Мета: Закріплювати знання про введення, форматування та редагування тексту. Розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів. Розвивати вміння виділяти головне та систематизувати отриману інформацію. Виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Формувати навички роботи на комп’ютері.

Структура уроку

І. Організаційний момент (2 хв)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

___________ ___.01.2012 р.

 СХВАЛЕНО

Рішенням методичної ради

                                           Контрольна робота з теми ОС                                         5 кл
  1. Операційна система (ОС) – це
           а)  приміщення в лікарні      
           б) фінансова операція
           в) політична система         
           г) основна програма, яка керує  роботою персонального комп’ютера (ПК).  

Мета: Ввести поняття вікон та їх елементів.. Дати учням знання про розташування вікон та зміну їх розмірів. Розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів. Розвивати вміння виділяти головне та систематизувати отриману інформацію. Виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Формувати навички роботи на комп’ютері.

Мета: 

навчальна: сформувати поняття про основні операції, які можна виконувати над вікнами; формувати вміння застосовувати здобути знання на практиці;

розвиваюча: сприяти розвитку пам'яті, уваги, логічного мислення, формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й запам'ятовувати інформацію;

виховна:виховувати в учнів активність, уміння самостійно здобувати знання.

Яндекс.Метрика