Урок на тему: "Розв’язування задач і вправ з теми «Додавання десяткових дробів». Самостійна робота"

Мета:

üзакріпити вміння і навички додавання десяткових дробів; перевірити якість засвоєних учнями знань по даній темі;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

№ 1130

а) 0,63,   1,19,   1,06;

б) 1,58,   3,58,   5,01;

в) 8,2,   6,3   7,36.

№ 1132

132,1.

№ 1142

1)    185,7 + 32,8 = 218,5(т) – зібрали з другого поля

2)    185,7 + 218,5 = 404,2(т) – з двох полів разом

Відповідь: 404,2 т.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

1. Як додають десяткові дроби. Наведи приклад. (Числа 2,75 і 1,15 потрібно підписати у стовпчик одне під одним так, щоб кома стояла під комою. Далі додати десяткові дроби так, як і натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. У сумі кому потрібно ставити під комою.)

2. Чи виконуються закони додавання для десяткових дробів? (Так.)

3. Сформулюйте переставний і сполучний закони додавання. Запиши їх користуючись буквами. (Від перестановки доданків їх сума не змінюється: а + b = b + а; Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього: (а + b) + с = а + (b + с))

4. Чи може сума десяткових дробів дорівнювати натуральному числу? Наведи приклад. (3,9 + 2,1 = 6)

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ви закріпите свої вміння і навички додавання десяткових дробів. Тема уроку: Розв’язування задач і вправ.

 

 

V. Розв’язування вправ

Робота біля дошки і в зошитах

№ 1138 (а, в)

а) 15,6кг

в) 5,275кг.

№ 1148

а) 4,021,   3,296,   4,489.

б) 3,12,   13,085,   17,518.

в) 7,709, 10,475,   11,134.

№ 1152

3,57 + 3,57 + 3,57 = 10,71(м).

№ 1141

1) 1,25 + 1,25 = 2,5 (грн.) – вартість двох альбомів;

2) 4,5 + 2,5 = 7 (грн.) – вартість книжки і двох альбомів.

Відповідь: 7 грн.

 

Фізкультхвилинка

Раз! Два! Всі присіли,

Потім в гору підлетіли.

Три! Чотири! Нахилились,

Із струмочка гарно вмились.

П’ять! Шість! Всі веселі

Крутимось на каруселі.

Сім! Вісім! В поїзд сіли.

Ніжками затупотіли.

Дев’ять! Десять! Відпочили

І за парти дружно сіли.

 

VІ. Самостійна робота

Варіант І

Варіант ІІ

№ 1137 (а)

№ 1137 (б)

№ 1146 (а, в)

№ 1146 (б, г)

№ 1149 (а)

№ 1149 (в)

№ 1165 (а)

№ 1165 (б)

 

Розв’язання

Варіант І

Варіант ІІ

№ 1137 (а)

6,2км

№ 1137 (б)

7,04м

№ 1146 (а, в)

а) 1) 37,24 + 5,41 = 42,65

   2) 42,65 + 0,28 = 42,93

   3) 42,93 + 2,37 = 45,3

в) 1) 2,37 + 0,327 = 2,697

   2) 2,697 + 41,2 = 43,897

   3) 43,897 + 42,38 = 86,277

№ 1146 (б, г)

б) 1) 5,87 + 13,24 = 19,11

   2) 19,11 + 0,75 = 19,86

   3) 19,86 + 4,37 = 24,23

г) 1) 32,41 + 0,545 = 32,955

   2) 32,955 + 30,42 = 63,375

   3) 63,375 + 43,6 = 106,975

№ 1149 (а)

х = 57,4 + 4,57

х = 61,97

№ 1149 (в)

х = 37,77 + 5,303

х = 43,073

№ 1165 (а)

35,864 + 4,721 = 40,585

№ 1165 (б)

43,824 + 6,233 = 50,057

 

VІІ. Підсумок уроку

Продовжте речення:

На цьому уроці я навчилася (вся)…

На цьому уроці мені сподобалося…

Мені не сподобалося…

Мені хотілося б змінити…

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити § 25, виконати вправи № 1147, 1151.

 

 

Яндекс.Метрика