Календарно-тематичне планування з інформатики для учнів 5 класу рівень стандарт за підручником Коршунова О. В. Інформатика. 5 клас

Календарно-тематичне планування з інформатики для учнів 5 класу

рівень стандарт за підручником Коршунова О. В. Інформатика. 5 клас: Навчальний посібник. - Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. - 144 с. + 16 с. вкладка.

 

 

 

 

 

Дата проведення уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

 

Примітки

Вступний урок. Правила поведінки в комп’ютерному класі

1

 

 

1

Можливості комп’ютерної техніки, використання комп’ютерів у різноманітних галузях людської діяльності. Повторення правил поведінки та техніки безпеки у комп’ютерному класі. Виконання відповідних завдань у навчальній комп’ютерній програмі «Скарбниця знань. ІІ рівень»

1

 

Повторення основних відомостей. Робота з клавіатурним тренажером .

4

 

 

2

Будова комп’ютера. Ознайомлення з клавіатурою й групами клавіш на клавіатурі. Ознайомлення з методами «сліпого» введення тексту з клавіатури. Практична робота № 1. «Введення тексту з клавіатури».

1

 

 

3

Запуск програм. Керування об’єктами на екрані за допомогою миші. Комп’ютер як основний інструмент підготовки текстів.   Практична робота № 2. «Введення символів з клавіатури».

1

 

 

4

Етапи підготовки текстів на комп’ютері. Відпрацьовання навичок введення тексту за допомогою клавіатури. Повторення основних прийомів редагування тексту. Практична робота № 3. «Редагування тексту».

1

 

 

5

Підсумковий урок з тем "Вступ. Правила поведінки в комп'ютерному класі" та "Повторення основних відомостей. Робота з клавіатурним тренажером"

1

 

Тематичне оцінювання з тем "Вступ. Правила поведінки в комп'ютерному класі" та "Повторення основних відомостей. Робота з клавіатурним тренажером"

 

Текстовий процесор

8

 

 

6

Призначення та основні функції текстових редакторів та текстових процесорів. Основні елементи вікна текстового процесора. Правила введення тексту. Практична робота № 4. «Введення й редагування тексту».

1

 

 

7

Поняття редагування та форматування тексту. Повторення основних прийомів редагування тексту. Збереження текстового документа. Практична робота № 5. «Оформлення тексту за зразком».

1

 

 

8

Робота з абзацами. Види вирівнювання абзаців. Абзацні відступи. Практична робота № 6. «Форматування абзаців».

1

 

 

9

Копіювання, перенесення та вилучення фрагментів тексту. Форматування тексту. Зміна властивостей шрифту. Практична робота № 7. «Копіювання фрагментів тексту».

1

 

 

10

Ознайомлення з можливостями застосування графіки у текстовому процесорі. Практична робота № 8. «Створення малюнків за допомогою автофігур».

1

 

 

11

Створення малюнків за допомогою автофігур, зміна властивостей автофігур і виконання дій над ними. Практична робота № 9. «Створення малюнку за зразком».

1

 

 

12

Практична робота № 10. «Розробка проекту» (створення малюнку на обрану тему)

1

 

 

13

Підсумковий урок з теми "Текстовий процесор"

1

 

Тематичне оцінювання з теми "Текстовий процесор"

 

Програма створення електронних презентацій

5

 

 

14

Поняття «комп’ютерна» презентації. Можливості презентації та особливості її використання. Вимоги до змісту презентації. Основні прийоми при створенні презентації: використання шрифтів. Практична робота № 11. «Створення презентації за зразком».

1

 

 

15

Основні прийоми при створенні презентації: використання автофігур, фону, малюнків. Практична робота № 12. «Додавання малюнків у презентацію».

1

 

 

16

Основні прийоми при створенні презентації: використання анімацій, настроювання зміни кадрів.Практична робота № 13. «Настроювання анімації об’єктів».

1

 

 

17

Практична робота № 14. «Розробка проекту» (створення презентації на обрану тему).

1

 

 

18

Підсумковий урок з теми "Програма створення електронних презентацій"

1

 

Тематичне оцінювання з теми "Програма створення електронних презентацій"

 

Мова програмування Скретч

9

 

 

19

Поняття «алгоритм», «мова програмування». Ознайомлення з середовищем Скретч. Команди руху та команди поворотів у мові програмування Скретч. Практична робота № 15. «Ознайомлення з середовищем. Команди запуску програми у середовищі Скретч, команди руху».

1

 

 

20

Координатна площина сцени. Команди переміщення спрайту за вказаними координатами. Команди керування олівцем. Практична робота № 16. «Малювання у Скретч. Команди переміщення об’єктів по координатній площині сцени».

1

 

 

21

Цикли. Практична робота № 17. «Складання програм із використанням циклів».

1

 

 

22

Цикли. Практична робота № 18. «Складання програм із використанням циклів».

1

 

 

23

Створення нових спрайтів за допомогою вбудованого графічного редактору. Практична робота № 19. «Складання програм із зображення різних геометричних фігур. Обчислення кутів повороту виконавця».

1

 

 

24

Поняття костюму-образу для спрайтів. Команди змінення образів. Практична робота № 20. «Додання нових спрайтів у проект. Створення спрайтів засобами вбудованого графічного редактору Скретч».

1

 

 

25

Поняття «Анімація». Практична робота № 21. «Розробка образів і написання програм для створення анімації».

1

 

 

26

Створення анімаційних проектів гри у середовищі Скретч. Практична робота № 22. «Розробка анімаційного проекту».

1

 

 

27

Підсумковий урок з теми "Мова програмування Скретч"

1

 

Тематичне оцінювання з теми "Мова програмування Скретч"

 

Найпростіший графічний редактор

8

 

 

28

Повторення вивченого у початковій школі. Інструменти графічного редактору. Практична робота № 23. «Створення графічного зображення за допомогою графічних примітивів».

1

 

 

29

Створення малюнків із застосуванням допоміжних ліній. Практична робота № 24. «Створення малюнків із застосуванням допоміжних ліній».

1

 

 

30

Інструмент «Виділення». Перенесення та копіювання фрагментів малюнку в межах одного документа та між декількома. Практична робота № 25. «Перенесення та копіювання фрагментів малюнка в межах одного документа та між декількома».

1

 

 

31

Використання поняття «алгоритм» у середовищі графічного редактору. Практична робота № 26. «Редагування малюнків».

1

 

 

32

Прийоми роботи з фрагментами малюнку, що повторюються. Практична робота № 27. «Створення графічного зображення з фрагментами малюнку, що повторюються».

1

 

 

33

Метод послідовного збільшення. Повернення фрагменту малюнку на заданий кут. Практична робота № 28. «Поворот малюнку на заданий кут».

1

 

 

34

Практична робота № 29. «Створення малюнку на обрану тему».

1

 

 

35

Підсумковий урок з теми "Найпростіший графічний редактор"

1

 

Тематичне оцінювання з теми "Найпростіший графічний редактор"

 

           

 

 

Яндекс.Метрика