Календарно-тематичний план, Фізичне виховання, 2 клас

Фізична культура

 

п/п

Тема уроку

Дата

 

І семестр

 

 

ШКОЛА ПЕРЕСУВАННЯ (ЕЛЕМЕНТИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ)

 

1

 

Фізичні вправи — обов'язкова частина побуту стародавніх людей. Шикування в шеренгу. Ходьба на носках і п’ятах. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Спеціальні вправи бігуна. Біг почергово з ходьбою 100 м. Рухливі ігри з бігом

 

2

Правила безпеки під час занять з елементами легкої атле­тики. Шикування в шеренгу. Ходьба на носках і п'ятах. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Спеціальні вправи бігуна. Метання малого м’яча з місця. Рухливі ігри з бігом

 

3

Шикування в шеренгу. Ходьба на носках і п'ятах. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Спеціальні вправи бігуна. Метання малого м’яча з місця. Рухливі ігри з бігом

 

4

Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі зміною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Біг 30 м з високого старту. Метання м’яча з місця. Метання м’яча у щит з 8-10 м. Рухливі ігри з бігом

 

5

Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі зміною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Біг 30 м з високого старту. Метання м’яча з місця. Метання м’яча у щит з 8-10 м. Рухливі ігри з бігом

 

6

Ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи. Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі змі­ною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Біг 30 м з високого старту. Метання м’яча у щит з 8—10 м. Метання м’яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6-8 м. Рухливі ігри з бігом

 

7

Ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи. Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі змі­ною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Біг 30 м з високого старту. Метання м’яча у щит з 8—10 м. Метання м’яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6-8 м. Рухливі ігри з бігом

 

8

Виконання команди «Розійдись!». Ходьба з високим під­німанням стегна. Біг спиною вперед. Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі. «Човниковий» біг 4x9 м. Метання м’яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6—8 м. Метання м'яча з розбігу на дальність. Рухливі ігри з метанням

 

9

Виконання команди «Розійтись!». Ходьба з високий під­німанням стегна. Біг спиною вперед. Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі. Біг почергово з ходьбою 300 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Рухливі ігри з метанням

 

10

Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пересування пристав­ними кроками. Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 500 м. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибки через перешкоди до 50 см. Рухливі ігри з метанням

 

11

Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пересування пристав­ними кроками. Загальнорозвивальні вправи на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 500 м. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибки через перешкоди до 50 см. Рухливі ігри з метанням

 

12

Правила безпеки під час занять елементами легкої атле­тики. Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пересування приставними кроками. Загальнорозвиваль­ні вправи на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 500 м. Стрибки через перешкоди до 50 см. Стрибки з пря­мого розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

13

Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пересування приставними кроками. Загальнорозвиваль­ні вправи на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 500 м. Стрибки через перешкоди до 50 см. Стрибки з пря­мого розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

14

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг з прискореннями. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 500 м. Стрибки з прямого розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

15

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг з прискореннями. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 500 м. Стрибки з прямого розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

16

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг з прискореннями. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 500 м. Стрибки у довжину з місця. Рухливі ігри зі стрибками

 

 

ШКОЛА. РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ (РУХЛИВІ ІГРИ)

 

17

Основні фізичні якості: сила, швидкість, витривалість, гнучкість. Шикування в шеренгу. Ходьба звичайна. Біг у повільному темпі Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Вправи на силу в парах. Махові рухи руками і нога­ми. Рухлива гра «Космонавти»

 

18

Правила рухливих ігор. Шикування в шеренгу. Ходьба зви­чайна. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Вправи на силу в парах. Махові рухи рука­ми і ногами. Рухливі ігри «Космонавти», «Гуси»

 

19

Правила безпеки під час проведення рухливих ігор. Повороти на місці. Ходьба на внутрішньому і зовнішньому боці стопи. Біг приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Вправи на гімнастич­ній лаві в упорі. Колові рухи тулубом. Рухливі ігри «Гуси», «Сірий кіт»

 

20

 

 

Повороти на місці. Ходьба на внутрішньому і зовнішньому боці стопи. Біг приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Вправи на гімнастичній лаві в упорі. Колові рухи тулубом. Рухливі ігри «Сірий кіт», «Альпіністи»

 

21

 

 

Основні фізичні якості: сила, швидкість, витривалість, гнучкість. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба стройовим кроком. Біг спиною вперед. Загально­розвивальні вправи в парах. Лазіння по гімнастичній лаві. Нахили тулуба в різні сторони. Рухливі ігри «Альпіністи», «Виклик номерів»

 

22

 

 

Правила рухливих ігор. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба стройовим кроком. Біг спиною впе­ред. Загальнорозвивальні вправи в парах. Лазіння по гімнастичній лаві. Нахили тулуба в різні сторони. Рух ливі ігри «Виклик номерів», «Бездомний заєць»

 

23

 

 

Правила безпеки під час проведення рухливих ігор. Пере­шикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба «змій­кою». Біг з прискореннями до 5—6 м. Загальнорозвивальні вправи з малим м'ячем. Лазіння по гімнастичній стінці. Вправи в парах для розвитку гнучкості. Рухливі ігри «Без­домний заєць», «Садіння картоплі»

 

24

 

 

Перешикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба «змійкою». Біг з прискореннями до 5—6 м. Загальнорозвивальні вправи, з малим м'ячем. Лазіння по гімнастичній стінці. Вправи в парах для розвитку гнучкості. Рухлива гра «Садіння картоплі»

 

 

ШКОЛА М’ЯЧА (БАСКЕТБОЛ)

 

25

Загартовування як засіб зміцнення здоров’я. Правила безпе­ки під час занять баскетболом. Повороти на місці, Ходьба в колону по одному. Біг у довільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Передача м’яча двома руками від грудей. Ведення м'яча на місці дво­ма руками. Кидок м’яча двома руками знизу. Рухлива гра «Гонка м’ячів»

 

26

Спортивний одяг баскетболіста, Повороти на місці. Ходьба в колону по одному. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Передача м’яча двома руками від грудей. Передача м’яча двома ру­ками з-за голови. Ведення м'яча на місці двома руками. Ведення м’яча на місці однією рукою. Кидок м’яча двома руками знизу. Рухлива гра «Гонка м’ячів»

 

27

Виконання команди «Ширше крок». Ходьба із зупинками за сигналом. Пересування приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Передача м’яча дво­ма руками від грудей. Передана м'яча двома руками з-за голови. Передача м’яча однією рукою від плеча. Ведення м’яча на місці однією рукою. Ведення м'яча в кроці правою і лівою рукою. Кидок м’яча двома руками знизу. Ки­док м’яча двома руками в кошик з відстані 1 м з різних сторін. Рухлива гра «М'яч сусідові»

 

28

Правила гри в баскетбол. Виконання команди «Ширше крок». Ходьба із зупинками за сигналом. Пересування, приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Передача м’яча, двома руками з-за голови. Передача м’яча однією рукою від плеча. Передача м’яча двома руками з кроком уперед. Ведення м’яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м’яча однією рукою на місці з поворотами. Кидок м’яча двома руками в кошик, з відстані 1 м з різних сторін. Рухлива гра «М'яч сусі­дові»

 

29

Правила безпеки під час занять баскетболом. Перешику­вання з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба на носках і п'ятах. Біг спиною уперед. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Передача м’яча однією рукою від плеча. Передача м’яча двома руками з кроком уперед. Ведення м'яча однією рукою на місці з поворотами. Ве­дення м’яча однією рукою під час бігу. Кидок м’яча двома руками в кошик з відстані 1 м з різних сторін. Кидок м’яча з місця після ведення. Рухлива гра «М’яч середньому»

 

30

Перешикування з однієї шеренги а дві і навпаки. Ходьба на носках і п’ятах. Біг спиною уперед. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Передача м’яча двома руками з кроком уперед. Передача м'яча біля сті­ни на відстані 2 м. Ведення м’яча однією рукою під час бігу. Ведення м’яча однією рукою з прискоренням. Ки­док м’яча з місця після ведення. Рухлива гра «М’яч се­редньому»

 

31

Перешикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба на різних сторонах стопи. Біг з прискореннями до 5-б м. Загальнорозвивальні вправи в парах. Передача м’яча біля стіни на відстані 2 м. Передача м’яча з ударом об підло­гу. Ведення м’яча у кроці правою і лівою рукою. Ведення м’яча однією рукою з прискоренням. Кидок м'яча з місця після ведення. Кидок м’яча після одного кроку. Естафета з бігом і перенесенням м'яча

 

32

Правила безпеки під час занять баскетболом. Перешикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба на різних боках стопи. Біг з прискореннями до 5—6 м. Загальнорозвивальні вправи в парах. Передача м’яча з ударом об під­логу. Ведення м’яча у кроці правою і лівою рукою. Веден­ня м’яча однією рукою на місці з поворотами. Кидок м’яча після одного кроку. Естафета з бігом і перенесенням м'яча

 

33

Перешикування з колони по одному в дві і чотири колони в русі. Ходьба випадами. Біг зі зміною напряму руху. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Передача м’яча однією рукою від плеча. Ведення м’яча однією рукою на місці з поворотами. Ведення м'яча однією рукою під час бігу. Кидок м'яча після одного кроку. Естафета з веденням м’яча

 

34

Перешикування з колони по одному в дві і чотири колони в русі. Ходьба випадами. Біг зі зміною напряму руху. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передача м’яча двома руками з кроком уперед. Ведення м'яча однією рукою під час бігу. Кидок м’яча після одного кроку. Естафета з ве­денням м’яча

 

 

ГІМНАСТИКА ТА ШКОЛА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

 

35

Фізичні вправи та їх вплив на фізичний розвиток (форму­вання постави). Правила безпеки під час занять гімнасти­кою. Шикування в шеренгу. Ходьба «протиходом». Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Сід кутом. Вис на зігнутих руках. Лазіння по гімнастичній лаві. Рухлива гра «Заборонений рух»

 

36

Шикування в шеренгу. Ходьба «протиходом». Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Сід кутом. Вис на зігнутих руках. Лазіння по гімнастичній лаві. Рухлива гра «Заборонений рух»

 

37

 

 

Шикування в колону. Ходьба «змійкою». Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Сід з нахилом уперед. Вис на зігнутих руках. Лазіння по похилій лаві (45°). Рухлива гра «Заборонений рух»

 

38

Шикування в колону. Ходьба «змійкою». Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Сід з нахилом уперед. Вис на зігнутих руках. Лазіння по похилій лаві (45°). Рухлива гра «Заборонений рух»

 

39

Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Повороти на місці. Ходьба на носках і п'ятах. Загальнорозвивальні вправи на місці в двох шеренгах. Сід на правому (лівому) стегні. Вис стоячи позаду. Лазіння по похилій лаві в упорі присівши. Рухлива гра «Виставка картин»

 

40

Повороти на місці. Ходьба, на носках і п’ятах. Загально­розвивальні вправи на місці в двох шеренгах. Сід на право­му (лівому) стегні. Вис стоячи позаду. Лазіння по похилій лаві в упорі присівши. Рухлива гра «Виставка картин»

 

41

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Повороти на місці. Ходьба на різних боках ступні. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Упор лежачи на стегнах. Вис стоячи позаду. Підтягування у положенні лежачи на гімнастичній лаві. Танцювальні кроки: позиції ніг. Рухлива гра «Виставка картин»

 

42

Перешикування в шерензі. Ходьба на різних боках ступні. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Упор лежачи на стегнах. Вис стоячи позаду. Підтягування у положенні лежачи на гімнастичній лаві. Танцю­вальні кроки: позиції ніг. Рухлива гра «Виставка картин»

 

43

Перешикування в шерензі. Ходьба із вантажем (мішечки) на голові. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Упор лежачи на передпліччях. Вис зависом однієї ноги. Підтягування у положенні лежачи на гімнастичній лаві. Танцювальні кроки: поперемінний крок. Рухлива гра «Світлофор»

 

44

Перешикування в шерензі. Ходьба із вантажем (мішечки) на голові. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Упор лежачи на передпліччях. Вис зависом однієї ноги. Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Тан­цювальні кроки: поперемінний крок. Рухлива гра «Світлофор»

 

45

Перешикування в колоні. Ходьба у напівприсіді. Комплекс ранкової гімнастики. Перекати в групуванні. Вис зависом однієї ноги. Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Танцювальні кроки: крок галопу. Рухлива гра «Світлофор»

 

46

Перешикування в колоні. Ходьба у напівприсіді: Комплекс вправ ранкової гімнастики. Перекати в групуванні. Вис за­висом однієї ноги. Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Танцювальні кроки: крок галопу. Рухлива гра «Світло­фор»

 

47

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Перешику­вання в колоні. Ходьба у напівприсіді. Комплекс фізкуль­турних хвилинок і фізкультурних пауз. Перекати в групу­ванні. Вис зависом двома ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Танцювальні кроки: крок гало­пу. Рухлива гра «Подоляночка»

 

48

Ходьба по колу в колону по одному. Ходьба у присіді. Комплекс фізкультурних, хвилинок і фізкультурних пауз. Перекид уперед. Вис зависом двома ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Елементи україн­ського народного танцю. Рухлива гра «Подоляночка»

 

 

ІІ семестр

 

 

ШКОЛА ПЕРЕСУВАННЯ

(ЛИЖНА ПІДГОТОВКА)

ГІМНАСТИКА ТА ШКОЛА

АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

 

49

Загартування як засіб зміцнення здоров’я. Правила техніки безпеки під час занять лижною підготовкою. Пересування з лижами в колону по одному. Виконання команди: «Лижі до ноги!». Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці в розімкнутому строю без лиж. Поперемінний двокроковий хід. Рухлива гра «Драбинка»

Ходьба по колу в колону по одному. Ходьба у присіді. Загальнорозвивальні вправи, з гімнастичною палицею. Пере­кид уперед. Вис зависом двома ногами. Лазіння по гімнас­тичній стінці, в різних напрямках. Елементи українського народного танцю. Рухлива гра «Подоляночка»

 

50

Спортивний одяг та взуття лижника. Пересування з лижами в колону по одному. Виконання команд: «Лижі до ноги!», «На лижі ставай!». Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці в розімкнутому строю без лиж. Поперемінний двокроковий хід. Рухлива гра «Драбинка»

Ходьба по колу в колону по одному. Ходьба у присіді. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Пе­рекид уперед. Вис зависом двома ногами. Лазіння по гім­настичній лаві. Елементи українського народного танцю. Рухлива гра «Подоляночка»

 

51

Пересування з лижами в колону по одному. Виконання команди: «На лижі ставай!». Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці в розімкнутому строю без лиж. Поперемінний двокроковий хід. Одночасний однокроковий хід. Рухлива гра «Драбинка»

Розподіл по порядку на 1-2. Ходьба випадами. Загальнорозвивальні впра-ви з малим м’ячем. Перекид уперед. Під­тягування у висі. Лазіння по похилій лаві (45°). Танцюваль­ні кроки: ритмічні завдання. Рухлива гра «Мак»

 

52

Пересування з лижами в колону по одному. Повороти на місці з лижами в руках. Комплекс загальнорозвивальних вправ з лижною палкою. Поперемінний двокроковий хід. Одночасний однокроковий хід. Рухлива гра «На гору та з гори»

Розподіл по порядку на 1—2. Ходьба випадами. Загальнорозвивальні впра-ви з малим м'ячем. Стійка на лопатках із зігнутими ногами. Підтягування у висі. Лазіння по похилій лаві в упорі присівши. Танцювальні кроки: ритмічні завдан­ня. Рухлива гра «Мак»

 

53

Перша допомога при обмороженнях. Пересування з ли­жами в колону по одному. Повороти на місці з лижа­ми в руках. Комплекс загальнорозвивальних вправ з лижною палкою. Одночасний однокроковий хід; Од­ночасний двокроковий хід. Підйом ступаючим кроком. Спуск з гальмуванням палками. Рухлива гра «На гору та з гори»

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Розподіл по. порядку на 1—2. Ходьба з різним положенням рук. Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Стійка на лопатках із зігнутими ногами. Підтягування у висі. Підтягування у по­ложенні лежачи по гімнастичній лаві. Танцювальна компо­зиція на 32 такти. Рухлива гра «Мак»

 

54

Правила техніки безпеки під час занять лижною підготов­кою. Пересування з лижами в колону по одному. Повороти на місці з лижами в руках. Комплекс загальнорозвиваль­них вправ з лижною палкою. Одночасний двокроковий хід. Підйом ступаючим кроком. Спуск з гальмуванням палками. Естафета на лижах без палок

Перешикування з колони по одному в колону по три, (чо­тири). Ходьба з різним положенням рук. Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Стійка на лопатках із зігну­тими ногами. Підтягування у висі. Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Танцювальна композиція на 32 такти. Рухлива гра «Мак»

 

55

Пересування з лижами в колону по одному. Повороти на місці на лижах. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Одночасний двокроковий хід. Перехід з попере­мінного двокрокового ходу на одночасний. Підйом ковз­ним кроком. Спуск із зупинкою падінням на бік. Естафета на лижах без палок

Перешикування з колони по одному в колону по три (чо­тири). Ходьба «протиходом». Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Упор лежачи на стегнах. Стійка на лопатках з прямими ногами. Підтягування у висі. Лазіння по гім­настичній стінці вгору. Стрибки на місці з поворотами на 90°—180°. Рухлива гра «Дрова»

 

56

Пересування з лижами в колону по одному. Поворо­ти на місці на лижах. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Перехід з поперемінного двокрокового ходу на одночасний. Підйом ковзним кроком. Спуск із зупинкою падінням на бік. Естафета на лижах з етапами до 20 м

Перешикування з колони по одному в колону по три (чоти­ри). Ходьба «протиходом». Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Упор лежачи на передпліччях. Стійка на лопат­ках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різ­них напрямках. Стрибки на місці з поворотами на 90—180°. Стрибки по купинах. Рухлива гра «Дрова»

 

57

Пересування з лижами в колону по одному. Повороти на місці на лижах. Комплекс загальнорозвивальних вправ в парах. Перехід з поперемінного двокрокового ходу на одночасний. Підйом «ялинкою». Спуск у високій стійці. Ес­тафета на лижах з етапами до 20 м

Перешикування в шерензі. Ходьба «змійкою». Загальнорозвивальні вправи біля опори. Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки по купинах. Стрибки зі ска­калкою. Рухлива гра «Дрова». Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Дрова»

 

58

Пересування з лижами в колону по одному. Повороти на місці на лижах. Комплекс загальнорозвивальних вправ в парах. Перехід з поперемінного двокрокового ходу на одночасний. Підйом «ялинкою». Спуск у високій стійці. Ес­тафета на лижах з етапами до 20 м

Перешикування в шерензі. Ходьба «змійкою». Загальнорозвивальні вправи біля опори. Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки по купинах. Стрибки зі ска­калкою. Рухлива гра «Дрова». Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Дрова»

 

 

ШКОЛА М'ЯЧА (БАСКЕТБОЛ)

 

59

Правила безпеки під час занять баскетболом. Повороти на місці. Ходьба в колону по одному. Біг у повільному тем­пі. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Передача м'яча двома руками від грудей. Ведення м’яча на місці дво­ма руками. Кидок м'яча двома руками знизу. Рухлива гра «Гонка м'ячів»

 

60

Спортивний одяг баскетболіста. Повороти на місці. Ходьба в колону по одному. Біг у повільному темпі. Загально-розвивальні вправи на місці в колі. Передача м’яча двома руками від грудей. Передача м’яча двома руками з-за го­лови. Ведення м’яча на місці двома руками. Ведення м'яча на місці однією рукою. Кидок м’яча двома руками знизу. Рухлива гра «М'яч сусідові»

 

61

Виконання команди «Ширше крок». Ходьба із зупинками за сигналом. Пересування приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Передача м’яча двома руками з-за голови. Передача м’яча однією рукою від плеча. Ведення м’яча, на місці однією рукою. Ведення м’яча в кроці правою і лівою рукою. Кидок м’яча двома руками знизу. Кидок м’яча двома руками в кошик з відстані 1 м з різних сторін. Рухлива гра «М’яч серед­ньому»

 

62

Правила гри в баскетбол. Виконання команди «Ширше крок». Ходьба із зупинками за сигналом. Пересування приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні по одному. Передача м’яча однією рукою від плеча. Передача м'яча двома руками з кроком уперед. Ве­дення м’яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м’яча однією рукою на місці з поворотами. Кидок м’яча двома руками в кошик з відстані 1 м з різних сторін. Естафета з бігом і перенесенням м’яча

 

63

Правилу безпеки під час занять баскетболом. Перешику­вання з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба на носках і п'ятах. Біг спиною уперед. Загальнорозвивальні вправи в парах. Передача м’яча двома руками з кроком уперед. Передача м'яча біля стіни на відстані 2 м. Ведення м’яча однією рукою на місці з поворотами. Ведення м'яча од­нією рукою під час бігу. Кидок м'яча двома руками в ко­шик з відстані 1 м з різних сторін. Кидок м'яча з місця піс­ля ведення. Естафета з веденням м'яча

 

64

Загартування як засіб зміцнення здоров'я. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба на носках і п'ятах. Біг слиною уперед. Загальнорозвивальні вправи в парах. Передача м’яча біля стіни на відстані 2 м. Передача м’яча з ударом об підлогу. Ведення м’яча однією рукою під час бігу. Ведення м’яча однією рукою з прискоренням. Кидок м’яча з місця після ведення. Естафета з веденням м’яча

 

65

Перешикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба на різних боках ступні. Біг з прискореннями до 5—6 м. За­гальнорозвивальні вправи з м’ячем. Передача м’яча двома руками з-за голови. Ведення м'яча однією рукою з приско­ренням. Кидок м’яча з місця після ведення. Кидок м’яча після одного кроку. Естафета з веденням і кидком м'яча

 

66

Перешикування з колони по одному, розмикання в дві і чотири колони. Ходьба випадами, біг із зміною напряму руху. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Передача м’яча однією рукою від плеча. Передана м’яча з ударом об підлогу. Ведення м'яча однією рукою з прискоренням. Кидок м’яча після одного кроку. Естафета з веденням і кидком м’яча

 

 

ГІМНАСТИКА ТА ШКОЛА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

 

67

Ходьба по колу в колону по одному. Ходьба у присіді. За­гальнорозвивальні вправи, з гімнастичною палицею. Пере­кид уперед. Вис зависом двома ногами. Лазіння по гімнас­тичній стінці, в різних напрямках. Елементи українського народного танцю. Рухлива гра «Подоляночка»

 

68

Розподіл по порядку на 1—2. Ходьба випадами. Загальнорозвивальні вправи з малим м’ячем. Перекид уперед. Стійка на лопатках із зігнутими ногами. Під­тягування у висі. Лазіння по похилій лаві (45°) в упорі присівши. Танцюваль­ні кроки: ритмічні завдання. Рухлива гра «Мак»

 

69

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Розподіл по порядку на 1—2. Ходьба з різним положенням рук. Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Стійка на лопатках із зігнутими ногами. Підтягування у висі. Підтягування у по­ложенні лежачи по гімнастичній лаві. Танцювальна компо­зиція на 32 такти. Рухлива гра «Мак»

 

70

Перешикування з колони по одному в колону по три, (чо­тири). Ходьба з різним положенням рук. Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Стійка на лопатках із зігну­тими ногами. Підтягування у висі. Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Танцювальна композиція на 32 такти. Рухлива гра «Мак»

 

71

Перешикування з колони по одному в колону по три (чоти­ри). Ходьба «протиходом». Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Упор лежачи на передпліччях. Стійка на лопат­ках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різ­них напрямках. Стрибки на місці з поворотами на 90—180°. Стрибки по купинах. Рухлива гра «Дрова»

 

72

Перешикування в шерензі. Ходьба «змійкою». Загальнорозвивальні вправи біля опори. Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки по купинах. Стрибки зі ска­калкою. Рухлива гра «Дрова». Перекид уперед. Стійка на лопатках з прямими ногами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Дрова»

 

73

Фізичні вправи та їх вплив на фізичний розвиток (форму­вання постави). Правила безпеки під час занять гімнасти­кою. Шикування в шеренгу. Ходьба «протиходом». За­гальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Сід кутом. Вис на зігнутих руках. Лазіння по гімнастичній лаві. Рухлива гра «Заборонений рух»

 

74

Шикування в колону. Ходьба «змійкою». Загальнорозви­вальні вправи на місці в колі. Сід з нахилом уперед. Вис на зігнутих руках. Лазіння по похилій лаві (45°). Танцювальні кроки: поперемінний крок. Стрибки на місці з поворотами на 90—180°. Рухлива гра «Заборонений рух»

 

75

Повороти на місці. Ходьба на носках і п’ятах. Загальнорозвивальні вправи на місці у двох шеренгах. Сід на право­му (лівому) стегні. Вис стоячи позаду. Лазіння по похилій лаві (45°). Танцювальні кроки: поперемінний крок. Рухлива гра «Виставка картин»

 

76

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Повороти на місці. Перешикування в шерензі. Ходьба на різних боках ступні. Загальнорозвивальні вправи для форму­вання правильної постави. Упор лежачи на стегнах. Вис стоячи позаду. Лазіння по похилій лаві в упорі присівши. Танцювальні кроки: крок галопу. Рухлива гра «Виставка картин»

 

77

Перешикування в шерензі. Перешикування в колоні. Ходь­ба із вантажем (мішечки) на голові. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Упор лежачи на передпліччях. Вис зависом однієї ноги. Лазіння по похилій лаві в упорі присівши. Танцювальні кроки: крок галопу. Стрибки по купинах. Рухлива гра «Світлофор»

 

78

Перешикування в колоні. Ходьба по колу й колоні по од­ному. Ходьба у напівприсіді, присіді. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Перекати в групуванні. Вис зависом однієї ноги. Підтягування у положенні лежа­чи на гімнастичній лаві. Елементи українського народного танцю. Рухлива гра «Світлофор»

 

79

Правила безпеки під час занять гімнастикою. Ходьба по колу в колону по одному. Розподіл по порядку на 1—2. Ходьба у присіді. Загальнорозвивальні вправи з малим м’ячем. Перекид уперед. Вис зависом двома ногами. Під­тягування у положенні лежачи на гімнастичній лаві. Еле­менти українського народного танцю. Рухлива гра «Подо­ляночка»

 

80

Розподіл по порядку на 1—2. Перешикування з колони по одному в колону по три (чотири). Ходьба випадами. Загальнорозвивальні вправи з прапорцями. Стійка на ло­патках із зігнутими ногами. Вис зависом двома ногами: Лазіння по гімнастичній стінці вгору. Ритмічні завдання з музичним супроводом. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Подоляночка»

 

81

Перешикування з колони по одному в колону по три (чо­тири). Ходьба з різним положенням рук. Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Стійка на лопатках з прямими ногами. Підтягування у висі. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Танцювальна композиція на 32 такти. Рухлива гра «Мак»

 

 

ШКОЛА ПЕРЕСУВАННЯ (ЕЛЕМЕНТИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ)

 

82

Правила безпеки під час занять елементами легкої атле­тики. Шикування в шеренгу. Ходьба на носках і п’ятах. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Спеціальні вправи бігуна. Стрибки зі скакалкою. Біг почергово з ходьбою 100 м. Рухливі ігри з бігом

 

83

Шикування в шеренгу. Ходьба на носках і п’ятах. Біг у по­вільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в розімкнутому строю. Біг 30 м з високого старту. Біг у повільному темпі 200 м. Метання м'яча з місця. Рухливі ігри з бігом

 

84

Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі зміною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Біг 30 м з високого старту. Метання м’яча з місця. Метання м'яча у щит з 8—10 м. Рухливі ігри з бігом

 

85

Шикування в колону. Ходьба протиходом. Біг зі зміною напряму. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Метання м’яча у щит з 8-10 м. Метання м’яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6—8 м. Рухливі ігри з бігом

 

86

Виконання команди «Розійдись!» Ходьба з високим під­німанням стегна. Біг спиною вперед. Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі. Біг почергово з ходьбою 500 м. Метання м'яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6-8 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Рухливі ігри з метанням

 

87

Виконання команди «Розійдись!» Ходьба з високим під­німанням стегна. Біг спиною вперед. Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі. Біг почергово з ходьбою 500 м. Метання м'яча в горизонтальну ціль завширшки 2 м з від­стані 6-8 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Рухливі ігри з метанням

 

88

Правила безпеки під час занять елементами легкої атле­тики. Виконання команди «Розійдись!» Ходьба з високим підніманням стегна. Біг слиною вперед. Загальнорозвивальні вправи на місці в шерензі. Біг почергово з ходьбою 500 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Рухливі ігри з метанням

 

89

Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пере­сування приставними кроками. Загальнорозвивальні впра­ви на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 700 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибки через перешкоди до 50 см. Рухливі ігри з метанням

 

90

Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пере­сування приставними кроками. Загальнорозвивальні впра­ви на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 700 м. Метання м’яча з розбігу на дальність. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибки через перешкоди до 50 см. Рухливі ігри з метанням

 

91

Повороти на місці. Ходьба із зупинкою за сигналом. Пере­сування приставними кроками. Загальнорозвивальні впра­ви на місці біля опори. Біг почергово з ходьбою 700 м. Стрибки через перешкоди до 50 см. Стрибки з прямого розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

92

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг із прискореннями. Загальнорозвивальні, вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 1000 м. Стрибки з прямого розбігу. Стрибки в довжи­ну з місця. Рухливі ігри зі стрибками

 

93

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг із прискореннями. Загальнорозвивальні, вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 1000 м. Стрибки з прямого розбігу. Стрибки в довжи­ну з місця. Рухливі ігри зі стрибками

 

94

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг із прискореннями. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходь­бою 1000 м. Стрибки у довжину э місця. Стрибки в довжи­ну з розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

95

Перешикування з шеренги в колону і навпаки. Ходьба у напівприсіді та присіді. Біг з прискореннями. Загальнорозвивальні вправи в русі в колоні. Біг почергово з ходьбою 1000 м. Стрибки в довжину з розбігу. Рухливі ігри зі стрибками

 

 

ШКОЛА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ (РУХЛИВІ ІГРИ)

 

96

Основні фізичні якості: сила, швидкість, витривалість, гнучкість. Шикування в шеренгу. Ходьба звичайна. Біг у повільному темпі Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Вправи на силу в парах. Махові рухи руками і нога­ми. Рухлива гра «Космонавти»

 

97

Правила рухливих ігор. Шикування в шеренгу. Ходьба зви­чайна. Біг у повільному темпі. Загальнорозвивальні вправи на місці в колі. Вправи на силу в парах. Махові рухи рука­ми і ногами. Рухливі ігри «Космонавти», «Гуси»

 

98

Правила безпеки під час проведення рухливих ігор. Повороти на місці. Ходьба на внутрішньому і зовнішньому боці стопи. Біг приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Вправи на гімнастич­ній лаві в упорі. Колові рухи тулубом. Рухливі ігри «Гуси», «Сірий кіт»

 

99

Повороти на місці. Ходьба на внутрішньому і зовнішньому боці стопи. Біг приставними кроками. Загальнорозвивальні вправи в русі в колону по одному. Вправи на гімнастичній лаві в упорі. Колові рухи тулубом. Рухливі ігри «Сірий кіт», «Альпіністи»

 

100

Основні фізичні якості: сила, швидкість, витривалість, гнучкість. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба стройовим кроком. Біг спиною вперед. Загально­розвивальні вправи в парах. Лазіння по гімнастичній лаві. Нахили тулуба в різні сторони. Рухливі ігри «Альпіністи», «Виклик номерів»

 

101

Правила рухливих ігор. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки. Ходьба стройовим кроком. Біг спиною впе­ред. Загальнорозвивальні вправи в парах. Лазіння по гімнастичній лаві. Нахили тулуба в різні сторони. Рухливі ігри «Виклик номерів», «Бездомний заєць»

 

102

Правила безпеки під час проведення рухливих ігор. Пере­шикування з однієї колони в дві і навпаки. Ходьба «змій­кою». Біг з прискореннями до 5—6 м. Загальнорозвивальні вправи з малим м'ячем. Лазіння по гімнастичній стінці. Вправи в парах для розвитку гнучкості. Рухливі ігри «Без­домний заєць», «Садіння картоплі»

 

103

Рухливі ігри

 

104

Рухливі ігри

 

105

Рухливі ігри

 

 

Яндекс.Метрика