Мета:

-  ознайомити учнів із «особливими випадками» лінійної функції і її графіком; узагальнити уяву учнів про зв'язок між kта bі графіком;

-  розвивати та вдосконалювати вміння будувати й читати графіки лінійних функцій.

-  виховувати старанність, наполегливість, самостійність.

Мета:

-         ознайомити учнів із визначенням лінійної функції та її основними властивостями; виробити уміння розв'язувати задачі на використання формули, що задає функцію, працювати із даним графіком функції, від­різняти лінійну функцію від інших функцій, заданих формулою;    

-         розвивати обчислювальні навички, мислення, пам’ять та уяву;

-         виховувати активність та вміння раціонально використовувати робочий час.

Мета:

-  навчитися будувати графіки функції за точками, визначати значення функції за значенням аргументу та значення аргументу за значенням функції

-  розвивати логіку, мислення, вміння виконувати побудову графіка функції, зада­ної формулою «по точках»; відпрацьовувати навички «читання» графіків функцій,;

-  виховувати старанність, самостійність, наполегливість, відповідальність.

Мета: 

-         ввести поняття графіка функції, формувати вміння задавати функцію графічно та за допомогою таблиці, та читати графіки функцій;

-         розвивати творчі здібності учнів та культуру спілкування, логічне мислення;

-         виховувати вміння самостійно аналізувати і робити висновки, активність.

Тема. Функція. Область визначення та область значень функції

Мета:

-         поглиблювати знання з даної теми, засвоїти правила знаходження області визначення функції, вдосконалювати вміння та навички розв'язу­вати основні види завдань для функції, заданої формулою.

-         розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

Яндекс.Метрика