Календаринй план, Інформатика. 11 клас – Профільний рівень (2)

Інформатика. 11 клас – Профільний рівень

1-й семестр (50 годин)

 

 

 

 

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

  1. Бази даних (26 годин)
 

 

Поняття про бази даних Модель «сутність-зв'язок»

У робочому зошиті

т. 3.1.

 

 

Поняття про моделі даних. Види моделей даних

У робочому зошиті

т. 3.1.

 

 

Основні поняття реляційної бази даних

У робочому зошиті

т. 3.2.

 

 

Лабораторна робота

«Розробка моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

У робочому зошиті

т. 3.2.

 

 

Інтерфейс і довідкова система СУБД. . Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД.

У робочому зошиті

т. 3.3. – 3.4.

 

 

Відображення моделі «сутність-зв'язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів. Введення даних у таблиці.

У робочому зошиті

т. 3.5.

 

 

Практична робота

«Реалізація моделі «сутність-зв’язок» у СУБД»

У робочому зошиті

т. 3.5

 

 

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форм для введення даних у таблиці.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Використання списків для моделювання зв’язків, настроювання властивосте списків.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Практична робота

«Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

У робочому зошиті

т. 3.6

 

 

Контрольна робота

У робочому зошиті

 

 

 

Сортування, пошук і фільтрація даних.

У робочому зошиті

т. 3.7

 

 

Поняття запиту до реляційної бази даних

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Створення простих вибіркових запитів. Параметризовані запити

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів

У робочому зошиті

 

 

 

Обчислення підсумкових показників для груп записів.

У робочому зошиті

 

 

 

Практична робота

«Вибирання даних»

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів

У робочому зошиті

 

 

 

Практична робота

«Групування даних»

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних. Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

У робочому зошиті

т. 3.8

 

 

Практична робота

«Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних»

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Практична робота

«Створення звітів за однією та кількома таблицями»

У робочому зошиті

т. 3.9

 

 

Лабораторна робота

«Розробка та використання бази даних для заданої предметної області»

У робочому зошиті

т. 3.1-3.9

 

 

Тематична робота «Бази даних»

У робочому зошиті

 

2. Основи створення комп’ютерних презентацій (22 годин)

 

 

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

У робочому зошиті

т. 4.1.

 

 

Огляд середовища розробки слайдових презентацій. Створення презентації за шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої.

У робочому зошиті

т. 4.1..

 

 

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

 

У робочому зошиті

т. 4.1.

 

 

Принципи стильового оформлення презентацій. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

 

Практична робота

«Розробка слайдової презентації»

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

 

Практична робота

«Анімація в слайдових презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.2.

 

 

Джерела мультимедійної інформації й технології, призначені для її обробки. Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти. Розроблення плану презентації.

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

 

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

 

Практична робота

«Створення мультимедійних презентацій»

У робочому зошиті

т. 4.3.

 

 

Основні поняття середовища Flash

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

 

Створення Flash-документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

 

Практична робота

«Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації»

У робочому зошиті

т. 4.4.

 

 

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

 

Практична робота

«Використання символів у презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

 

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

 

Практична робота

«Створення й імпортування графічних об’єктів»

У робочому зошиті

т. 4.5.

 

 

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими. Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Практична робота

«Інтерактивність у Flash-презентаціях»

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Практична робота

«Основні типи анімації у презентаціях Flash»

У робочому зошиті

т. 4.6.

 

 

Тематична робота «Основи створення комп’ютерних презентацій»

У робочому зошиті

т. 4.1-4.6.

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за І семестр (СБ-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика. 11 клас – Профільний рівень

2-й семестр (55 годин)

№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

3. Основи веб-дизайну (24 години)

 

 

Структура веб-сайтів. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки. Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

Автоматизоване створення й адміні­стрування форумів та чатів.

У робочому зошиті

т. 4.7-4.9

 

 

Практична робота

«Автоматизоване створення й адміністрування веб-сайту»

У робочому зошиті

т. 4.7-4.9

 

 

Огляд технологій Веб 2.0. Поняття блогу й різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень у блозі та настроювання його параметрів. Вікі-технології. Використання служб онлайнового документообігу.

У робочому зошиті

т. 4.10.

 

 

Практична робота

«Свторення веб-ресурсів з використанням технологій веб 2.0»

У робочому зошиті

т. 4.10.

 

 

Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

Поняття тега й атрибута. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Текстові гіперпосилання. Теги заголовку й тіла веб-сторінки

У робочому зошиті

т. 4.8.

 

 

Практична робота

«Розробка найпростішої веб-сторінки»

 

т. 4.8.

 

 

Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

Способи керування структурою та розміщенням інформації на веб-сторінках.

Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць. Теги таблиць, рядків, клітинок, їхні атрибути.

У робочому зошиті

т. 4.11

 

 

Практична робота

«Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць»

 

У робочому зошиті

т. 4.11

  1. 9.

 

Поняття про структуру веб-сайту. Фрейми, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах.

 

т. 4.11

 

 

Практична робота

«Розробка веб-сайтів з використанням фреймів»

 

У робочому зошиті

т. 4.11

 

 

Формати зображень, що використовуються в Інтернеті, їхні особливості. Розміщення й вирівнювання зображень на веб-сторінках. Карти посилань.

У робочому зошиті

т. 5.1

 

 

Створення й розміщення на сайтах gif-анімації. Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і настроювання параметрів їх відтворення.

У робочому зошиті

т. 5.2

 

 

Формати відеофайлів, їхні особливості. Вставляння відеофайлів і настроювання параметрів їхнього відтворення. Відтворення аудіо- та відеофайлів в онлайновому режимі.

У робочому зошиті

т. 5.3

 

 

Практична робота

«Розміщення графічних об’єктів на веб-сторінці»

У робочому зошиті

т. 5.3

 

 

Інтерфейс програми. Режими перегляду веб-документа. Створення сайту за допомогою майстра.

У робочому зошиті

т. 5.4

 

 

Створення веб-сайту в режимі WYSIWYG: установлення параметрів сторінки, введення й форматування тексту, гіперпосилань, зображень.

У робочому зошиті

т. 5.5

 

 

Структурування веб-сторінок і сайтів за допомогою таблиць та фреймів. Керування графікою на веб-сторінках. Додавання до веб-сторінок мультимедійного вмісту.

У робочому зошиті

т. 5.6

 

 

Практична робота

«Розробка сайту в середовищі візуального редактора сайтів»

У робочому зошиті

т. 5.6

 

 

Поняття про каскадні аркуші стилів.

Означення й застосування стилів, зв’язування аркушів стилів з гіпертекстовими документами

У робочому зошиті

т. 5.7

 

 

Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.

Поняття про події та обробку подій, що підтримується мовою DHTML.

 

У робочому зошиті

т. 5.8

 

 

Створення динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень.

 

У робочому зошиті

т. 5.9

 

 

Практична робота

«Створення динамічних елементів на веб-сторінках»

У робочому зошиті

т. 5.9

23

 

Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.

Автоматичне генерування веб-скриптів засобами графічного редактора веб-сторінок, обробка форм.

У робочому зошиті

т. 5.10

 

 

Практична робота

«Обробка форм за допомогою веб-скриптів»

У робочому зошиті

т. 4.7-5.10

  1. Основи алгоритмізації та програмування (27 год.)

25

 

Моделі та моделювання. Типи моделей

У робочому зошиті

т. 2.1

26

 

Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів

У робочому зошиті

т. 2.2

27

 

Комп’ютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

У робочому зошиті

т. 2.3

28

 

Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006

У робочому зошиті

т. 2.4

29

 

Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

У робочому зошиті

т. 2.4

30

 

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

У робочому зошиті

т. 2.4

31

 

Події та їх обробники

У робочому зошиті

т. 2.5

32

 

Введення та виведення даних. Робота зі змінними

У робочому зошиті

т. 2.5

33

 

Змінні та їх властивості. Правила запису

математичних виразів у Delphi

У робочому зошиті

т. 2.5

34

 

Практична робота № 6. Введення та виведення даних. Робота зі змінними

У робочому зошиті

т. 2.5

35

 

Налагодження програм

У робочому зошиті

т. 2.6

36

 

Практична робота №7.   Налагодження програм.

У робочому зошиті

т. 2.6

37

 

Контрольна робота

У робочому зошиті

т. 2.6

38

 

Основні поняття математичної логіки. Висловлення. Логічні константи. Логічні операції

У робочому зошиті

т. 2.7

39

 

Логічні змінні. Логічні вирази та їхні таб лиці істинності.

Логічні формули

У робочому зошиті

т. 2.7

40

 

Розгалуження в алгоритмах і програмах

У робочому зошиті

т. 2.8

41

 

Перемикачі та прапорці

У робочому зошиті

т. 2.8

42

 

Практична робота № 8. Складання програм з розгалуженнями

У робочому зошиті

т. 2.8

43

 

Цикли в алгоритмах і в программах. Команда циклу з лічильником

У робочому зошиті

т. 2.9

44

 

Команда циклу з передумовою та післяумовою

У робочому зошиті

т. 2.9

45

 

Програмування циклічних обчислень

У робочому зошиті

т. 2.9

46

 

Практична робота № 9. Програмування циклічних обчислень

У робочому зошиті

т. 2.9

47

 

Процедури користувача та стандартні процедури

У робочому зошиті

т. 2.10

48

 

Масиви

У робочому зошиті

т. 2.11

49

 

Практична робота № 10. Опрацювання одновимірних масивів

У робочому зошиті

т. 2.11

50

 

Практична робота № 10. Використання підпрограм

У робочому зошиті

т. 2.11

51

 

Тематична робота «Основи алгоритмізації та програмування»

У робочому зошиті

т. 3.1

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за ІІ семестр (СБ-2)

Оцінювання за рік (РБ)

Підсумкове оцінювання (ПБ)

 

Яндекс.Метрика