Календарний план: "Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Стандарт"

Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Стандарт

1-й семестр (16 годин)

 

 

 

 

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

  1. Розділ «Бази даних» (11 годин)
 

 

Середовище візуальної розробки програм. Поняття проекту.

У робочому зошиті

т. 1.1.

 

 

Процедури опрацювання подій.

У робочому зошиті

т. 1.2.

 

 

Розв’язування задач на комп'ютері. Алгоритм, базові структури.

У робочому зошиті

т. 1.3.

 

 

Мова програмування. Величини. Поняття операції та виразу.

У робочому зошиті

т. 1.4.

 

 

Організація введення і виведення даних. Елемент керування «Таймер».

У робочому зошиті

т. 1.5.

 

 

Стандартні функції мови програмування.

У робочому зошиті

т. 1.6.

 

 

Графічні елементи керування.

У робочому зошиті

т. 1.7.

 

 

Використання налагоджувача прог­рам.

У робочому зошиті

т. 1.8.

 

 

Операції порівняння. Алгоритмічна структура «Розгалуження».

У робочому зошиті

т. 1.9.

 

 

Алгоритмічна структура Повторення. Цикл із параметром.

У робочому зошиті

т. 1.10

 

 

Тематична робота «Базові поняття програмування».

У робочому зошиті

т. 1.11.

  1. Растрова комп’ютерна графіка та анімація (5 годин)
 

 

Середовище графічного редактора. Робота з фрагментами зображень.

У робочому зошиті

т. 2.1.

 

 

Багатошарова структура зображення. Створення GIF-анімації.

У робочому зошиті

т. 2.2.

 

 

Інструменти малювання та заповнення. Корекція зображення.

У робочому зошиті

т. 2.3.

 

 

Фільтри.

У робочому зошиті

т. 2.4.

 

 

Тематична робота «Растрова комп’ютерна графіка та анімація».

У робочому зошиті

т. 2.5.

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за І семестр (СБ-1)

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис)               (І. Б. Прізвище)

«___» вересня 201_ року

«СХВАЛЕНО»

Заступник директора з НВР

________________ _______________________

               (Підпис)                         (І. Б. Прізвище)

«___» січня 201_ року

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _________________________

_____________ _____________________

     (Підпис)                     (І. Б. Прізвище)

«___» січня 201_ року

Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Стандарт

2-й семестр (18 годин)

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

  1. Бази даних. Системи керування базами даних (8 годин)
 

 

Бази даних. Системи керування базами даних (СКБД).

У робочому зошиті

т. 3.1.

 

 

Створення нової бази даних.

У робочому зошиті

т. 3.2.

 

 

Зв'язування таблиць. Редагування таблиць.

У робочому зошиті

т. 3.3.

 

 

Розробка інтерфейсу користувача для уведення даних у базу.

У робочому зошиті

т. 3.4.

 

 

Упорядкування, пошук та фільтрація даних.

У робочому зошиті

т. 3.5.

 

 

Створення запитів. Запити з параметром.

У робочому зошиті

т. 3.6.

 

 

Створення, реда­гування, друк звітів.

У робочому зошиті

т. 3.7.

 

 

Тематична робота «Бази даних. СКБД».

У робочому зошиті

т. 3.8.

  1. Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів (7 годин)
 

 

Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Поняття про мову HTML.

У робочому зошиті

т. 4.1.

 

 

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів.

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

 

Структурування інформації на веб-сторінках.

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

 

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках.

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

 

Огляд технологій Веб 2.0

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

 

Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу.

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Тематична робота «Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів».

У робочому зошиті

т. 4.7.

Резерв (3 години)

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за ІІ семестр (СБ-2)

Оцінювання за рік (РБ)

Підсумкове оцінювання (ПБ)

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис)  (І. Б. Прізвище)

«___» січня 201_ року

 

Яндекс.Метрика