Урок на тему: "Розв’язування задач і вправ з теми «Додавання десяткових дробів. Віднімання десяткових дробів»"

Мета:

üузагальнити і систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

№ 1212

1) 37,4 – 11,4 = 26 (см) – довжина двох бічних сторін;

2) 26 : 2 = 13 (см) – довжина бічної сторони.

№ 1216

а) 3х = 9,6 + 2,4; 3х = 12; х = 4;

б) 2х = 5,73 + 0,27; 2х = 6; х = 3;

в) 13х = 47,6 – 34,6; 13х = 13; х = 1;

г) 2х = 57,3 – 5,3; 2х = 52; х = 26.

 

ІІІ. Аналіз самостійної роботи

Повідомляю оцінки за самостійну роботу. Вказую на типові помилки учнів, коментуючи кожну відповідним правилом. Розбираємо на дошці завдання, в яких учні допустили типові помилки.

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми проведемо підсумковий урок з теми «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів». На цьому уроці вам потрібно узагальнити знання з цієї теми, а саме: повторити правила і показати на практиці, як ви вмієте їх застосовувати під час розв'язування прикладів, рівнянь і задач.

На наступному уроці ви напишете контрольну роботу по даній темі.

Тема уроку: Підготовка до контрольної роботи.

 

V. Узагальнення і систематизація знань учнів

Фронтальне опитування учнів

1. Як порівнюють десяткові дроби? (Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. Якщо цілі частини дробів рівні, то більший той, у якого десятих більше. Якщо ж і десятих порівну, то більший той, у якого більше сотих і т.д.)

2. Чи зміниться значення десяткового дробу, якщо справа до нього дописати кілька нулів? (Ні.)

3. Як додають десяткові дроби. Наведи приклад. (Числа 2,75 і 1,15 потрібно підписати у стовпчик одне під одним так, щоб кома стояла під комою. Далі додати десяткові дроби так, як і натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. У сумі кому потрібно ставити під комою.)

4. Як правильно записати зменшуване і від’ємник, якщо віднімання виконують у стовпчик? (Якщо віднімання виконується у стовпчик, то зменшуване і від’ємник записуються так, щоб кома була під комою.)

5. Якою дією можна перевірити чи правильно виконано віднімання? (Дією додавання)

 

Фізкультхвилинка

Трава низенька-низенька, ( Всі присіли)

Дерева високі-високі.(Піднімають руки вгору)

Вітер дерева колише-гойдає(Обертаються)

То вліво, то вправо нахиляє (Нахил вправо, вліво)

То вгору, то назад, (Потягуються вгору, назад)

То вниз нагинає. (Нагинаються вперед)

Птахи летять – відлітають, (Махають руками)

А учні тихенько за парти сідають.(Всі сідають).

 

VІ. Узагальнення і систематизація вмінь та навичок

Розв’язування типових задач (ст. 235)

 

VІІ. Підсумок уроку

Фронтальне опитування учнів

  1. Чи може сума десяткових дробів дорівнювати натуральному числу? Наведи приклад. (3,9 + 2,1 = 6)
  2. Чи може різниця двох дробових чисел дорівнювати натуральному числу? Наведи приклад. (Так. 2,5 – 0,5 = 2)
  3. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Коли різниця дорівнює зменшуваному? (Так. Коли від’ємник дорівнює нулю)

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити § 23 – 26, виконати тестові завдання ст. 234.

 

Яндекс.Метрика