Мета:

-       сформувати поняття прямокутного трикутника; домогтися засвоєння ознак рівності та властивостей прямокутного трикутника.

-       Розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах.

-       виховували старанність, наполегливість, відповідальність, самостійність.

Мета: 

- навчити учнів використовувати третю ознаку рівності трикутників для доведення та розв’язання задач;

-       розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма;

-       виховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Мета: 

-    домогтися розуміння учнями змісту третьої ознаки рівності трикутників та ідеї її доведення; формувати первинні вміння застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв’язування задач;

-    розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма;

-    виховувати наполегливість, старанність у навчанні.

Мета:

-      домогтися свідомого розуміння учнями змісту теоре­ми 13, що виражає одну з ознак рівнобедреного трикут­ника і наслідок з неї, формувати вміння відтворювати зміст названих тверджень, використовувати ці тверд­ження при розв’язуванні задач на доведення;

-      розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, культуру математичного мовлення та письма, вміння самостійно аналізувати і робити висновки;

Мета:

ü   домогтися засвоєння учнями змісту теореми, що виражає властивості кутів рівнобедреного трикутни­ка, а також властивості бісектриси рівнобедреного трикутника, проведеної до основи; сформувати пер­винні вміння відтворювати вивчену теорему, а також знаходити з її допомогою рівні кути рівнобедреного трикутника на готовому рисунку (або за даними задачі) і розв’язувати задачі, що передбачають застосування вивченої теореми разом із теоремою про суму кутів трикутника;

Яндекс.Метрика