Інструкція до виконання практичної роботи № 8

Хід роботи

  1. Набрати текст:

Клавiшi, якi використовують найчастiше:

Enter — перехiд до нового абзацу, створення нового абзацу.

Delete — видалення видiленого фрагмента або символу праворуч вiд курсору.

 

BackSpace — видалення символу ліворуч від курсору.

Shift — короткотривала змiна регiстру.

CapsLock — довготривала змiна регiстру (перемикання клавiатури для введення великих (малих) лiтер). При цьому засвiчений iндикатор у правiй частинi клавiатури вказує на ввiмкнений режим ВЕЛИКИХ лiтер.

Ctrl, Alt — клавiшi керування, що змiнюють призначення інших клавiш (збiльшують можливiсть мапiнулювання клавiатурою).

  1. Використовуючи операцiї над фрагментами, виправити текст вiдповiдно до зразка:

Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст та зберiгати його.

Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, перевiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато iнших складних операцiй.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, за допомогою якої можна створити високоякiснi оригiнал-макети, що мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Текстовий редактор — редагувати й форматувати текст та зберiгати його це програма, що дозволяє вводити,.

Текстовий процесор — це програма, за допомогою якої можна створювати високоякiснi оригiнал_макети, що мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, що дозволяє вводити, редагувати i форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, перевiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато інших складних операцiй.

  1. Виправити помилки

Інформатика, фрагмент тексту, текстовий процесор, байт, комп’ютер.

Інформмматика, фрмент тексту, текстовии процессор, бйт, компютер.

  1. Використовуючи автоматичну замiну, вiдкоригуйте розклад урокiв, замiнивши скорочення повними назвами урокiв:
  2. Впорядкуйте назви днiв тижня (розмiстiть в один стовпчик).

П’ятниця Субота Вiвторок Понедiлок Середа Четвер Недiля

  1. Виконайте автоматичну перевiрку правопису у текстi.


Яндекс.Метрика