Мета.

-         навчити учнів виділяти показникові рівняння,  розв’язувати найпростіші показникові рівняння;

-         розвивати навички пошукової діяльності, логічного мислення, пізнавальну активність;

-         виховувати відповідальність учнів за набуття знань, умінь, навичок і розвиток  навчальних здібностей.

Мета:

-           навчити учнів розв’язувати задачі по даній темі, сформувати поняття степеня з довільним дійсним показником, розглянути його властивості; 

-           розвивати способи і прийоми мислення, індивідуальні здібності учнів, їх пізнавальні інтереси;

-           виховувати пізнавальну активність, культуру спілкування та діалогу.

 Мета: Систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів з теми; вдосконалювати вміння розв’язувати показникові рівняння; розвивати навички колективної та самостійної роботи; формувати активну життєву позицію; застосовувати вивчене до розв’язування завдань; виховувати увагу, старанність, культуру математичного мовлення.

Обладнання: комп’ютер, проектор; таблиці; робочі зошити.

Мета уроку:

- навчати учнів здійснювати операції над множинами: об’єднання, переріз, різниця множин.

- розвивати логічне і абстрактне мислення; розвивати знання учнів про множину та її елемен­ти, порожню множину, способи задання множин та про операції над множинами: об'єднання, переріз, різниця множин.

- виховувати культуру математичного запису та мови.

Яндекс.Метрика