Мета:

üзакріпити вміння і навички учнів розв’язувати задачі і вправи, що передбачають множення десяткових дробів, перевірити якість засвоєних знань учнів по даній темі;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати самостійність, наполегливість, старанність у навчанні.

Мета:

üформувати в учнів вміння та навички розв’язувати задачі та вправи, які передбачають множення десяткових дробів;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Мета:

üознайомити учнів з правилами множення десяткових дробів; формувати в учнів вміння множити десяткові дроби;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тема: Окремі випадки множення десяткових дробів

Мета: ознайомити учнів з правилами множення на розрядну одиницю, формувати вміння множити десяткові дроби на розрядну одиницю, а також використовувати закони множення при виконанні обчислень; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, пізнавальний інтерес; виховувати активність, наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Тема уроку: Розв'язування рівнянь

Мета уроку:

- навчати учнів розв’язувати рівняння.

- розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, інтерес до вивчення математики

- виховувати працелюбність, акуратність, самостійність, відповідальність, почуття співпраці, любов до математики.

Яндекс.Метрика