Інструкція до лабораторної роботи: "Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування"

Мета: навчитися вводити, форматувати і редагувати текст.

Програмне забезпечення: WordPad.

ЗАВДАННЯ

 1. Запустіть текстовий редактор WordPad.
 2. Відкрийте текстовий документ Урок 27, який знаходиться за адресою:

      D:\Навчання\5 клас\Урок 27\Урок 27.rtf

 1. Виділіть перший абзац. Установіть розмір шрифту 16, червоний колір, жирний текст.
 2. Виділіть другий абзац. Установіть розмір шрифту 15, синій колір, курсив, підкреслений.
 3. У третьому абзаці виділіть другий і четвертий рядки. Установіть розмір шрифту 13,5, зелений колір, жирний курсив.
 4. У четвертому абзаці виділіть друге речення. Встановіть розмір шрифту 10, колір блакитний, жирний підкреслений курсив.
 5. Збережіть текстовий документ у вашу папку:

E: \5-Б клас\прізвище\Урок 27\Урок 27.rtf

 1. Закрийте WordPad.
 2. Попрацюйте з клавіатурним тренажером. Для цього на робочому столі відкрийте послідовно папки Програми Þ Навчальні Þ Інформатика Þ Тренажери ÞStamina.

Контрольні питання:

 1. Як виділити потрібний текст у текстовому редакторі WordPad?
 2. Як змінити розмір шрифту у текстовому редакторі WordPad?
 3. Як змінити колір шрифту у текстовому редакторі WordPad?
 4. За допомогою чого можна встановити текст курсивом, підкресленим, жирним?
 5. Як зберегти документ у текстовому редакторі WordPad?

Техніка безпеки при роботі у комп’ютерному класі:

– без потреби на торкайтеся задньої стінки системного блока, пломб, екрану монітора і електричних кабелів високої напруги;

– не намагайтесь переміщувати пристрої, передусім монітор;

– не приєднуйте нові пристрої в режимі увімкненого живлення;

– не намагайтеся самостійно усунути помічену несправність;

– не кладіть на апаратуру сторонні предмети;

– працюючи витримуйте правильну посадку, відстань від очей до екрану монітора не менше 60 см;

- дотримуйтесь правильного режиму роботи за комп’ютером.

 

 

Яндекс.Метрика