навчальна мета:дати поняття перемикачів та прапорців в Delphi, навчити використовувати перемикачі та прапорці в для розгалуження в проекті;

розвивальна мета:розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, навички роботи з програмою Delphi;

виховна мета:виховувати зосередженість, самостійність,наполегливість, старанність.

навчальна мета:сформувати поняття алгоритму з розгалуженням, навчити розрізняти повне та неповне розгалуження, навчити;

розвивальна мета:розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, навички роботи з блок-схемами алгоритмів;

виховна мета:виховувати зосередженість, самостійність, вміння активно сприймати новий матеріал.

навчальна мета:засвоїти поняття логічних змінних, логічних виразів, навчитися складати таблиці істинності, вивчити основні логічні формули;

розвивальна мета:розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, навички роботи з логічними формулами;

виховна мета:виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Мета:

навчальна мета: засвоїти основні поняття математичної логіки, навчитися розрізняти висловлення і речення, та визначати істинність висловлень;

розвивальна мета: розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, увагу;

виховна мета: виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Мета:

навчальна мета: продемонструвати вміння оперувати теоретичним матеріалом з теми «Моделювання. Основи алгоритмізації»;

розвивальна мета: розвивати логічне мислення, увагу, память;

виховна мета:виховувати зосередженість, самостійність, наполегливість.

Яндекс.Метрика