Календарний план: "Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Профільний рівень"

Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Профільний рівень

1-й семестр (50 годин)

 

 

 

 

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

  1. Бази даних (26 годин)
 

 

Поняття про бази даних Модель «сутність-зв'язок»

У робочому зошиті

т. 3.1.

 

 

Поняття про моделі даних. Види моделей даних

У робочому зошиті

т. 3.1.

 

 

Основні поняття реляційної бази даних

У робочому зошиті

т. 3.2.

 

 

Лабораторна робота

«Розробка моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

У робочому зошиті

т. 3.2.

 

 

Інтерфейс і довідкова система СУБД. . Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД.

У робочому зошиті

т. 3.3. – 3.4.

 

 

Відображення моделі «сутність-зв'язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів. Введення даних у таблиці.

У робочому зошиті

т. 3.5.

 

 

Практична робота

«Реалізація моделі «сутність-зв’язок» у СУБД»

У робочому зошиті

т. 3.5

 

 

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форм для введення даних у таблиці.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Використання списків для моделювання зв’язків, настроювання властивосте списків.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Практична робота

«Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Контрольна робота

У робочому зошиті

 

 

 

Сортування, пошук і фільтрація даних.

У робочому зошиті

т. 3.7

 

 

Поняття запиту до реляційної бази даних

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Створення простих вибіркових запитів. Параметризовані запити

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів

У робочому зошиті

 

 

 

Обчислення підсумкових показників для груп записів.

У робочому зошиті

 

 

 

Практична робота

«Вибирання даних»

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів

У робочому зошиті

 

 

 

Практична робота

«Групування даних»

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних. Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Практична робота

«Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних»

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Практична робота

«Створення звітів за однією та кількома таблицями»

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Лабораторна робота

«Розробка та використання бази даних для заданої предметної області»

У робочому зошиті

т. 3.1-3.9

 

 

Тематична робота «Бази даних»

У робочому зошиті

 

2. Основи створення комп’ютерних презентацій (22 годин)

 

1

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

У робочому зошиті

т. 4.1.

 

2

Огляд середовища розробки слайдових презентацій. Створення презентації за шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.

У робочому зошиті

т. 4.1..

 

3

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

 

У робочому зошиті

т. 4.1.

 

4

Принципи стильового оформлення презентацій. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

5

Практична робота

«Розробка слайдової презентації»

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

6

Практична робота

«Анімація в слайдових презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

7

Джерела мультимедійної інформації й технології, призначені для її обробки. Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти. Розроблення плану презентації.

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

8

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

9

Практична робота

«Створення мультимедійних презентацій»

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

10

Основні поняття середовища Flash

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

11

Створення Flash-документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

12

Практична робота

«Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації»

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

13

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

14

Практична робота

«Використання символів у презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

15

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

16

Практична робота

«Створення й імпортування графічних об’єктів»

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

17

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими. Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

18

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

19

Практична робота

«Інтерактивність у Flash-презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

20

Функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

21

Практична робота

«Основні типи анімації у презентаціях Flash»

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

22

Тематична робота «Основи створення комп’ютерних презентацій»

У робочому зошиті

т. 4.1-4.6.

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за І семестр (СБ-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Профільний рівень

2-й семестр (55 годин)

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

3. Основи веб-дизайну (24 години)

 

 

Структура веб-сайтів. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки. Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

Автоматизоване створення й адміні­стрування форумів та чатів.

У робочому зошиті

т. 4.7-4.9

 

 

Практична робота

«Автоматизоване створення й адміністрування веб-сайту»

У робочому зошиті

т. 4.7-4.9

 

 

Огляд технологій Веб 2.0. Поняття блогу й різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень у блозі та настроювання його параметрів. Вікі-технології. Використання служб онлайнового документообігу.

У робочому зошиті

т. 4.10.

 

 

Практична робота

«Свторення веб-ресурсів з використанням технологій веб 2.0»

У робочому зошиті

т. 4.10.

 

 

Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

Поняття тега й атрибута. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Текстові гіперпосилання. Теги заголовку й тіла веб-сторінки

У робочому зошиті

т. 4.8.

 

 

Практична робота

«Розробка найпростішої веб-сторінки»

 

т. 4.8.

 

 

Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

Способи керування структурою та розміщенням інформації на веб-сторінках.

Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць. Теги таблиць, рядків, клітинок, їхні атрибути.

У робочому зошиті

т. 4.11

 

 

Практична робота

«Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць»

 

У робочому зошиті

т. 4.11

  1. 9.

 

Поняття про структуру веб-сайту. Фрейми, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах.

 

т. 4.11

 

 

Практична робота

«Розробка веб-сайтів з використанням фреймів»

 

У робочому зошиті

т. 4.11

 

 

Формати зображень, що використовуються в Інтернеті, їхні особливості. Розміщення й вирівнювання зображень на веб-сторінках. Карти посилань.

У робочому зошиті

т. 5.1

 

 

Створення й розміщення на сайтах gif-анімації. Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і настроювання параметрів їх відтворення.

У робочому зошиті

т. 5.2

 

 

Формати відеофайлів, їхні особливості. Вставляння відеофайлів і настроювання параметрів їхнього відтворення. Відтворення аудіо- та відеофайлів в онлайновому режимі.

У робочому зошиті

т. 5.3

 

 

Практична робота

«Розміщення графічних об’єктів на веб-сторінці»

У робочому зошиті

т. 5.3

 

 

Інтерфейс програми. Режими перегляду веб-документа. Створення сайту за допомогою майстра.

У робочому зошиті

т. 5.4

 

 

Створення веб-сайту в режимі WYSIWYG: установлення параметрів сторінки, введення й форматування тексту, гіперпосилань, зображень.

У робочому зошиті

т. 5.5

 

 

Структурування веб-сторінок і сайтів за допомогою таблиць та фреймів. Керування графікою на веб-сторінках. Додавання до веб-сторінок мультимедійного вмісту.

У робочому зошиті

т. 5.6

 

 

Практична робота

«Розробка сайту в середовищі візуального редактора сайтів»

У робочому зошиті

т. 5.6

 

 

Поняття про каскадні аркуші стилів.

Означення й застосування стилів, зв’язування аркушів стилів з гіпертекстовими документами

У робочому зошиті

т. 5.7

 

 

Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.

Поняття про події та обробку подій, що підтримується мовою DHTML.

 

У робочому зошиті

т. 5.8

 

 

Створення динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень.

 

У робочому зошиті

т. 5.9

 

 

Практична робота

«Створення динамічних елементів на веб-сторінках»

У робочому зошиті

т. 5.9

23

 

Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.

Автоматичне генерування веб-скриптів засобами графічного редактора веб-сторінок, обробка форм.

 

У робочому зошиті

т. 5.10

 

 

Практична робота

«Обробка форм за допомогою веб-скриптів»

У робочому зошиті

т. 4.7-5.10

  1. Автоматизація роботи у в офісних програмах за допомогою VBA (15 годин)

25

 

Поняття про макроси

У робочому зошиті

 

26

 

Автоматичний запис та виконання макросів

У робочому зошиті

 

27

 

Стандартні функції мови VBA

У робочому зошиті

 

28

 

Задачі, що потребують програмування макросів

У робочому зошиті

 

29

 

Синтаксичні конструкції мови VBA

У робочому зошиті

 

30

 

Операції з елементами електронних таблиць

У робочому зошиті

 

31

 

Обробка даних електронних таблиць засобами мови VBA

У робочому зошиті

 

32

 

ПР. Програмування макросів у Word

У робочому зошиті

 

33

 

ПР. Програмування макросів у Excel

У робочому зошиті

 

«Інформаційні технології у проектній діяльності»*, 14 годин

41

1

Комп’ютерне імітаційне моделювання. Технічне завдання.

У робочому зошиті

 

42

2

Моделювання фізичного експерименту.

У робочому зошиті

 

43

3

Опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми.

У робочому зошиті

 

44

4

Математична модель.

У робочому зошиті

 

45

5

Розробка програми моделювання

У робочому зошиті

 

46

6

Інтерфейс програми

У робочому зошиті

 

47

7

Статистичний аналіз економічних процесів з використанням часових рядів

У робочому зошиті

 

48

8

Обчислення середнього значення та середньоквадратичного відхилення, моди, медіани.

У робочому зошиті

 

49

9

Створення веб-сайту

У робочому зошиті

 

50

10

Оптимізація зображень.

У робочому зошиті

 

51

11

Система навігації.

У робочому зошиті

 

52

12

Основи колористики.

У робочому зошиті

 

53

13

Інформаційне наповнення сайту.

У робочому зошиті

 

54

14

Автоматизовані системи розробки сайтів

У робочому зошиті

 

«Інформаційні технології у проектній діяльності»*, 32   години (18)

55

 

Поняття проекту. Порядок роботи над проектом. Вибір теми. Планування роботи

У робочому зошиті

 

56

 

Підготовка до захисту проекту. Основи публічного виступу.

У робочому зошиті

 

57

 

Пошук тексту твору у електронному вигляді. Формати збереження тексту (txt, pdf, rtf, djvu).

У робочому зошиті

 

58

 

Форматування книги за допомогою стилів.

У робочому зошиті

 

59

 

Структура книги.

У робочому зошиті

 

60

 

Автоматичний зміст та список ілюстрацій. Вказівник на імена головних персонажів. Багатомовна анотація. Глосарій персонажів.

У робочому зошиті

 

61

 

Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів (6 годин)

У робочому зошиті

 

62

 

Вибір теми кліпу. Розподіл обов’язків членів команди

У робочому зошиті

 

63

 

Створення сценарію відеокліпу.

У робочому зошиті

 

64

 

Підбір відповідних аудіо та відеоматеріалів.

У робочому зошиті

 

65

 

Запис власних аудіо ефектів та відеоепізодів.

У робочому зошиті

 

66

 

Монтаж відеокліпу (Microsoft Movie Maker).

У робочому зошиті

 

67

 

Формати відеокліпів avi, wmv. Експорт відеокліпу у заданий формат.

У робочому зошиті

 

68

 

Вибір теми інтерактивної книги. Пошук матеріалів

У робочому зошиті

 

69

 

Розробка дерева сюжетних ліній книги

У робочому зошиті

 

 

 

Технології створення інтерактивної книги (PowerPoint, HTML, середовище програмування)

У робочому зошиті

 

70

 

Створення інтерактивної книги зі сторінками, що відповідають частинам сюжету

У робочому зошиті

 

71

 

Організація навігації в книзі. Пошук помилок при написанні текстів книги

У робочому зошиті

 

72

 

Дизайн та інтерфейс інтерактивної книги.

У робочому зошиті

 

73

 

Комп’ютерне імітаційне моделювання. Технічне завдання.

У робочому зошиті

 

74

 

Моделювання фізичного експерименту.

У робочому зошиті

 

75

 

Опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми.

У робочому зошиті

 

76

 

Математична модель.

У робочому зошиті

 

78

 

Розробка програми моделювання

У робочому зошиті

 

79

 

Інтерфейс програми

У робочому зошиті

 

80

 

Статистичний аналіз економічних процесів з використанням часових рядів

У робочому зошиті

 

81

 

Обчислення середнього значення та середньоквадратичного відхилення, моди, медіани.

У робочому зошиті

 

82

 

Оптимізація зображень.

У робочому зошиті

 

83

 

Система навігації.

У робочому зошиті

 

84

 

Основи колористики.

У робочому зошиті

 

85

 

Інформаційне наповнення сайту.

У робочому зошиті

 

86

 

Автоматизовані системи розробки сайтів

У робочому зошиті

 

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за ІІ семестр (СБ-2)

Оцінювання за рік (РБ)

Підсумкове оцінювання (ПБ)

 

Яндекс.Метрика