Мета:

-  навчати дітей виділяти призму серед інших геометричних фігур, сформувати поняття призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі), прямої та похилої призми, правильної призми; домогтися засвоєння властивостей призми та прямої призми, навчити розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять;

-  розвивати логічне мислення, навички при побудовах;

-  виховувати самостійність і акуратність, старанність.

Мета: 

-           навчати учнів обчислювати площі повної та бічної поверхонь призми; домогтися засвоєння формул для обчислення площі повної поверхні будь–якої призми та бічної поверхні прямої та похилої призми;

-           розвивати логічне мислення, навички побудови призми;

-           виховувати самостійність при розв’язувані задач.  

Мета: 

-           навчати дітей застосовувати означення та властивості призми при розв’язуванні задач, навчати учнів правильно зображувати призму;

-           розвивати логічне мислення, навички розв’язування задач на знаходження невідомих елементів призми акуратність при побудовах;

-           виховувати наполегливість, самостійність,  старанність у навчанні.

Мета: 

-                домогтися засвоєння означення паралелепіпеда та його елементів, властивостей паралелепіпеда, прямокутного паралелепіпеда, куба; сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування цих понять та властивостей;

-                розвивати логічне мислення, увагу;

-                виховувати самостійність при розв’язувані задач.  

Яндекс.Метрика