навчальна мета: засвоїти відомості про веб-сайти, етапи створення сайту;

розвивальна мета: розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, увагу;

виховна мета: виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Підручники та обладнання:

  1. «Інформатика 11 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2011 -302 с.

Мета:

- начальна: навчитися додавати анімаційні ефекти на слайди, налаштовувати демонстраційні ефекти презентації, створювати кнопки та гіперпосилання на слайдах.

- розвиваюча: розвивати абстрактне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми.

- виховна: виховувати креативне та логічне мислення.

Мета:

  • навчальна: перевірити знання, уміння та навички роботи в текстовому документі та підготовки його засобами автоматизації до друку;
  • розвиваюча: розвивати інформатичну компетентність учнів;
  • виховна: прививати ціннісне ставлення до рідного народу, української культури, повагу до традицій.

Мета:

  • навчальна – закріпити навички роботи з ЕТ Excel, сформувати вміння створювати діаграми, вдосконалювати навички роботи на ПК;
  • розвиваюча –розвивати логічне мислення учнів, розвивати естетичні смаки учнів, творче мислення;
  • виховна – виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу, уміння працювати в групі.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Тема: Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. Використання гіперпосилань і кнопок дій. Налаштування демонстрації презентації.

Мета: навчитися додавати анімаційні ефекти на слайди, налаштовувати демонстраційні ефекти презентації, створювати кнопки та гіперпосилання на слайдах.

Яндекс.Метрика