Мета:

üформувати в учнів поняття: «функція»; «область визначення» і «область значень функції»; формувати вміння задавати функцію, знаходити значення функції за відомим значенням аргументу та значення аргументу за відомим значенням функції, а також знаходити область визначення функцій;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

Мета:

üформувати в учнів вміння будувати графіки функцій та читати їх;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тема: Лінійна функція, її графік та властивості

Мета: повторити та узагальнити відомості щодо змісту основних по­нять теми; повторити, систематизувати набуті практичні вміння; провести підготовку до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок.

Мета:

-  перевірити рівень засвоєних знань учнів з даної теми;

-  розвивати вміння самостійно працювати;

-  виховувати наполегливість, уважність, уміння об’єктивно оцінювати свої сили.

Мета:

-  сформувати свідоме розуміння учнями взаємозв'язку між вза­ємним розташуванням графіків двох лінійних функцій та співвідно­шенням їх кутових коефіцієнтів;

-  розвивати вміння: за даними рівняннями лінійних функцій робити висновки щодо взаємного розташування гра­фіків; знаходити аналітичним способом координати точки перетину графіків двох лінійних функцій.

-  виховувати старанність, наполегливість, відповідальність, самостійність.

Яндекс.Метрика