Урок на тему: "Ділення натуральних чисел"

Тема. Ділення.

Мета: формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, повторити назви компонентів ділення; формувати вміння ділити багатоцифрових чисел та застосування властивостей ділення під час обчислення значень виразів.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: таблиця «Властивості натуральних чисел».

 

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Виконайте ділення:

1) 327 : 3; 2) 408 : 4; 3) 5400 : 9; 4) 1600 : 40.

 1. Випишіть з наведених добутків найбільший?

1) 245 · 4 · 25; 2) 245 · 20 · 4; 3)10 · 245 · 10; 4) 245 · 10 · 12.

 1. Назвіть гострі й тупі кути, зображені на рис.
 2. Тарасик і Марічка за 3 год надрукували 21 сторінку. Марічка за 1 год друкує 4 сторінки. Скільки сторінок друкує щогодини Тарасик?
 3. На одній шальці терезів лежить головка сиру, а на другій — половина такої головки і ще гиря в 2 кг. Скільки кілограмів важить голов­ка сиру, якщо терези перебувають у стані рівноваги?

 

 1. II. Формування знань

@ Формально з дією ділення натуральних чисел і її властивостями учні ознайомилися в початковій школі: окрім цього, на кінець 4 класу всі вони вміють виконувати ділення багатоцифрового числа на двоцифро­ве число і ділення двох круглих чисел. Тому основне завдання вчителя полягає на цьому уроці в тому, щоб:

 • сформувати розуміння дії ділення як дії, що допомагає знайти невідо­мий множник за відомим іншим множником і добутком;
 • повторити й закріпити назви компонентів ділення;
 • пояснити, чому саме ділення на 0 (відоме учням з початкової школи) неможливе;
 • реалізувати властивості 1 під час ділення;
 • відпрацювати навички ділення багатоцифрових чисел, у тому числі й круглих чисел на круглі.

Увагу учнів слід звернути на випадки ділення з нулями в частці, коли доводиться зносити одночасно по 2 і більше цифр. Досвід показує, що в цих випадках учні часто припускаються помилок. Щоб запобігти цьому, треба на перших порах пропонувати учнями дотримуватися такого прави­ла: «Виконуючи ділення, знось по одній цифрі».

Наприклад

Основний зміст матеріалу уроку схематично може бути поданий у ви­гляді таблиці.

Ділення натуральних чисел

      а: b показує, у скільки разів а більше за b;  b менше від а.

 

0 : а = 0, якщо а ≠ 0              а : а = 1

а : 0 — неможливе                a : 1 = a

 

Закріплення цих властивостей (усно):

Завдання 1. Обчислити або пояснити, чому ділення неможливе:

32 000 000 : 1000 = 32 000; 220 000 : 1 000 = 220.

8 : 8              888 : 0                 8576 : 8576                            873 : 1

0 : 0              0 : 888                 0 : 8576                         873 : 873

0 : 1              888 : 1                 8576 : 0                         1 : 0

47 000 : 1000; 23 000 000 : 100 000; 475 600 000 : 1000.

 

 1. III. Закріплення знань. Формування навичок використання термінології
 2. Закріплення означення дії ділення: № 460,461,462.
 3. Ділення багатоцифрових чисел: №№ 463 (1-5), 465 (1-4).
 4. Числові вирази на всі арифметичні дії з натуральними числами: №№ 467, 468 (повторити порядок виконання арифметичних дій), № 474 (1).
 5. Для пожвавлення роботи на уроці і певною мірою контролю за­своєння матеріалу уроку — останню частину уроку можна провести в ігровій формі.

Учитель прикріплює на дошку «сонечка» (кількість їх дорівнює кількості команд — наприклад, кожний ряд — одна команда).

Гра «Сонечко». Усередині «сонечка» записане число, на яке треба поді­лити числа, записані на променях (рис. 81). Виграє та команда, яка для кож­ного рисунка швидше отримає правильні відповіді. Результати обчислень для перевірки записуються на дошці.

У вчителя повинні бути заздалегідь при­готовлені результати обчислень. За бажан­ням, вправи можна ускладнювати.

@ Якщо базовий матеріал засвоєно учнями в початковій школі на достатньому рівні, на цьому уроці можна запропонувати уч­ням деякі вправи на специфічні власти­вості ділення:

(a + b) : c = a : c + b : c

(ab) : c = a : c · b, або a : (bc) = a : b : c.

Такими в підручнику є вправи № 522; 523; 526.

 

 1. VI. Підсумок уроку

Спираючись на таблицю «Ділення натуральних чисел», учні відпо­відають на запитання вчителя (№ 459 (1,2))

1) Як у запису a : b = с називається число а? число b? число с?

2) Що показує частка двох чисел?

 

 1. V. Домашнє завдання

П. 17, № 464 (1-5); 466 (1-3); 469; 475 (1); 525 (1-6);

додатково: № 524; 527.

Яндекс.Метрика