Урок на тему: "Натуральні числа та дії над ними"

Тема уроку : Натуральні числа та дії над ними

Тип уроку : узагальнення та систематизація знань

Форма уроку: ділова гра

Мета уроку:

дидактична - розвивати швидку роботу думки і уважність; створити у школярів позитивну мотивацію до виконання розумових і практичних дій; розвивати інтерес в учнів не тільки до змісту, але й до процесу оволодіння знаннями;

 

методична - закріпити і перевірити рівень знань, умінь і навичок виконання арифметичних дій з натуральними числами; навчити учнів використовувати нестандартні прийоми й методи; удосконалити навички рішення текстових завдань, що використовують операції над числами, навички рішень найпростіших рівнянь; навчання дітей правилам пожежної безпеки і дбайливого ставлення з вогнем;

виховна - виховувати в учнів почуття задоволення від можливості показати на уроці свої знання не тільки з математики, але і в інших областях шкільних знань; виховувати любов до математики.

Допоміжні матеріали: шкільний стенд або плакати пов’язані з темою «Обережно пожежа» або «Бережися пожежі»; малюнки учнів на протипожежну тематику (можна взяти у педагога-організатора, щоб були учнів різних класів);

Хід уроку:

І.Організаційна частина.

ІI. Актуалізація опорних знань.

Слова вчителя.

Давайте разом дамо відповідь на одне просте питання: Яку роль у житті людини відіграє вогонь, та де ми його використовуємо?

Очікувана відповідь : Вогонь в нашому житті відіграє важливу роль. З його допомогою ми можемо готувати їжу, зігрівати оселі, пересуватися на транспорті.

Вчитель: Так, правильно, але також за допомогою вогню розвивається наука і техніка – все повязане з вогнем. Без вогню життя на землі неможливе!

Але вогонь може також бути страшним і злим. Коли виникає пожежа, його руйнівна сила завдає значних матеріальних збитків, і в багатьох випадках приводить до загибелі людей і тварин.

Увага! У нашій школі організована дружина юних пожежних (ДЮП). У дружину беруть кращих школярів, тому що кожен дружинник повинен бути перш за все прикладом для інших у навчанні та поведінці. Той, хто пройде на сьогоднішньому уроці всі випробування, той і буде прийнятий в дружину юних пожежних.

  1. Випробування

№1.Цифрою 1 познач твердження які істинні, цифрою 0 – помилкові.

1. Рівність a + b = b + a вірно при будь-яких значеннях букв. +

2. Вираз 248 - (y +48) дорівнює 200 – у.+

3. Якщо спростити вираз 7у + у – 2у, то воно буде дорівнює 5у.

4. Вираз 285 – х = 14 не є рівнянням.

5.Рівняння х + 175 = 130 не має ні одного кореня серед натуральних чисел.

6. Якщо число розділити на 0, то виходить те саме число.

7. Площа квадрата зі стороною a обчислюється за формулою S = a2 .+

8. 33 = 9.

9. 34 * 26 - 34 * 25 = 34 +

10. Площа прямокутника дорівнює 96 см2. Якщо довжина дорівнює 6 см, то ширина дорівнює 576 см.

№2. Задачі пожежників.(Ділова гра)

1.У результаті залишеного в лісі багаття виникла пожежа і згоріло 40 га лісу. Скільки вуглекислоти зміг би поглинути цей ліс за добу, якщо за 1 годину один гектар лісу поглинає 8 л вуглекислоти? (7680 л)

 

2. В результаті гри з сірниками на колгоспному полі був підпалений стіг сіна масою 95 тонн. Вартість однієї тонни сіна становить 500 грн. Визначте збиток, нанесений колгоспу. (47 500 грн)

3.Через скільки хвилин пожежна автомашина доїхала на місце пожежі, якщо вона проїхала 16 км зі швидкістю 800 м/хв? (20 хв).

№3.Ти вважаєш себе уважним?

Слухаємо питання, якщо вважаєте, що потрібно вчинити саме так, кажете хором: «Це - я, це - я, це всі мої друзі!». Якщо не так, то мовчіть.

 

Хто цікавий і веселий,

знає правила усі,

зберігає рідну школу

від шкідливого вогню?

Хто підпалив траву біля будинку,

Запалив непотрібне сміття?

А згорів ще гараж знайомих

І будівельний паркан?

Хто сусідським дітлахам

все пояснює у дворі,

небезпечна гра з вогнем

Бо завершується горем?

Хто крадькома в куточку,

палив щось на горищі?

Вогонь поглинув старий стіл -

Ледве сам ти уцілів.

Хто пожежним допомагає,

Правила не порушує?

Може прикладом він стати

Як для хлопців, так дівчат?


  1. Розв’язуємо завдання у зошитах

«Бережіть ліс від пожежі»

а) Знайдіть площу кожного виду лісу, якщо площа соснових насаджень в 3 рази більше площі дубових насаджень, а загальна з площа становить 80 га. (Соснових насаджень - 60 га, дубових - 20 га)

б) Скільки тонн пилу може затримати весь ліс на рік, якщо сосновий ліс в 1 га може затримати на кронах дерев до 35 тонн пилу на рік, а дубових - 54 тонни.(89 т).

Згорілий ліс відновиться тільки через 30 - 100 років.

"Скільки коштує пожежа?"

За завданий державі збиток у результаті гри з вогнем школярів, батьки повинні виплатити 600 000 грн. Скільки років вони будуть виплачувати цю суму, якщо відрахування від їхньої зарплати становлять одну третю частину щомісяця? Заробітна плата батька - 9000 грн., матері - 6000 грн. (10 років)

  1. Робота з різнорівневими картками.

Рівень 1

1. Запишіть від'ємник: (299 +17) – 74:2

а) 74:2 б) 299 +17 в) 74

2. Спростіть вираз 333 – а +77

а) 256 – а б) 410 – а в) 409 – а

3. Коренем, якого з наступних рівнянь є число 6?

а) х +6 = 0        б) 18х = 108      в) 4 * (х – 3) = 64

4.Різниця 20 – х є натуральне число. Яке із запропонованих значень може приймати х?

а) 19 б) 20 в) 21

5. Виконайте дії 203540 + (20060 - 3600)

а) 227200   б) 220000     в) 187080

6.Виберіть із запропонованих рівностей рівність, відповідну до розподільного закону множення щодо вирахування

а) 23 * (mn) = 23 * m – 23 * n

б) 24 – (17 – a) = 7 + a

в) 18 * b – 6 * b = 12 * b

7.Запишіть формулу, за якою можна знайти ціну виробу (а), якщо вартість виробів позначити буквою b, а їх кількість - буквою n.

а) a = b: n б) a = n: b в) a = b * n

8. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 6 см 5 мм і 10 см 1 мм.

а) 19 мм б) 83 мм в) 38 мм

9. Складіть вираз для вирішення задачі: літак летить зі швидкістю 900км/год. Який шлях він пролетить за t годин?

а) (900: t) км б) (900 + t) км в) (900 * t) км

10. Рішення завдання за допомогою рівняння: Філіп задумав число. Якщо до цього числа додати 23 та від отриманої суми відняти 21, то вийде 202. Яке число задумав Філіп?

а) 204 б) 200 в) 158

Рівень 2

1. Площа прямокутника в 3 рази більше площі квадрата зі стороною 10см. Знайдіть ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 20 см.

а) 15 см б) 6 см в) 130 см

2. Скільки всього існує тризначних чисел, запис яких починається цифрою 1?

а) 100 б) 99 в) 1

3. Бідон з молоком важить 32 кг, бідон без молока - 2 кг. Скільки важить бідон, заповнений молоком на одну третину?

а) 22 кг б) 15 кг в) 12 кг

4. Чому дорівнює сума двох чисел, якщо вона більше одного з них на 20 і більше іншого числа на 12?

а) 32 б) 20 в) 12

5. Розв'яжіть рівняння: ((422 - х): 12) * 4 = 24

а) 414 б) 350 в) 430

6.Виразіть b з формули: (16 + b) * 125 - у = 410

а) b = (410 + y) :125 – 16

б) b = (410 – y) :125 – 16

в) b = (410 + y) * 125 +16

7. Периметр прямокутника, довжина якого 23 см, дорівнює 83 см. Тоді його ширина дорівнює _____(18,5).

8. Якщо на прямій відзначити 10 точок,то утворюється _____(11) променів.

VІ. Підведення підсумків. Отже, запам'ятаємо головну абетку вашої безпеки!

Телефонні номери виклику екстреної допомоги (безкоштовно):

101 - пожежна охорона

102 - міліція

103 - швидка медична допомога

104 - аварійна газова служба

  1. VII. Домашнє завдання.

№ 1

Виконайте дії:

 

1) 42+72=114

2) 92 – 52=40

3) 182:(36 – 32)=45,5

4) (43 - 37)3· 102 =1836

5) 64 : 32 + 23 = 25

 

№2 Розвязати рівняння:

 

1) 9(х - 15) = 72;

х = 23

2) (3х - 8) · 16 = 448;

х = 12

3) (5х + 24):8 = 13;

х = 16

4) 12х + 4х – 48 = 256;

х = 14

5) 16х + х – 7х +37 = 217;

х = 18

6) 48:х + 4 = 8;

х = 4.

 

№3. Задача

Кінцеві пункти автобусного маршруту А і Б. Якщо їхати від А до Б, то зупинка О – четверта, а якщо їхати від Б до А, то зупинка О – дев’ята. Скіль всього зупинок на автобусному маршруті? (12).

№4

  • Спростити вираз, використовуючи розподільний закон множення:

43 · 64 + 43 · 23 [= 43 · (64 + 23) = 43 · 87]

  • Який з наведених добутків можна додати (відняти від отриманого

[43 · 87]), щоб до цієї суми можна було знову застосувати розподільний закон?

42 · 84; 33 · 86; 43 · 27; 33 · 87.

 

Яндекс.Метрика