперпосилання (крім навігаційних): внутрішнє і зовнішнє.

Змістове наповнення головної сторінки index.html може відображати загальні відомості про досліджуваний об’єкт, відомості про автора, назву та (чи) постановку завдання, логотип, посилання на інформаційні ресурси, використані у завданні.

Інші сторінки повинні містити деталі завдання (наприклад, історію заснування), фотографії, план схему, місце на карті, відео сюжет.

Зручна навігація, цілісне розташування об’єктів, стандартний шрифт.

 1. VI. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кількості виконаних практичних завдань, виставляю у відповідному полі зошита.

 1. VII. Домашнє завдання

Попередньо ознайомитися з темою «Основи алгоритмізації та програмування», яка буде вивчатися на наступному уроці.

 

Яндекс.Метрика