Урок на тему: "Розв’язування задач і вправ з теми «Віднімання десяткових дробів». Самостійна робота"

Мета:

üзакріпити вміння і навички учнів віднімати десяткові дроби; перевірити рівень засвоєння знань учнів по даній темі;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

№ 1202

1) 8,6 + 8,6 + 8,6 = 25,8 (кг) – відсипали за три рази;

2) 85 – 25,8 = 59,2 (кг) – залишилося в мішку.

№ 1209

СВ = 12,7 – 8,3 = 4,4 (см);

АС – СВ = 8,3 – 4,4 = 3,9 (см).

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

 1. Що означає відняти від одного числа інше? (Це означає знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше.)
 2. Назвіть компоненти при відніманні натуральних чисел. (Зменшуване, від’ємник, різниця)
 3. Як віднімають десяткові дроби? (Віднімають десяткові дроби подібно до того, як віднімають натуральні числа: від цілих віднімають цілі, від десятих – десяті, від сотих – соті і т.д.)
 4. Як правильно записати зменшуване і від’ємник, якщо віднімання виконують у стовпчик? (Якщо віднімання виконується у стовпчик, то зменшуване і від’ємник записуються так, щоб кома була під комою.)
 5. Чи може різниця двох дробових чисел дорівнювати натуральному числу? Наведи приклад. (Так. 2,5 – 0,5 = 2)
 6. Чи зміниться значення десяткового дробу, якщо справа до нього приписати кілька нулів? (Ні, не зміниться.)
 7. Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць? (Різниця збільшиться на стільки ж одиниць)
 8. Як зміниться різниця, якщо від’ємник збільшити на кілька одиниць? (Різниця зменшиться на стільки ж одиниць)

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми продовжимо вчитись віднімати десяткові дроби. В кінці уроку ви напишете самостійну роботу, за допомогою якої я перевірю і оціню ваші знання на даному етапі вивчення цієї теми.

Тема уроку: Розв’язування вправ.

 

V. Розв’язування вправ

Усне виконання вправ

№ 1176

Сума збільшиться на 3,8 + 7,2 = 11.

№ 1177

Сума збільшиться на 3,84 – 2,7 = 1,14.

 

Робота біля дошки і в зошитах

№ 1211

1) 12,3 + 12,3 = 24,6 (см) – сума довжин бічних сторін;

2) 37,8 – 24,6 = 13,2 (см) – довжина основи.

 

№ 1208 (в, г )

в) 111 грн. – 0,56 грн. = 110,44 грн.;

г) 10,25 грн. – 3,6 грн. = 6,65 грн.

 

№ 1215

а) х = 39,8 – 14,6; х = 25,2;

б) х = 5,86 – 3,3; х = 2,56;

в) х = 8,37 – 4,35; х = 4,02;

г) х = 3,52 – 2,35; х = 1,17.

 

№ 1210

1) 8,7 + 10,8 = 19,5 (см) – сума довжин двох сторін;

2) 27,9 – 19,5 = 8,4 (см) – довжина третьої сторони.

 

 

Фізкультхвилинка

Трава низенька-низенька, ( Всі присіли)

Дерева високі-високі. (Піднімають руки вгору)

Вітер дерева колише-гойдає (Обертаються)

То вліво, то вправо нахиляє (Нахил вправо, вліво)

То вгору, то назад, (Потягуються вгору, назад)

То вниз нагинає. (Нагинаються вперед)

Птахи летять – відлітають, (Махають руками)

А учні тихенько за парти сідають.(Всі сідають).

 


 

VІ. Самостійна робота

Виконання учнями самостійної роботи № 10 (ст. 232)

Додаткове завдання:

№ 1222

І в. – а; ІІ в. – б.

 

VІІ. Підсумок уроку

Фронтальне опитування учнів

 1. Що означає відняти від одного числа інше? (Це означає знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше.)
 2. Як називається число, від якого віднімають інше число? (Зменшуване)
 3. Як називається результат при відніманні? (Різниця)
 4. Що називається від’ємником при відніманні? (Це число, яке віднімають від зменшуваного)
 5. Якою дією можна перевірити чи правильно виконано віднімання? (Дією додавання)
 6. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Коли різниця дорівнює зменшуваному? (Так. Коли від’ємник дорівнює нулю)

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити § 23 – 26, виконати вправи № 1212, 1216.

Яндекс.Метрика