Microsoft Word — текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office». Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати та зберiгати текст.

WordPad — текстовий редактор, що входить до складу Microsoft Windows, починаючи з Windows 95. Має більший набір інструментів, чим Notepad, але не дотягує до рівня повноцінного текстового процесора на зразок Microsoft Word.

Хід роботи

  1. Набрати текст:

Клавiшi, якi використовують найчастiше:

Enter — перехiд до нового абзацу, створення нового абзацу.

Delete — видалення видiленого фрагмента або символу праворуч вiд курсору.

Мета:

  • навчальна: ознайомити учнів з пошуковими системами, веб-каталогами та їх роботою; навчитися здійснювати пошук інформації в Інтернеті, відпрацювати навички здійснення пошуку інформації в Інтернеті;
  • розвиваюча: розвивати кругозір учнів, наочно-образне та алгоритмічне мислення, пам'ять, вміння виділяти головне, порівнювати і аналізувати;
  • виховна: виховувати культуру оформлення результатів пошуку.

Мета:

навчальна: ввести поняття комп’ютерної графіки, растрових та векторних зображень, формувати вмiння використовувати спецiалiзованi програмнi засоби для перегляду зображень; перетворювати формати графiчних файлiв за допомогою спецiалiзованих програмних засобiв;

розвивальна: розвивати в учнів пам’ять, уважність та розвиток зорової та моторної координації;

виховна: виховувати культуру роботи з ПК, бережливе ставлення до техніки.

Мета:

навчальна: формувати вмiння видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi; перевiряти правопис текстових документiв та виправляти помилки в автоматизованому режимi;

розвиваюча: розвивати в учнів пам’ять, уважність та розвиток зорової та моторної координації;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, комунікативну компетентність, уважність, старанність, наполегливість.

Яндекс.Метрика