Інформатика. Єдиний базовий курс. 11 клас – Профільний рівень

1-й семестр (50 годин)

 

 

 

УРОК № 4

Тема. Поняття про конструювання алгоритмів різними способами. Вхідні дані та результати, їх взаємозв'язок. Практична робота №1 «Побудова інформаційної моделі»

 Мета: ознайомити учнів із принципами роботи в середовищах Delphi та Скретч;
сформувати уявлення про основні компоненти середовища програмування; домогтися засвоєння та закріплення навичок роботи з компонентами цих середовищ.

На основі життєвого досвіду учнів сформувати:

УРОК № З

Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів

Мета: сформувати практичні навички розроблення та графічного подання
розгалужених процесів із використанням умовного оператора ЯКЩО-ТО.

сформувати поняття:

УРОК № 2

Тема. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму

Мета: сформувати поняття алгоритму та його властивостей, поняття виконавця, мови програмування, середовища розробки програм, компілятора; домогтися засвоєння способу графічного подання алгоритмів;

сформувати поняття:

  • алгоритму;
  • форм подання алгоритму;
  • виконавця алгоритму;

ТЕМА 1.

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ (5 ГОД)

УРОК№1

Тема. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод до­слідження об'єктів

Мета: сформувати уявлення про програму як автоматизовану інформаційну систему; розглянути складові програми; ввести поняття об'єкта, атри­бутів, властивостей і методів об'єкта;

сформувати поняття:

Яндекс.Метрика