Мета:

-       закріпити термінологію, ознайомитися з ОДЗ функції, навчитися знаходити область визначення функції заданої многочленом, цілим та дробовим виразами;

-       відпрацювати навички роботи з по­няттями функції; відпрацювати навички роботи із функцією, заданою формулою і таблично; знаходити функції аргументу, області визначення функції..

-       виховувати наполегливість, старанність у навчанні;

Мета:

-       домогтися усвідомлення учнями змісту понять «функція», «функціональна залежність», «область визначення функції», «область зна­чень функції», способи задання функції;

-       розвивати вміння: а) задавати функціональні залежності формулами; б) працювати із функціями, зада­ними таблицею; в) обчислювати за формулою значення функції, якщо відомо значення аргументу, та розв'язувати обернену задачу.

Яндекс.Метрика