Мета:

навчальна: розглянути призначення й можливостi систем обробки текстiв та класифiкацiю систем обробки текстiв; ввести поняття: текстового редактора; текстового документа; формувати вмiння завантажувати текстовi редактори та текстові процесори;

розвивальна: розвивати в учнів уважність, пам’ять, зорову та моторну координацію;

виховна: виховувати культуру роботи з ПК, бережливе ставлення до техніки.

Мета:

навчальна: формувати вмiння: форматувати текст; використовувати стандартнi та створювати власнi стилi; працювати з командами, що знаходяться в пунктi Формат; встановлювати границi та заливку;

розвивальна: розвивати в учнів пам’ять, уважність, творче мислення, взаєморозуміння між учнями;

виховна: виховувати культуру роботи з ПК.

Пояснювальна записка

Група вчителів з різних регіонів України у спів­праці із вида­вництвом «Аспект» підготували типові план-конспекти навчання інформатики у загальноосвітній школі.

Програми, рекомендовані до використання МОН України, як правило, дуже насичені навчальним матеріалом і перед­ба­чають вивчення інформатики протягом 1 год. на тиждень (34 год. за рік). Традиційними засобами класичної педагогіки досягти засвоєння такого обсягу матеріалу учнями та ще й сформувати стійкі практичні навички за відве­дений час неможливо.

навчальна мета: засвоїти відомості про веб-дизайн, технології веб 2.0, вікі, познайомитися з поняттями блогів та їх різновидами і навчитися створювати блоги;

розвивальна мета: розвивати зорову пам’ять, логічне мислення, навички роботи з програмою Mozilla Firefox;

виховна мета: виховувати зосередженість, самостійність, наполегливість, старанність.

Підручники та обладнання:

  1. «Інформатика 11 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2011 -302 с.

навчальна мета: продемонструвати вміння оперувати теоретичним матеріалом з теми «Комп’ютерні мережі»;

розвивальна мета: возвивати логічне мислення, увагу, память;

виховна мета: виховувати зосередженість, самостійність, наполегливість.

Підручники та обладнання:

  1. «Інформатика 9 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2009 -217 с.
  2. Програма MyTest X, Opera на кожному робочому місці.

Яндекс.Метрика