Тема уроку: "Розв’язування вправ на читання графіків функцій та побудову графіка функцій"

Мета:

üформувати в учнів вміння будувати графіки функцій та читати їх;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку:  формування вмінь та навичок.

Обладнання: таблиця «Функція».

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

№ 904

х

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

у

-1,6

-1

0

2

2

0,2

-1

0

1,5

 

№ 907

Підставимо координати точок у рівність y=2x-1

а)  А(5;1):   1= 2 · 5 – 1; 1 ≠ 9. Отже, точка не належить графіку.

б) В(-1; 3): 3= 2 · (-1) – 1; 3 ≠ -3. Отже, точка не належить графіку.

в)  С(-1; -3) -3 = 2 · (-1) – 1; -3 = -3. Отже, точка належить графіку.

г)  D(3; 5): 5 = 2 · 3 – 1; 5 = 5. Отже, точка на­лежить графіку.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

1. Що називають координатною площиною? (Площину, на якій задано координатні прямі, називають координатною площиною)

2. Яку пряму називають віссю абсцис? А віссю ординат? (Пряму x називають віссю абсцис, пряму y – віссю ординат.)

3. Що таке графік функції? (Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, ординати – відповідним значенням функції.)

 

ІV. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

На минулому уроці ви дізнались що називають координатною площиною, графіком, вчились зображати на координатній площині точки. На цьому уроці ви продовжите вчитись функцію графічно та читати графіки функції.

Тема уроку: Розв’язування вправ.

 

VІІ. Розв’язування вправ

Робота біля дошки з коментуванням

№ 908 (в, г)

в) у = х2 + 1;

А(5; –­4):   -4 = 52 + 1; -4 ≠ 26 – точка не належить графіку функції;

В(3; 3):     3 = 32 + 1; 3 ≠ 10 – точка не належить графіку функції;

С(1; 0):     0 = 12 + 1; 0 ≠ 2 – точка не належить графіку функції;

D(1; 7):     7 = 12 + 1; 7 ≠ 7 – точка не належить графіку функції;

Е(­­–2; 5):     5 = (-2)2 + 1; 5 = 5 – точка належить графіку функції;

 

г) у = 10х – 3;

А(5; –­4):   –4 = 10 ∙ 5 – 3; –4 ≠ 47 – точка не належить графіку функції;

В(3; 3):     3 = 10 ∙ 3 – 3; 3 ≠ 27 – точка не належить графіку функції;

С(1; 0):     0 = 10 ∙ 1 – 3; 0 ≠ 7 – точка не належить графіку функції;

D(1; 7):     7 = 10 ∙ 1 – 3; 7 = 7 – точка належить графіку функції;

Е(­­–2; 5):     5 = 10 ∙ (–2) – 3; 5 ≠ –23 – точка не належить графіку функції;

 

№ 909

y=12x;

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

у

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

 

№ 906

а)Якщо х = -3, то у = 3; якщо х = -1, то у = -1,5; якщо х = 0, то у = -2, якщо х = 1, то у = -2, якщо х = 4, то у = 2.

б)Якщо у = -1,5, то х = -1 і х = 1,8; якщо у = -1, то х = -1,2 і х = 2; якщо     у = 0, то х = -2 і х = 3; якщо у = 1, то х = -2,5 і х = 3,5; якщо у = 2,5, то х = -2,8 і х = 4,2.

в)у — додатний, якщо -3 < х < -2 і 3 < х < 5,5.

г)Значення у від'ємні, якщо -2 < х < 3 .

 

 

Фізкультхвилинка

  1. В. п. – стоячи за партою, ноги нарізно, руки перед грудьми.

1 – 2 – відвести лікті назад, прогнутися (вдих).

3 – 4 – в. п. (видих).

Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Відводячи лікті назад, голову не нахиляти, розвернути плечі, лопатки звести.

  1. В. п. – стоячи за партою, руки до плечей.

1 – поворот тулуба в ліво, руки в гору (вдих);

2 – в. п. (видих);

3 - поворот тулуба в право, руки в гору (вдих);

4 - в. п. (видих).

Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Стоячи на місці підняти руки вгору, подивитися на них.

 

№ 911 (б)

б) у = -х, -5≤ х4 .

х

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

у

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

 

          

 

№ 918 (а, б) – Додаткове завдання

а)   Якщо х = 3,то у = 3х – 8 = 3 · 3 – 8 = 1. Отже, точка А(3; - 2) не належить графіку функції у = 3х – 8.

б)  Якщо х = 3,то у = 2(х – 4) = 2 · (3 – 4) = -2. Отже, графік функції у = 2(х – 4)проходить через точку А(3; -2).

 

 

VІІ. Підсумок уроку

Завдання для учнів

№ 899

Для того, щоб графік функції перетинав вісь абсцис потрібно, щоб він проходив через деяку точку (х; 0). А для функції y=х2+1 не існує такого значення х, при якому у = 0.

№ 900

Так, у точках 3 і –3.

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити § 22, відповісти на запитання, виконати вправи № 910, 919(а).

Завдання № 910 подібне до № 911,а завдання № 919 подібне до № 908.

Яндекс.Метрика