Урок на тему: "Додавання десяткових дробів"

Мета:

üознайомити учнів з правилами додавання десяткових дробів, вчити учнів додавати десяткові дроби;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

№ 1101

1,983; 2,5; 2,799;   2,8;   3,57;   4,83.

№ 1107

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

№ 1112 (а,б)

а) 3,7 м > 35 дм;     б) 8,7 кг > 870 г.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

1. Як порівнюють десяткові дроби? (Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. Якщо цілі частини дробів рівні, то більший той, у якого десятих більше. Якщо ж і десятих порівну, то більший той, у якого більше сотих і т.д.)

2. Чи зміниться значення десяткового дробу, якщо справа до нього дописати кілька нулів? (Ні.)

3. Чи можна будь-яке натуральне число записати у вигляді десяткового дробу? (Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді десяткового дробу, написавши після нього кому і кілька нулів після коми.)

4. Які закони додавання натуральних чисел ви знаєте? (Переставний і сполучний)

5. Сформулюйте переставний закон додавання. (Від перестановки доданків їх сума не змінюється.)

6. Сформулюйте сполучний закон додавання. (Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього.)

 


 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Ви вже вмієте додавати натуральні числа. Часто в повсякденному житті нам доводиться додавати десяткові дроби. Сьогодні на уроці ви будете вчитися додавати десяткові дроби.

Тема уроку: Додавання десяткових дробів.

 

V. Пояснення нового матеріалу

Задача. Мама купила 2 кг 750 г винограду, а тато — 1 кг 150 г апельси­нів. Скільки кілограмів фруктів купили батьки?

Для того, щоб розв’язати задачу потрібно:

2 кг 750 г = 2,75 кг;

1 кг 150 г = 1,15 кг;

3 кг 900 г = 3,9 кг.

Числа 2,75 і 1,15 потрібно підписати у стовпчик одне під одним так, щоб кома сто­яла під комою. Далі додати десяткові дроби так, як і натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. У сумі кому потрібно ставити під комою.

Приклад

1,7 + 1,85 = 3,55;

 

Додаючи дроби з різною кількістю десяткових знаків, цю кількість мо­жна зрівняти, дописавши нулі. А можна приписувані нулі тільки відкидати.

Приклад

 

Нулі наприкінці дробової частини суми відкидають.

Приклад

 

Для дробів справджуються властивості додавання:

а + b = b + а— переставна властивість.

(а + b)+ с = а + (b+ с) — сполучна властивість.


 

Фізкультхвилинка

1. Всі піднесли руки – раз!

На носках стоїть весь клас.

Два – присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! – і вгору, два! – і вниз

На сусіда не дивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

2. Станьте, діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

 

VІ. Закріплення нового матеріалу

Усне виконання вправ

№ 1121

а) 8,97; б) 44,44; в) 9,355;   г) 79,141.

 

№ 1122

а) 3,2; 5,6;   3,2;

б) 0,5; 0,9; 0,8;

в) 1,5; 1,7; 1,8.

 

№ 1123

а) 2,5; 5,2; 8,5;

б) 5,5; 6,9; 9,4;

в) 1,1; 1,2; 1,2.

 

Робота біля дошки і в зошитах

№ 1131 (а,в – колективно; б – самостійно)

а) 67,64; б) 83,74; в) 35,567.

 

№ 1136 (а – колективно; б – самостійно)

а) 3,9 + 2,1 + 0,75 = 6,75;   5,7 + 0,3 + 3,24 = 9,24; 2,75 + 1,25 + 4,6 = 8,6;

б) 4,21 + 1,79 + 3,75 = 9,75; 0,34 + 1,66 + 3,05 = 5,05; 8,84 + 1,16 + 0,24 = 10,24.

 

№ 1143

30,5 + 2,6 = 33,1 (км/год)

 

№ 1144 (самостійно)

65,7 + 72,3 = 138 (км)

№ 1134

3,21 + 2,13 = 5,34;   2,12 + 3,31 = 5,43;   5,34 < 5,43,

Відповідь: 2,12 + 3,31.

 

№ 1141 (Додаткове завдання)

1) 1,25 + 1,25 = 2,5 (грн.) – вартість двох альбомів;

2) 4,5 + 2,5 = 7 (грн.) – вартість книжки і двох альбомів.

Відповідь: 7 грн.

 

VІІ. Підсумок уроку

1. Як додають десяткові дроби. Наведи приклад.

2. Чи виконуються закони додавання для десяткових дробів?

3. Сформулюйте переставний і сполучний закони додавання. Запиши їх користуючись буквами.

4. Чи може сума десяткових дробів дорівнювати натуральному числу? Наведи приклад.

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати § 25, відп. на пит., виконати вправи № 1130, 1132, 1142.

 

Яндекс.Метрика