Урок на тему: "Розв’язування задач і вправ з теми «Трикутники, рівність трикутників»"

Мета:

üузагальнити і систематизувати знання, уміння і навички, набуті під час вивчення даної теми;

üрозвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

üвиховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: набір креслярського приладдя, таблиця «Трикутники».

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевіряю наявність виконаного домашнього завдання. З’ясовую, які завдання викликали в учнів труднощі та відповідаю на запитання.

Розв’язання до самостійної роботи № 3

1.

2. 180° – (35° + 68°) = 180° – 103° = 77°.

3. Нехай одна із сторін трикутника становить х см, тоді друга – (х – 3) см, а третя – (х + 5) см. За умовою задачі складемо рівняння:

х + х – 3 + х + 5 = 35;

3х = 33

х = 11

Отже, одна сторона становить 11 см, друга – 8 см, а третя – 16 см.

4. Розглянемо трикутники АВН і СВН. За умовою іх сторони АВ і ВС рівні. Оскільки ВН – бісектриса, то кути АВН і СВН рівні. Сторона ВН спільна. Отже, за першою ознакою ці трикутники рівні.

 

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо ваші знання, уміння і навички, набуті під час вивчення даної теми. На наступному уроці ви напишете контрольну роботу по даній темі. Будьте сьогодні особливо уважними, бо на контрольній роботі зустрічатимуться схожі завдання до тих, які ми розв’язуватимемо сьогодні.

Тема уроку: Підготовка до контрольної роботи.

 

ІV. Узагальнення і систематизація знань

Фронтальне опитування учнів

 1. Що таке трикутник? (Трикутник — це замкнена ламана з трьох ланок; фігура, яка складається з трикутника і його внутрішньої області.)
 2. Що таке медіана трикутника? (Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони називають медіаною трикутника.)
 3. Що таке бісектриса трикутника? (Відрізок бісектриси кута трикутника від його вершини до протилежної сторони називають бісектрисою трикутника.)
 4. Що таке висота трикутника? (Перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, на якій лежить його протилежна сторона називають висотою трикутника.)
 5. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

(Сума кутів трикутника дорівнює 180 )

 1. Чому дорівнює зовнішній кут трикутника? (Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних з ним.)
 2. Які фігури називають рівними? (Якщо дані фігури можна сумістити рухом, то вони рівні.)
 3. Сформулюйте властивості рівності фігур. (Властивості:
  • Кожна фігура дорівнює сама собі;
  • Якщо фігура А дорівнює фігурі В, то і фігура В дорівнює фігурі А;
  • Якщо фігура А дорівнює В, а фігура В дорівнює С, то фігури А і С також рівні.)
 4. Сформулюйте першу ознаку рівності трикутників. (Якщо дві сторони й кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні.)
 5. Сформулюйте другу ознаку рівності трикутників. (Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні.)

 

Фізкультхвилинка

 1. В. п. – стоячи за партою, ноги нарізно, руки перед грудьми.

1 – 2 – відвести лікті назад, прогнутися (вдих).

3 – 4 – в. п. (видих).

Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Відводячи лікті назад, голову не нахиляти, розвернути плечі, лопатки звести.

 1. В. п. – стоячи за партою, руки до плечей.

1 – поворот тулуба в ліво, руки в гору (вдих);

2 – в. п. (видих);

3 - поворот тулуба в право, руки в гору (вдих);

4 - в. п. (видих).

Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Стоячи на місці підняти руки вгору, подивитися на них.

 

VІ. Узагальнення і систематизація вмінь та навичок

Розв’язування типових задач для контрольної роботи (ст. 103)

1.

 

 

 

 

 

 

2. 180° – (95° + 43°) = 180° – 138° = 42°.

3. А = К = 70°, В = Р = 50°, C = 180° – 120° = 60°.

4. Оскільки трикутники KLM і АВС рівні, то рівні і їх периметри.

   Тоді РKLM = 5 + 3 + 4 = 12 (см).

5. Оскільки кут А = 120°, то трикутник АВС – тупокутний. Висота ВК лежить за межами трикутника. Тоді АС = КС – АК = 11 – 5 = 6 (см).

6. Розглянемо трикутники АОР і ВОК. За умовою сторони АО = ВО, РО = КО. Їх кути при вершині О вертикальні, а отже, і рівні. Згідно з першою ознакою ∆АОР = ∆ВОК.

7. Розглянемо трикутники АВС і АКС. За умовою ВАС = КАС, ВСА = КСА. Сторона АС трикутників спільна. Згідно з другою ознакою ∆АВС = ∆АКС. Сторони АВ і АК цих трикутників відповідні, бо лежать проти рівних кутів при вершині О. Отже, АВ = АК.

8. Нехай АВС – довільний трикутник. Позначимо його зовнішні кути цифрами 1, 2 і 3. Згідно з теоремою про зовнішній кут трикутника

1 = А + В; 2 = В + С; 3 = А + С.

За умовою зовнішні кути трикутника пропорційні числам 3, 7 і 8. Тоді 1 = 3х; 2 = 7х; 3 = 8х.

Додавши окремо ліві і праві частини рівностей матимемо:

3х + 7х + 8х = А + В + В + С + А + С;

18х = 2( А + В + С);

18х = 2 ∙ 180; х = 10.

Отже, 1 = 30°; 2 = 70°; 3 = 80°.

 

VІІ. Підсумок уроку

Учні продовжують речення:

На цьому уроці я дізнався (лась)…

Я закріпив (ла)…

Я узагальнив (ла)…

Я систематизував (ла)…

 

VІІІ. Оцінювання і мотивація

Виставляю оцінки і мотивую їх.

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити § 9 – 12, виконати Тестові завдання 3 (ст. 102).

 

 

Яндекс.Метрика