Тема. Ділення натуральних чисел і дроби

Мета: навчити учнів виконувати ділення натуральних чисел,показати зв'язок між дією ділення і звичайними дробами; розвивати навички записування частки у вигляді дробу натурального числа та дробу з довільним наперед вказаним знаменником; виховати самостійність, уважність, активність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань (5хв)

Тема. Кут. Позначення кутів.

Мета: формувати поняття «кут», «вершина», «сторони кута», «бісек­триса кута», знайомство з позначенням кутів; формувати в учнів вміння будувати кут; розрізняти кути на готових рисунках і позначати кути різни­ми способами.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця-схема «Кути. Вимірювання кутів».

Хід уроку

Тема. Ділення.

Мета: формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, повторити назви компонентів ділення; формувати вміння ділити багатоцифрових чисел та застосування властивостей ділення під час обчислення значень виразів.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: таблиця «Властивості натуральних чисел».

Тема уроку : Натуральні числа та дії над ними

Тип уроку : узагальнення та систематизація знань

Форма уроку: ділова гра

Мета уроку:

дидактична - розвивати швидку роботу думки і уважність; створити у школярів позитивну мотивацію до виконання розумових і практичних дій; розвивати інтерес в учнів не тільки до змісту, але й до процесу оволодіння знаннями;

Мета:

üузагальнити і систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Яндекс.Метрика