Урок на тему: "Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціо¬нування web-кaтaлoгiв та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота № 8 «Пошук інформації в Інтернеті»"

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з пошуковими системами, веб-каталогами та їх роботою; навчитися здійснювати пошук інформації в Інтернеті, відпрацювати навички здійснення пошуку інформації в Інтернеті;
 • розвиваюча: розвивати кругозір учнів, наочно-образне та алгоритмічне мислення, пам'ять, вміння виділяти головне, порівнювати і аналізувати;
 • виховна: виховувати культуру оформлення результатів пошуку.

Тип уроку: комбінований.

Література:

 1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Гімназія, 2009. – 384 с.: іл.
 2. Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи: навч. посіб.: - К. : А. С. К., 2005. - 512 с. : іл.
 3. Костриба О. В. Усі уроки інформатики. 9 клас. Навчально-методичний посібник - Х.: Вид. група «Основа», 2009. - 191 с.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Перевірити готовність до уроку. Відмітити відсутніх.

 1. Актуалізація знань.

Для того, щоб перейти до вивчення нової теми давайте згадаємо:

 1. Що таке Інтернет?
 2. Що получає кожен комп’ютер при підключенні до мережі Інтернет?
 3. Де зберігається вся інформація в глобальної мережі?
 4. За допомогою чого спілкуються між собою персональні комп’ютери?
 5. Як називаються програми для роботи в Інтернет?
 6. Назвіть самий поширювальний браузер?
 7. Назвіть самі розповсюджені пошукові системи?
 8. На якої мові пишеться ім’я сайту?
 9. Сполучення яких клавіш дозволяє переходити з англійської мови на українську (російську) і навпаки?
 10. Мотивація навчальної діяльності

Існує багато засобів і стратегій пошуку інформації в інтернеті. Створено чимало пошукових систем. Сьогодні на прикладі одної з них ми розглянемо яким чином потрібно здійснювати пошук інформації в інтернеті.

 1. Повідомлення теми і мети уроку
 2. Вивчення нового матеріалу

Програми-браузери. Правила роботи. Правила навігації

Щоб знайти інформаційний ресурс, потрібно знати або точну ад­ресу web-сторінки, або мати уявлення про тему пошуку. Слід підключитися до мережі, запустити програму-браузер (Internet Explorer або Netscape Navigator, або Opera, або Mozilla) і ввести по­трібну адресу в адресний рядок.

Якщо користувач часто відвідує деяку сторінку, він може надати їй статусу домашньої сторінки, тоді під час кожного запуску браузер завантажуватиме її автоматично.

Під час запуску браузера може завантажуватися або домашня, або порожня сторінка, або сукупність сторінок на закладках, якщо домашня сторінка була організована як набір сторінок.

Адресу потрібної сторінки слід ввести у поле Адрес і натиснути на клавішу вводу чи клацнути на кнопці Открыть (Перейти, Обновить).

Тепер можна візуально ознайомитися з матеріалами (контен- том — змістом, наповненням) головної сторінки і в разі потреби відкрити наступну сторінку.

Для переходів між відкритими сторінками слугують кнопки На­зад і Вперед.

Якщо на гіперпосиланні клацнути правою клавішею миші, то от­римаємо можливість відкрити нову сторінку в іншому вікні чи в новій закладці. В одному вікні можна відкрити декілька закладок, які забезпечать швидке і зручне перемикання між сторінками.

Пошук відомостей в Інтернеті. Пошукові системи.

Тематичні каталоги

Найпростіше реалізувати пошук потрібної інформації, якщо відома адреса ресурсу. Однак часто така адреса невідома. Тоді корис­туються пошуковими системами (каталогами і покажчиками).

Пошукова система — це сайт, який дає змогу відшукати по­трібний інформаційний ресурс у web-просторі за темами (спорт, кни­ги, нові фільми, музика, погода тощо) або ключовими словами.

Більшість пошукових систем є порталами. Портали дають змогу відіслати SMS, взяти участь у форумі, чаті, відкрити власну елек­тронну скриньку, опублікувати власний сайт тощо.

Каталоги дають доступ до систематизованих редакторами най­важливіших web-pecypciв Інтернету. Наприклад, Yahoo! — каталог у США (www.yahoo.com), «Народ» — у Росії (www.narod.ru), «Ме­та» — в Україні (www.meta.ua).

Покажчики автоматично (без участі людини) систематизують і класифікують посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті мето­дом аналізу змісту сайтів спеціальними програмами.

Наприклад: Google (www.google.ua), «Рамблер» (www.rambler.ru), Webber (www.webber.net.ua), Nigma (nigma.ru).

Правила ефективного пошуку в Інтернеті

Розглянемо пошук за ключовими словами. Наприклад, щоб дізнатися, якою буде погода завтра у Києві, достатньо ввести через пропуск (або знак « + ») у відповідне поле пошуку два слова (погода Київ або погода + Київ) і натиснути на клавішу вводу чи кнопку По- иск. Отримаємо список посилань на сайти, які мають шукану метеоі- нформацію. Тепер достатньо вибрати одне з них або декілька для по­рівняння.

Щоб дізнатися про результати ігор або плани футбольного клубу «Динамо» Київ, достатньо трьох (або й двох) ключових слів — фут­бол Динамо Київ.

Під час пошуку система розглядає корені слів. Тому результати пошуку можуть містити слова у відмінках і у різному порядку. Не розглядаються введені користувачем прийменники.

Якщо отримують дуже багато посилань, то для ефективнішого пошуку застосовують так званий розширений пошук, накладаючи додаткові умови. Наприклад, якщо деякого слова не має бути в ре­сурсі, то в рядку пошуку перед ним ставлять знак «-». Наприклад, пошук за ключовими словами (футбол Динамо-Київ) дасть список ресурсів про всі футбольні клуби «Динамо», крім київського.

Щоб знайти ресурс, що містить фразу дослівно, її треба взяти у лапки. Правила розширеного пошуку в конкретній пошуковій сис­темі описані в її довідковій службі.

Отже, головний принцип пошуку інформації на web-cepвepax по­лягає у використанні тем (розділів, категорій) пошукових систем (спорт, музика, погода, фільми, освіта, політика тощо); ключових слів чи повної назви об’єкта пошуку. Таку повну назву беруть у лап­ки, наприклад, «Шевченко Тарас Григорович».

У навчальних цілях пошук у мережі здійснюють з метою збору матеріалів для підготовки рефератів з різних предметів. Зазначимо важливе правило етикету: у списку літератури обов’язково потрібно вказувати web-aдpecи використаних ресурсів.

Збереження сторінок. Робота з папкою Избранное і з журналом

Завантаживши потрібну сторінку, її можна переглянути, надру­кувати, зберегти у власній папці на диску як набір файлів. Часто по­трібно зберегти посилання на сторінку в папці вибраних сторінок. Таку папку називають Избранное. Збереження можна зробити за до­помогою контекстного меню чи кнопки. Вибрані ресурси відкрива­ють шляхом активізації відповідного раніше збереженого посилання у папці Избранное.

Для структуризації вибраних посилань у папці Избранное варто створювати додаткові (особисті чи тематичні) папки командою До­бавить в папку Избранное... —> Создать папку.

Для перегляду сторінок, які відкривали раніше, корисним є жур­нал обліку відвіданих ресурсів. Браузер веде його автоматично. Він містить у хронологічному порядку за днями тижня чи в іншому по­рядку назви й адреси всіх сайтів, які відвідував користувач протягом певного часу. Журнал відкривають командою Вид —> Панель обозре- вателя —> Журнал. Активізувавши тут адресу сайту, відкриється список назв відвіданих на ньому сторінок. Якщо назва сторінки сірого кольру, то це лише посилання на ресурс. Якщо ж звичайне

написання, то це ресурс, що є в пам’яті комп’ютера на диску. Його можна відкрити в автономному режимі (off-line), тобто не під’єдную- чись до Інтернету.

Налаштовування браузера

Браузер налаштовує користувач до своїх потреб засобами команд Сервис —> Свойство браузера. Тут можна:

 • задати обмеження доступу неповнолітнім щодо перегляду сайтів для дорослих;
 • створити профіль з особистими даними, якщо користувач хоче по­пуляризувати інформацію про себе в Інтернеті;
 • задати рівень безпеки доступу до сертифікованих інформаційних ресурсів (високий, середній, низький);
 • вибрати одне з можливих підключень до Інтернету;
 • задати правила зберігання у журналі відвіданих за певну кількість днів сторінок;
 • вимкнути режим відображення рисунків з метою прискорення роботи браузера;
 • вимкнути відтворення звуку, відео та анімації;
 • заблокувати контакт з окремими адресами тощо.

Кодування

Якщо текст україно- чи російськомовної сторінки відобража­ється неправильно, то потрібно змінити спосіб кодування сторінки командами Вид, Кодирование. Тип кодування потрібно з меню підби­рати навмання з-поміж таких способів кодування (кодових стор­інок):

 • Кирилиця (Windows);
 • Юнікод;
 • Кирилиця (DOS);
 • Кирилиця (KOI8-U);
 • Кирилиця (K0I8-R) тощо.
 1. Практична робота № 8

Робота з програмою-браузером в онлайні.

 1. Запуск програми Опера — ярлик на робочому столі.
 2. В адреснiй стрiчцi ввести адресу (скопiювати зкартки в адресну

стрiчку):

Пошук інформації.

Текстова:

 • прогноз погоди;
 • курс гривні відносно світових валют;
 • проведення пошуку;
 • прайс-лист комп’ютерної фірми;
 • історія України;
 • розклад руху автобусів (м. Хмельницький).

Графічна:

 • герб України;
 • карта Хмельницької області;
 • ноутбук;
 • вітальна листівка.

Музика:

 • гімн України;
 • улюблена музична композиція.

Звіт оформити за допомогою текстового редактора (скріншоти сторінок із знайденою інформацією).

 1. Підбиття підсумків уроку
 2. Назвіть засоби пошуку інформації в Інтернеті.
 3. Що таке веб-каталог?
 4. Що таке пошукова система?
 5. Назвіть найпопулярніші пошукові системи.
 6. Вкажіть переваги та недоліки веб-каталогів.
 7. Вкажіть переваги та недоліки пошукових систем.
 8. Як здійснити розширений пошук інформації?
 9. Домашнє завдання

Опрацювати §31 (Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи), §20-21 (Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл.)

ХІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Вмотивоване виставлення оцінок

 

 

Яндекс.Метрика