Мета:

       - сформувати поняття алгоритму та його властивостей, поняття виконавця;

  • розглянути способи запису алгоритмів та види алгоритмів;
  • розглянути алгоритми у навчальних матеріалах інших предметів і в навколишньому світі;
  • розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес;
  • формувати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні різних предметів;

 Пояснювальна записка

 Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень у 10 класі та 2 годин на тиждень в 11 класі.

Мета і завдання навчання інформатики на академічному рівні в профільній старшій школі

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів

Задача 1. Є посудина місткістю 8 л, яка заповнена рідиною, і дві порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Потрібно одержати в одній з посудин 1 літр рідини і повідомити в якій.

Задача 2. Обчислити значення виразу (a – b) * (c – d), де a, b, c, d – дійсні

числа.

Комп’ютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

Інформатика. 11 клас – Профільний рівень

1-й семестр (50 годин)

 

 

 

Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Стандарт

1-й семестр (16 годин)

 

 

 

Яндекс.Метрика