Глосарій до теми: "Основи роботи з текстовою інформацією"

Microsoft Word — текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office». Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати та зберiгати текст.

WordPad — текстовий редактор, що входить до складу Microsoft Windows, починаючи з Windows 95. Має більший набір інструментів, чим Notepad, але не дотягує до рівня повноцінного текстового процесора на зразок Microsoft Word.

 

Абзац - під абзацом у Word розуміють частину документа, за якою розміщується маркер абзацу. При введені тексту абзац завжди закінчується при натисканні клавіші [Enter].

Блок тексту – будь-яка частина тексту: літера, слово, рядок, абзац, сторінка, розділи, просто фрагмент тексту.

Вікно документа - це основне вікно програми.

Лінійка – потужний інструмент форматування тексту. Вона дозволяє керувати бічними межами та позиціями табуляції.

Маркований список – це послідовність абзаців (слів або речень), на початку кожного з яких стоїть маркер (спеціальний символ).

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, за допомогою якої можна створювати високоякiснi оригiналлмакети, що мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Нумерований список – це послідовність абзаців (слів або речень), на початку кожного з яких стоїть порядкове число або літера.

Панель інструментів - це рядок кнопок, при натисканні на які виконується певна дія, тобто більш швидкий і наочний вибір на виконання команд.

програмии конвертори

Редагування тексту – це читання, виправлення та доповнення тексту який уже існує. Цей процес пов’язаний з умінням набирати текст за допомогою клавіатури; шукати текст; виділяти текст, який треба замінити на новий або знищити, скопіювати, перенести, перевірити в ньому орфографію.

Рядок заголовка - це верхній рядок екрана вікна, в якому відображується інформація про назву документа та ім’я програми, а також містить елементи, що дозволяють згортати, розгортати та закривати вікно.

Рядок меню - це рядок під рядком заголовка вікна, що містить у своєму складі меню, кожне з яких виконує відповідні функції і відкривається за допомогою мишки або натисненням на клавішу Alt разом із клавішею літери, підкресленої в імені меню, наприклад Alt+A і т. д.

Рядок стану - це рядок, за допомогою якого можна визначити номер поточної сторінки та розділу, поточне місце та режим роботи з текстом.

Символи - це букви, цифри, пробіли, знаки пунктуації, спеціальні символи, такі як @, *, &. Символи можна форматувати (змінювати їх вид), задаючи шрифт, розмір і накреслення.

Системи обробки текстів .

Смуги прокручування - призначені для переміщення вмісту робочої області вікна за допомогою мишки по вертикалі та по горизонталі.

Стиль — це набiр значень властивостей тексту, який має власне iм’я

Табулятори – це положення у рядку, в які встановлюється курсор клавіатури після натискання клавіші Таb. За допомогою табуляторів можна швидко і точно побудувати дані у стовпчики.

Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, перевiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато iнших складних операцiй.

Текстовий редактор Блокнот - це найпростіший текстовий редактор, який можна використовувати в якості зручного засобу перегляду текстових файлів. Для створення текстових документів його застосовують рідко (тільки для невеликих записок), але дану програму зручно використовувати для відпрацювання навичок роботи з клавіатурою.

Формат файлу - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.

Форматування - перетворення, яке змінює форму представлення документа. На початку роботи над документом доцільно задати параметри сторінки: її формат (розмір), орієнтацію, розмір полів та ін.

Шрифт — це повний комплект друкарських літер певного типу й рисунку, необхідний для набору якого-небудь тексту.

Яндекс.Метрика