Урок на тему: "КР. Функції. Лінійна функція"

Контрольна робота

Тема: Функції. Лінійна функція.

Варіант І

1°. Функцію задано формулою у = - 2х + 7. Визначте:

 

1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 6;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює - 9;

3) чи проходить графік функції через точку А(-4;15).

2°. Побудуйте графік функції у = 3х - 2.

Користуючись графіком, знайдіть:

1) значення функції, що відповідає аргументу 2;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -5;

3) при яких значеннях аргументу функція набуває додатних значень?

3*. Знайдіть координати точок перетину графіків функцій у = -38х + 15 та у = -21х - 36.

4*. Знайдіть область визначення функції у = .

5*. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції у = 0,5х - 3 з осями координат.

6**. Задайте формулою лінійну функцію, графік якої паралельний до графіка функції у = 3х - 7 і проходить через точку А(3;6)

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Тема: Функції. Лінійна функція.

Варіант ІІ

1°. Функцію задано формулою у = 8х - 3. Визначте:

1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює - 19;

3) чи проходить графік функції через точку В(-2;-13)?

2°. Побудуйте графік функції у = -2х + 5.

Користуючись графіком, знайдіть:

1) значення функції, що відповідає аргументу 2;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -1;

3) при яких значеннях аргументу функція набуває від’ємних значень?

3*. Знайдіть координати точок перетину графіків функцій у = 47х - 9 та у = -13х + 231.

4*. Знайдіть область визначення функції у = .

5*. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції у = -0,8х + 4 з осями координат.

6**. Задайте формулою лінійну функцію, графік якої паралельний до прямої у = -5х + 8 і проходить через точку В(-2;8)

 

 

Яндекс.Метрика