Календарно -тематичнепланування з інформатики в 5 класі

Календарно -тематичнепланування з інформатики в 5 класі

(за програмою курсу «Інформатика. 5 клас»)

Автори програми: Й. Я. Ривкінд, Г. В. Ломаковська, С. Я. Колесников.

(32 години + 3 години резервного часу, 1 година на тиждень)

 

 

 

Дата проведення уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

 

Примітки

І семестр

Вступний урок. Правила поведінки в комп’ютерному класі

1

 

 

1

Техніка безпеки під час роботи за комп’ютером і правила

поведінки в комп’ютерному кабінеті. Інформація. Інфор-

маційні процеси. Основні блоки комп’ютера, їх призначення. Сфери застосування сучасного комп’ютера.

Увімкнення комп’ютера,запуск програми. Закінчення сеансу роботи

1

 

Тема 1. Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками і файлами

9

 

 

2

Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Зміна розмірів і розташування вікон. Смуги про кручування. Переключення між вікнами

1

 

 

3

Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Зміна розмірів і розташування вікон. Смуги прокручування. Переключення між вікнами

1

 

 

4

Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків. Локальні й ме-

режні диски, їх імена. Файли. Ім’я файла. Папки, ім’я пап-

ки. Дерево папок. Навігація по дисках і папках (зміна поточного диска (папки), кнопки Вгору, Назад, Вперед). Зміна вигляду й порядку виведення значків у папці

1

 

 

5

Створення і знищення папок, зміна імені папки

за допомогою контекстного меню. Скасування останньої операції

1

 

 

6

Копіювання і переміщення файлів і папок

1

 

 

7

Самостійна робота

1

 

 

8

Настроювання екрана

1

 

 

9

Робота з логічними програмами

1

 

 

10

Контрольна робота № 1

1

 

Тема 2. Графічний редактор Paint. Інструменти й палітра

5

 

 

11

Графічний редактор Paint.

Інструменти й палітра

1

 

 

12

Робота з фрагментами

рисунка

1

 

 

13

Перетворення рисунків

1

 

 

14

Симетричні фігури

1

 

 

15

Контрольна робота № 2

1

 

 

16

Узагальнення матеріалу,

вивченого за І семестр

1

 

ІІ семестр

Тема 3. Алгоритми й виконавці

9

 

 

17, 18

Алгоритми й виконавці. Способи запису алгоритму.

Лінійні алгоритми й алгоритми з розгалуженням

2

 

 

19

Виконавець Черепашка, його система команд. Робота

з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням

кутів 90° і 180°. Команда Color

1

 

 

20

Кути повороту

1

 

 

21-23

Складання і виконання

лінійних алгоритмів для

виконавця Черепашка

3

 

 

24

Самостійна робота

1

 

 

25

Контрольна робота № 3

1

 

Тема 4. Текстовий редактор WordPad

9

 

 

26, 27

Текстовий редактор Word-

Pad. Уведення, редагування

і форматування тексту

2

 

 

28

Робота з фрагментами тек-

сту

1

 

 

29

Самостійна робота

1

 

 

30

Створення нового докумен-

та

1

 

 

31

Створення документа

з рисунками

1

 

 

32

Контрольна робота № 4

1

 

 

33, 34

Робота з розвивальними

програмами

1

 

 

35

Узагальнення матеріалу,

вивченого за рік

1

 

           

 

Яндекс.Метрика