Позакласний захід на тему: "Комбінаторика нашого життя. Гра «Умчики – Розумчики»"

Мета позакласного заходу: 

- узагальнити знання учнів з теми «Комбінаторика – розділ теорії ймовірностей»; 

- показати значущість комбінаторних завдань в житті суспільства;

- показати між предметні зв’язки математики з іншими науками;

- повторити основи комбінаторики та закріпити навички розв’язування завдань;

- тренувати вміння: аналізувати, робити висновки, складати алгоритм розв’язування завдань, готувати презентацію (повідомлення) інформації 

- виховувати: повагу до праці вчених, прагнення до знань з історії математики,  культуру спілкування та учбової праці;

- пропагувати роль вчителя у вихованні та становленні сучасного суспільства, заохочувати учнів до обрання вчительської праці.

Матеріали та обладнання: 

 • схема розв’язування комбінаторних задач;
 • плакати і картинки з комбінаторики;
 • декорації від учнів (до сцен життя вчених);
 • власні завдання учнів до конкурсу;
 • наочність  від учнів – супровід повідомлень;
 • дзвоник, крейда, указка.
 • вислови – цитати(оформлені учнями та розміщені в аудиторії):

 «Шкільні вчителі мають таку владу, про яку лише мріють прем’єр - міністри».                                                                                          Черчилль

 «Якщо вчитель має лише любов до своєї праці, він буде хорошим учителем. Якщо вчитель має любов до учня, як батько і мати, - то він буде краще за того вчителя, який перечитав всі книги, але немає любові ані до роботи, ані до учнів. Якщо вчитель поєднує любов до праці і до учнів, він – досконалий вчитель!»                                                                                          Л. Толстой

«Для того, щоби навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоби навчатися самому»                                                             М. Монтень

«Хто опановує нове, плекаючи старе, той може бути вчителем!» Конфуцій

Хід

 позакласного заходу

(Аудиторія підготовлена згідно схемі розташування учасників та запрошених. На дошці плакати, портрети та схеми.)

Розташування учасників в аудиторії:

 

Глядачі: учні, вчителі, батькі

Ж

У

Р

І

 

 

К

О

Н

К

У

Р

С

У

 

К

О

М

А

Н

Д

А

 

 

«У

М

Ч

И

К

И»

Учні – вболівальники

( 11-й клас)

команди № 1

Учні – вболівальники

(11-й клас)

команди № 2

К

О

М

А

Н

Д

А

 

«Р

О

З

У

М

Ч

И

К

И»

 

Дошка

(з плакатами, схемами, розв’язання задач)

І. Привітання. Вступне слово вчителя:

«Комбінаторика – важливий розділ математики, знання якого необхідно представникам різноманітних галузей. З комбінаторними задачами працюють фізики, хіміки, біології, лінгвісти, спеціалісти по кодам… Комбінаторні методи лежать в основі розв’язування багатьох задач теорії ймовірності. Що вивчає  комбінаторика?»

Відповіді учнів:

 • Комбінаторика – це розділ математики, в якому вивчаються питання про кількість комбінацій, що підлягають певним умовам та які можна скласти з означених об’єктів.
 • Основи комбінаторики дуже важливі для оцінки ймовірності випадкових подій, бо саме вони допомагають підрахувати принципово можливу кількість різних варіантів події.
 • Комбінаторика вивчає кількість комбінацій, що залежать від умов та які можна скласти з елементів конкретної множини, все одно якого походження.

 

 

Вчитель:  Наведемо означення комбінацій!

Відповіді учнів:

 

-         Означення № 1. Перестановкою називають комбінації, які складаються з одних і тих самих  n різних елементів та відрізняються лише їх порядком розташування. Число можливих перестановок обчислюють за формулою:

Pn = n! , де  n! =1 * 2 * 3 ... n– факторіал, при цьому 0! = 1.

перекладі з англійської  “factor” – “множник”).

 

-         Означення № 2.  Розміщенням називають комбінації, що утворюють з n різних елементів по m  елементів, які відрізняються або складом, або порядком елементів. Число можливих розміщень обчислюють за формулою:

Amn = n (n – 1)(n – 2) ... (n – m + 1).

 

-         Означення № 3.  Сполученням називають комбінації, що утворюють з nрізних елементів по m елементів, які відрізняються хоча б одним елементом. Число сполучень обчислюють за формулою:

С mn = n! / (m! (n – m)!).

-   Зауважимо: 1). Числа розміщень, перестановок та сполучень пов’язані  

                              рівністю:                                      Amn = PmC mn.

                        2). Важливо не помилятися в розв’язуванні завдань!

Вчитель: Правильно. Наприклад, я прошу вас знайти помилку в такому розв’язуванні завдання(показує на схему, підготовлену на папері форматом А-1, далі за відповідями учнів змінює на наступні схеми № 1 – 3)

Схема № 1

«Кинули 2 гральні кості. Знайти ймовірність того, що сума очок, що випали, дорівнює 4 (подія А)».

Розв’язання:

Всього можливо 2 варіанти: сума випавших очок = 4, та сума випавших очок не дорівнює 4. Події А підходить лише один варіант, а всього їх два, отже: шукана ймовірність будеP (A) = 1 / 2.

Схема № 2

Помилка:

Помилка цього рішення полягає в тому, що ці варіанти не можна вважати рівноможливими.

Схема № 3

Правильно:

Загальних кількість можливих варіантів випробувань буде 6·6 = 36 (бо кожне число першої грані сполучатися може з кожним числом грані другої кості). Серед усіх варіантів сприяють події А лише наступні 3 варіанти: (1;3), (2;2), (3;1). Тому шукана ймовірність буде такою:Р (A) = 3 / 36 = 1 / 12.

 

Вчитель: «Після такого жвавого обговорення повернімося до історії розвитку комбінаторики. З чого все почалося?»

Повідомлення учнів:

 1. Комбінаторика виникла у 17 ст. Довгий час вона існувала окремо від розвитку математики, адже з задачами, в яких потрібно було вибирати предмети та розташовувати їх в певному порядку й шукати серед них найкращі, люди працювали ще в доісторичну епоху. Ще тоді мисливцю потрібно було обирати найкраще місце на полюванні, воїну – під час битви,  кількість приладів – для виконання роботи.
 2. Комбінаторика – це розділ математики, що вивчає сполучення та перестановки предметів. Не можна точно сказати коли саме  поряд зі змаганнями бігу, стрибків з’явилися вимоги щодо вмінь  складати власні плани та відкидати плани супротивника. З часом з’явилися різноманітні ігри (нарди, шахи, карти тощо). В кожній з них доводилось розглядати різноманітні сполучення фігур  і перемагав той, хто їх краще вивчив, хто знав комбінації та навчився уникати програшів. Не лише азартні ігри давали привід для математичних роздумів вченим. Ще з давніх часів дипломати, намагаючись підтримувати секретність переписки, виготовляли різні шифри й коди, а їхні супротивники – агенти спецслужб намагалися їх розгадати. Тоді стали застосовувати різні шифри, засновані на комбінаторних принципах, наприклад на перестановці букв у слові, на використання ключових слів тощо.
 3. Комбінаторика як наука успішно стала розвиватися лише у 18 ст. й пов’язано це було виникненням теорії ймовірностей, для задач якої необхідно було знати основи комбінаторики. Але перші наукові знахідки належать Дж. Кардано, Н. Тартальє (1499 – 1557рр), Г.Галілею (1564 – 1642 рр) та французькому вченому Б.Паскалю (1623 – 1662 рр). Займався цим і П’єр Ферма. Як окремий розділ математики комбінаторику почав вивчати німецький вчений Г. Лейбніц,  який в своїй роботі «Про мистецтво комбінаторики» (1666р) вперше ввів термін «комбінаторика». Значний вклад належить також і Леонардо Ейлеру.
 4. В сучасному суспільстві з розвитком обчислювальної техніки комбінаторика «досягла» нових успіхів. Зараз в освітній стандарт з математики включено основи комбінаторики, розв’язування комбінаторних задач методом перебору, складанням «дерева можливостей» з застосуванням правила множення. Такі «дерева» допомагають розв’язати задачі, які стосуються перебору варіантів подій, що відбуваються. Кожен путь за цим «деревом» відповідає одному зі способів вибору, число способів вибору дорівнює числу точок в нижньому ряду «дерева». Правило множення полягає втому, що для того, аби знайти число всіх можливих варіантів незалежного проведення двох випробувань А і В, потрібно перемножити всі варіанти випробування А та число всіх варіантів випробування В.
 5. Пригадайте, у відомій басні І. Крилова  «музиканти» мінялися місцями, щоби покращити якість виконання музики. Так!,  комбінаторика увійшла і  в літературу!
 6. Чи пропонували вам хоча б раз зіграти в лотерею? – Так, це теж комбінаторика, адже вам потрібно вгадати певну кількість чисел з запропонованих, а саме цими питаннями займається комбінаторика.
 7. Особлива прикмета всіх комбінаторних задач – це питання, яке може починатися словами «Скільки способів?»

Вчитель:  Настає час змагань. Наша задача полягає в тому, щоби обрати найрозумнішу команду. А змагаються за право бути першими учні 11-а класу фізико - математичного профілю в двох групах: «Умчики» та «Розумчики».

Учень 1:  Правила гри – нескладні,

Кожен покаже, що зможе

В будь-який день та в будь-який час

Зробити для рідної школи

Сюрприз «Ми готові на все для вас!»

Учень 2:  1).  На візитку учні – члени команд самостійно обирали  епізоди з життя великих математиків та сьогодні презентують нам костюмований колаж – сценку.

2). Основним завданням було спланувати «День самоврядування в школі» в рамках вивченого матеріалу з алгебри та початків аналізу «Статистика.  Комбінаторика. Ймовірність».  Запропоновано було 11 предметів, з яких жеребкуванням було обрано кожною командою по 6 на розклад дня.

Учень 1:  Представляю вам  учасників та журі!

Учень 2: А тепер про порядок гри!  Зараз ми побачимо візитки наших команд. Тоді завдання вболівальникам, після якого побачимо змагання команд.

Увага, наші команди мають не лише презентувати власний план та заходи Дня самоврядування, але й бути слухняними учнями на уроках та разом зі своїми вболівальниками активно виконувати запропоновані завдання від суперника.

І, нарешті, почуємо результат виконання завдання вболівальників.

Учень 1: Шановне журі оцінює все, що сьогодні відбувається, за схемою:

№ п/п

Назва

конкурсу

Максимальна

кількість

балів

за конкурс

Команда

№ 1

«Умчики»

Команда

№ 2

«Розумчики»

1

візитка

10

 

 

2

К-с вболівальників

5

 

 

3

«День самоврядування»

30

(за якість підготовки та артистизм проведення)

 

 

30

(за вміння розв’язувати задачі команди – суперника)

 

 

 

підсумок

 

 

 

Учень 2:  А зараз ми запрошуємо наші команди! Увага всім! Візитка! Команди показують сценку з життя видатних людей за відомими фактами з їхнього життя.

Команда № 1 «Умчики» обрала «Лобачевський помітив в одній з крамниць хлопчика, який кожної вільної хвилини щось обчислював. Як виявилось, цей хлопчик був сирота, якого господар крамниці привіз з Італії. На запитання Лобачевського, чи хоче хлопець вчитися, той радісно крикнув: «Так». Тоді Лобачевський домовився з господарем крамниці і, забравши хлопця, віддав його до гімназії. Закінчивши гімназію, здібний учень не став математиком, але його ім’я відоме всім фізикам – він став професором фізики. То був Янішевський, який відрізнявся від оточуючих чуйністю: віддавав бідним людям свій одяг, їжу; згодом на власні кошти відкрив притулок для сиріт і весь час опікувався ним та утримував його. Після смерті своє тіло він заповідав віддати до університетської клініки».  (Команда показує сцену життя за власним сценарієм за відомими фактами)

Команда № 2 «Розумчики» обрала:   «Жан Д’Аламбер (Лерон)… Початок його життя як у поганому романі: листопад, ніч. Мороз, заметіль… На східцях церкви См.  Жана лежав маленький згорточок, що тихенько здригався та попискував. Його знайшов поліцейський, який почув дитячий писк та який у звіті вказав на дорогу ковдру, в якій було немовля. Коли виявилось, що то був здоровий хлопчик, його віддали на виховання в багатодітну родину скляра, де хлопця назвали Жаном (на честь церкви) Лероном (круглим). Ставши дорослим, він узяв собі ім’я Жан Лерон Д’Аламбер».   (Команда показує сцену життя за власним сценарієм за відомими фактами)

    Учень 1.   «Шановні вболівальники! Для підтримки команди Вам необхідно за поданим планом з’ясувати тип комбінаторної задачі, скласти її умову та алгоритм її розв’язання. (Команди вболівальників жеребкуванням обирають картки із схемою та виконують завдання протягом наступного конкурсу)»


Картка № 1.

Порядок – суттєвий;

склад елементів – змінний;

елементи без повторення.

Картка № 2.

Порядок – суттєвий;

склад елементів – постійний;

елементи – без повторення.


 

Учень 2.   Вельмишановні пані та панове, поки йде підготовка вболівальників, ми запрошуємо вас на змагання команд за темою «Організація Дня самоврядування в школі силами учнів 11-го класу фізико-математичного профілю»

Учень 1.   Першими, за результатами жеребкування знову виступають «Умчики»

Команда № 1 «Умчики». (Склад: ведучий та ведуча, керівник закладу, вчителі – предметними, вихователі – організатори культурно – масових заходів на перервах; усього – 13 осіб)

Ведуча: Ми уявили ситуацію: в школі НС!!! Терміново потрібна заміна уроків через масову відсутність вчителів!

Ведучий: Ми, учні 11-го класу, найдоросліші та найрозумніші маємо прийти на допомогу  та провести деякі уроки… Але як це зробити?

Ведуча:  З огляду на те, що ми -  учні 11 класу, і наш улюблений предмет – математика, то на цей день основною спеціалізацією всіх стане саме математика!!!

Ведучий: А точніше, її розділ «Комбінаторика. Статистика. Ймовірність»

Ведуча: Перед усім ми маємо увійти у склад адміністрація та внести необхідні зміни в розклад.

Учень  (Губінов Денис): Поставлено першу задачу. І ми її розв’яжемо!

 1. Керувати школою має адміністрація у складі 5 чоловік, але планують зайняти керівні посади аж восьмеро. Скількома способами можна вибрати членів адміністрації з числа бажаючих?
 2. Наступна проблема – це розклад на день: Скільки способів скласти розклад на день, якщо в учнів має бути 6 уроків з 11 запропонованих?

Отже ми визначились і на сьогодні маємо один з варіантів робочого дня в школі: фізкультура, українська мова, зарубіжна література, художня культура, біологія та історія. І, безумовно, велика перерва!

(лунає дзвоник)

Доброго дня, учні. Сьогодні першим ми проведемо урок фізкультури, на якому розглянемо способи організації команд для спортивних змагань.

1).  На збори прийшло 12 баскетболістів. Скільки може бути утворено тренером різних стартових «п’ятірок»?  (Гончар Вікторія)

2).  Для участі в змаганнях з баскетболу необхідно скласти команду за умови: 3 члена команди – з числа 25 спортсменів м. Ізмаїла, 2  - з числа 20 гравців м. Одеси та запасний гравець – з числа 8 спортсменів м. Іллічівськ. Скількома способами можна скласти команду?  (Цеховлєс Ірина)

3).  Якщо тренуються в клубі 33 футболісти, то скількома способами можна обрати дише 11 з них для гри з суперниками?  (Арменчу Артем)

(лунає дзвоник)

Доброго дня, учні. Зараз у нас із вами урок української мови, на якому головним є «слово». І саме із ним ми розглянемо можливі завдання комбінаторики.

1).  В українській літературі є дуже цікавий твір «Тигролови». Скільки слів можна отримати, переставляючи букви в цьому слові?  (Терзі Аліна)

2).  Незнайці дали завдання: скласти зі слова «охайний» всі можливі слова. Скільки слів він отримав? Яка ймовірність, що з набору даних букв можна зробити слово «охайний»?  (Колесніченко Наталя)

(лунає дзвоник)

Доброго дня, учні. Ми проведемо урок зарубіжної літератури. І маємо унікальну можливість показати необхідність математичних знань для більш глибокого аналізу творів світової літератури.

1).  Біля вогнища сиділо 12 місяців та думали – гадали, як їм відповідати за 4 пори року, якщо в кожній має бути по 3 місяця. Скількома способами можна обрати 1-у групу?, 2-у групу?, 3-у групу?, 4-у групу?. Та скількома способами серед утворених груп розподілити пори року?  (Філіппова Олена)

2).  У казці про Білосніжку та 7 гномів не все було розказано…. Одного дня трьом з них потрібно було прибрати домівку, двом – спекти пиріг та зготувати обід, ще двом – назбирати ягід в лісі. Скількома способами може Білосніжка розподілити обов’язки на день серед 7 гномів?  (Стоянова Надія)

3).  На полиці є 6 книг: 5 підручників та 1 – про цирк. Скількома способами можна обрати 3 книги, якщо а) книга про цирк обов’язково потрібна; б) книга про цирк – не обов’язкова?  (Колесніченко Наталя)

(лунає дзвоник)

Увага всім! Велика перерва!

Сьогодні ми з вами, не маючи математику в розкладі все ж покажемо, як математика, а саме її розділ «статистика» допомагає узагальнити та проаналізувати ситуацію!

Ви чули такі вислови не раз: «Час розум дає», «Час – великий учитель», «Час дорожчий за золото». А от ми, готуючись до сьогоднішнього виступу, намагалися з’ясувати як саме цінують час учні нашої школи. І що у нас вийшло? Протягом тижня провели статистичне дослідження запізнень (у хвилинах) на уроки учнів 9 – 11 класів. От що маємо….

Прав був  В. Бєлінський, коли казав: « Із усіх критиків найбільш великий, найгеніальніший, найбільш непогрішний – час». І от уже наступного дня таких учнів поменшало.                                                                

 

Проте середа повернула інакше:

Треба нам, друзі пам’ятати, що  «Час на час не вказує» та «Час не спить», особливо, коли йти треба до школи! І четвер показав свій результат:

І, навіть, п’ятниця не змогла переконати в тому, що до школи потрібно приходити вчасно!

Але ж, любі друзі, хіба ви не знаєте, що «Час – гроші, поспішати нікуди», але ж і запізнюватися не слід! Адже за тиждень ці цифри багато, що говорять:

І зовсім по-іншому виглядає порівняння кількості учнів з кількістю пропущених  хвилин уроку. На якому можна вивчити нове та згадати раніше вивчене!

Отож, пам’ятаймо: «Час – дорожчий за золото»!!!

(лунає дзвоник, перерва закінчилася)

Доброго дня, учні. Ми проведемо урок художньої культури. Сьогодні розглянемо варіанти математичних завдань, які доводиться вирішувати фахівцям художньої творчості.

 1).  Цвєтік – семицвєтік має 7 різнокольорових пелюсток. Якщо його нафарбувати, то скільки варіантів можна отримати?  (Зятькова Ксенія)

2).  Треба зробити аплікацію з 8 кольорових кульок (маємо 7 зелених та 4 жовтих), але так, щоб було не менша 2-х жовтих.  (Терзі Аліна)

3).  Художнику запропонували подати на виставку 6 картин, а в нього всього 15 готових робіт. Скількома способами він обере саме 6 необхідних для виставки  з 15-ти власних робіт? (Філіппова Олена)

(лунає дзвоник)

Доброго дня, шановні. Почнемо урок біології. Ви, мабуть, не замислювались над тим, як пов’язана ця наука про рослин з математикою – маємо нагоду вам цей зв’язок продемонструвати.

 1).  Для дитини потрібні вітаміни! Маючи 2 яблука та 3 груші, дитина кожен день мусить з’їсти один фрукт. Скількома способами це можна зробити? Яка ймовірність того, що в останній день вона з’їсть яблуко?  (Губінов Денис)

 

2).  У дівчинки було 60 букетів квіт. Але всього 5 кошиків, а в один кошик можна було покласти лише 5 букетів. Скількома способами вона може зробити, якщо всі букети різні?  (Терзі Аліна)

3).  Потрібно сформувати клумбу з 7 видів квіт, але так, щоби на ній було не менше 3 ромашок. Скільки способів існує, якщо маємо 6 видів ромашок та 13 видів троянд?  (Семенова Олена)

 

(лунає дзвоник)

Доброго дня. Шановні учні, а зараз у нас урок історії. І ми маємо побачити, як історичні факти, наприклад з розділу «міфологія», впливають на зміст математичних задач.

1).  У одного з Богів Олімпу було 60 доньок, а у іншого – 60 синів. Скількома способами їх можна одружити, зацікавились Боги та призвали до відповіді математиків.  (Зятькова Ксенія)

(лунає дзвоник)

Ведуча: Ну от і все! Сподіваюсь, вам сподобався наш проект «Дня самоврядування». Ми намагалися зробити його найкращим.

Ведучий:  І хочу нагадати наостанок: комбінаторика – це лише невеличкий розділ математики, без якого неможливо вивчити  теорію ймовірності. Бажаємо всім успіхів і нехай у Вашому житті допомагають  Вам комбінаторні завдання та знання, отримані в школі.

Ведучі (разом з командою): Дякуємо за увагу!

Учень 2: І мидякуємо нашим «Умчикам» та запрошуємо тепер наших «Розумників»

Команда № 2 «Розумчики». (Склад: ведучий та ведуча, керівник закладу, вчителі – предметними, талановиті учні – артисти, які мають організувати виступи на перервах; усього – 13 осіб)

Ведуча: Ми уявили ситуацію: в школі «День математики»!!! І всі предмети за розкладом мають бути спрямовані на вивчення одного її важливого напряму «Комбінаторика. Статистика. Ймовірність».

Ведучий: Ми, учні 11-го класу фізико – математичного профілю, найкраще знаємо математику серед учнів школи!  

Ведуча:  А тому, саме ми організуємо й проведемо такий «День математики»!

Ведучий: А точніше, презентуємо цей день весь: від початку до кінця.

Ведуча: Перед усім ми маємо обрати головного:

 1).  В нашому класі 32 учня, з них 30 претендентів на пост Голови організаційного комітету. Чи знаєте ви, скільки способів існує для обрання такої людини з такого числа бажаючих?

2).  На батьківських зборах присутні 20 осіб. Скільки існує різних варіантів складу батьківського комітету, якщо в нього має увійти 5 чоловік?

Ведучий: А тепер наша задача, організувати роботу адміністрації школи.

В школі проходить день самоврядування: адміністрацію школи обирають з учнів 11-А класу, в якому навчаються 32 учня. Знайти: а) скількома способами можна обрати адміністрацію школи, яка складається з 3-х чоловік? Б) Скількома способами можна обрати 2-х заступників директора та директора з числа обраних в адміністрацію?

Ведуча: І на майбутнє, на допомогу адміністрації: «Для проведення підсумкової атестації потрібна комісія у складі 3-х осіб. Скільки способів є для її утворення, якщо на цей день атестації вільні 5 фахівців?»

Ведучий: Та й в класі необхідно внести певні організаційні корективи…

А).  Скількома способами можна розсади 5 учнів на 10 місцях?

Б).  Скількома способами можна скласти список з 5 прізвищ, якщо: а) список за абеткою?; б) список не за абеткою?

 

Ведуча: Наш розклад на сьогодні:  географія,  українська література, математика (пара),  музичне мистецтво  та інформатика.

 

(лунає дзвоник)

Доброго дня вам, діти! Наш незвичний урок географії покаже, навіщо знати комбінаторику, якщо плануєш подорожі…

1).  Компанії «3 мушкетера та Д’Артаньян» потрібно потрапити з Парижу до Ліону. Для таємного пересування вони обрали карету. Скількома способами можуть розміститися друзі, якщо в салоні 4 місця, ще й біля візника 2 місця, та за домовленістю лише Д’Артаньян керує кіньми? ( Красильніков Олег)

2).  На компанію «3 мушкетери та Д’Артаньян» є лише 3 коня, проте кожен кінь може витримати двох чоловік. Скількома способами вони можуть розміститися на конях? ( Недєв Сергій)

 3).  «Лебідь, щука та рак»: коли лебідь та щука захворіли, ракові потрібно було сходити в ліс за грибами, на річку за водою, назбирати трав для цілющого чаю. Скількома маршрутами він може це зробити? (Фєтов Олександр)

 

 

(лунає дзвоник)

Доброго усім  дня! У нас  урок української літератури. І починається він саме зараз!

 1).  «Одного разу трапилась така повінь, якої не пам’ятала навіть столітня прабабка. У батька був один човен на всю округу, тому до нього прийшов Макар і велів їхати рятувати людей на греблі. Човен вміщав 4 людини. Цікаво, скільки способів існує для розміщення 17 людей, яких потрібно рятувати, на чотиримісному човні? (О. Довженко «Зачарована Десна») (Сисоєва Інна)

2).   Іван Франко – автор збірки оповідань «В полі чола», «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій Ізмарагд»,  «Із днів журби», «Гімн», «Декадент», має обрати два оповідання для друку в журналі «Житє і слово». Скількома способами він може це зробити? (Петрова Валерія)

3).  Відомо, що у збірку творів Т.Г. Шевченка «Кобзар»  1840 року входять такі твори: «Гайдамаки», «Гамалія»,  «Тарасова ніч», «Іван Підкова», «Катерина», «Наймичка», «Лілея», «Мар’яна – чорниця», «Сон». Скількома способами можна обрати 3 твори для читання на весняних канікулах?  (Новіков Михайло)

4).  Микола Хвильовий складав вірші. Для рими йому подобались 4 слова (з 25 слів) та 5 фразеологізмів (з 10 штук). Скільки різних віршів він міг скласти? (Разумов Вадим)

5).  Скількома способами 5 героїв п’єси «Мина Мазайло» можуть розміститися на 5-місному ослоні? (Іванова Аліна)

(лунає дзвоник)

Доброго дня вам! Ми починаємо  урок математики. Ну що тут казати, треба просто задачі розв’язати!

1).  Скільки різних трицифрових чисел можна написати цифрами 6,7, і 8 так, щоб усі цифри кожного числа були різні? (Бурдюка Наталя)

2).  Дано цифри: 0, 1, 2, 3, 4. Знайти кількість п’ятизначних круглих чисел. Яка ймовірність того, що на прохання вчителя навести приклад, учень відповість: 12340? (Коженкова Марія)

(лунає дзвоник)

Вас вітає ВЕЛИКА ПЕРЕРВА!

 Ми запрошуємо наших талантів! Для вас і тільки для вас наші пісні і наші вірші! Вітайте наших гостей – чудові лінії!

(Виходять 2 дівчини в костюмах ліній: пряма та крива)

 

Ми приїхали, як і годиться,

Причепурили гарні личка!

І все ж у гості до вас

Привезли сюрприз від нас!

Просимо запам’ятати:

Горизонталі, вертикалі –

Це ми! А ще діагоналі,

І графіки, і асимптоти –

Без нас немає роботи!

 

Кросворд – дитятко наше!

А відповіді – то вже Ваше!

 

 

Презентуємо кросворд: всього 13 питань і всі по горизонталі!

 1. Частина площини, що обмежена двома променями, що виходять з однієї точки.
 2. Множина точок, рівновіддалених від однієї точки.
 3. Одиниця виміру відстані.
 4. Промінь, що в народі низають «Криса, яка бігає по кутам, та ділить кут пополам».
 5. Про неї відомо, що в точці перетину з собі подібною вони поділяються у відношенні 2:1, починаючи від вершини трикутника.
 6. Відношення протилеглого катета до гіпотенузи називають…
 7. Координат точки (за віссю Ох).
 8. Він може бути розв’язком строгої нерівності.
 9. А вона потрібна для короткого запису правила за допомогою бук, цифр та знаків.
 10.  Координата точки (за віссю Оу).
 11.  Порядок дій у розв’язуванні завдань  можна назвати…
 12.  Частина кола, обмежена двома радіусами.
 13.  Так називають результат ділення.

Правильно, маємо Вас привітати!

 Ви – молодці! Кросворд виконано!

І знову нам допомогла «КОМБІНАТОРИКА»!

1

К

У

Т

2

К

О

Л

О

3

М

Е

Т

Р

4

Б

І

С

Е

К

Т

Р

И

С

А

5

М

Е

Д

І

А

Н

А

6

С

И

Н

У

С

7

А

Б

С

Ц

И

С

А

8

І

Н

Т

Е

Р

В

А

Л

9

Ф

О

Р

М

У

Л

А

10

О

Р

Д

И

Н

А

Т

А

11

А

Л

Г

О

Р

И

Т

М

12

С

Е

К

Т

О

Р

13

Ч

А

С

Т

К

А

 

І наостанок заспіваємо:

 

 

Якщо довго – довго – довго

Мандрувати по країні,

Можна добре й досконало

Дивні лінії вивчати!

Ми потрібні інженерам,

Ми потрібні бізнесменам,

Громадянам всіх професій

Ми готові допомагати!

 

А-а-а, ми – нескінченої довжини!

А-а-а,  бездоганної краси!

Без рівнянь ми загадкові!

Без нерівностей – чудові!

Ми завжди готові в путь!

 

 

А ми не завершуємо!!! І знову запрошуємо гостей – це наші друзі з «Центру досліджень». І сьогодні вони нам презентують результат по школі за конкурсом «Математична абетка».

Ліза Єрохіна, Ольга Гурковська та ін.

№ з/п

буква

Загальна кількість термінів

(терміни)

Клас - переможець

Кількість термінів від переможця

1

А

13

Алгебра, арифметика, ар, аксіома, алгоритм, асимптота, абсциса, аршин, аргумент, арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс

11-А

6

2

Б

5

Більше, біном, біквадратне (рівняння), бісектриса, бічна (грань)

9-А

3

3

В

21

Віднімання, відношення, вартість, вага, висота, вершина, вертикаль, вітка (параболи), верста, від’ємник, вертикаль, вертикальні (кути), відрізок, властивість (фігури), відстань, взаємообернені, взаємно прості, від’ємні (числа), відповідні, внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні (кути)

9-А

6

4

Г

10

Градус, границя, геометрія, гіпотенуза, графік, горизонталь, гіпербола, грань, гектар, гострий (кут)

11-А

5

5

Д

16

Двочлен, доведення, діаметр, дільник, ділене, діаграма, дециметр, доданок, добуток, дільник, ділене, довжина, дріб, додатні, дійсні (числа), дуга (кола)

9-А

6

6

Е

2

Еліпс, елемент

8-В

2

7

З

9

Займеник, знак, задача, завдання, заміна, змінна, зведення, знаходження (невідомих), закон

6-В

7

8

І

3

Інтервал, ірраціональність, ірраціональні (числа)

8-Б

2

9

К

17

Косинус, котангенс, кілограм, кут, координата, коефіцієнт, конус, кілометр, куб, круг, коло, куля, квадрат, корінь (рівняння), корінь (квадратний), катет, круглі(числа)

9-А

10

10

Л

5

Ламана, лінія, лема, ліміт, логарифм

8-А

4

11

М

17

Множення, медіана, мінімум, максимум, метр, мінус, многокутник, многогранник, модуль, математика, многочлен, маса, масштаб, міліметр, множник, множення, міля

10-А

9

12

Н

7

Номер, нерівність, нуль, натуральні (числа0, невідоме, нумерація, непарне (число)

10-Б

3

13

О

11

Обернені  (числа), одиниця, одночлен, об’єм, ордината, основа, овал, ознака, округлення, область (допустимих), обернена (пропорційність)

9-А

6

14

П

23

Піраміда, призма, пропорція, пряма, площа, площина, паралелепіпед, периметр, похідна, правило, пуд, паралелограм, прямокутник, плюс, перетворення, перпендикуляр, похила, проекція, промінь, парне (число), паралельні (прямі), пропорційність, протилежні (числа)

11-А

17

15

Р

16

Радіус, радіан, румб, рівняння, розв’язок, розв’язання, розрахунки, радикал, різниця, раціональні (числа), розкладання (на множники), ромб, рух, розгорнутий (кут), рівність, решето Ератосфена

6-А

6

16

С

15

Система, синус, сума, сторона, сфера, стереометрія, суміжні (кути), степінь, ступінь (дії), сантиметр, сегмент, сектор, синусоїда, скорочення, сонапрямлені (вектори)

11-Б

6

17

Т

10

Транспортир, тангенс, трикутник, тричлен, теорема, тотожність, трапеція, точка, тригонометрія, тупий (кут)

9-А

8

18

У

1

умова

6-В

1

19

Ф

7

Функція, фігура, формула, фут, фунт, форма, факторіал

11-А

5

20

Х

2

Хорда, хвиля

11-Б

2

21

Ц

8

Циліндр, цифра, циркуль, циферблат, центнер, центр (кола), цілі (числа), ціна

6-В

4

22

Ч

7

Частка, чотирикутник, член (рівняння), чверть, чисельник, число, час

9-А

4

23

Ш

4

Шкала, ширина, швидкість, шестикутник

8-В

3

24

Я

1

Ярд

9-А

1

 

І від нас для вас, переможці – пісня на останок:

Математику решать

И примеры как считать

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Вычитать и умножать

И неравенства решать

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

 

К четырём прибавить два

И умножить три на два

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Теоремы изучать,

Уравнения решать

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

 

Сантиметр, метр, куб…

Математика – наш друг!

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Тут задачку предстоит

Нам тяжёлую решить

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

 

Крепко алгебру любить!

С геометрией дружить!

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Крепко алгебру любить!

С геометрией дружить!

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

 

(лунає дзвоник, перерва завершилась)

Добрий день! Настала хвилююча мить – урок музичного мистецтва.

1).   За казкою «Бременські музики» головний герой закохався в принцесу. Уявіть, що її треба викрасти, але це можуть зробити лише двоє з чотирьох його друзів. Яка ймовірність того, що це зроблять разом Осел та Півень?  (Іванова Аліна)

(лунає дзвоник)

Доброго дня вам, діти! Останній на сьогодні урок -  урок інформатики, на якому головне – це  мати комп’ютер

1).  Для того, щоби зібрати системний блок, потрібно мати відео карту,  жорсткий диск, дисковод, кулер, материнську плату.  У магазині запропонували вибрати з: 11 відеокарт, 14 жорстких дисків, 6 дисководів, 17 кулерів, 8 материнських плат. Скількома способами можна зібрати системний блок?  (Хаджиоглов Іван)

(лунає дзвоник)

Ведуча: От і завершився цей день – чудовий та величний «День математики» в школі!

Ведучий: Ми його планували, організували та провели – словом, були ВЧИТЕЛЯМИ!

Ведуча:  Нам це сподобалось! І сьогодні ми вам кажемо: «Освіта – це вміння правильно діяти в будь-яких життєвих ситуацій!»

Ведучий: Як казав великий Ейнштейн: «Математика – єдиний досконалий метод, що дозволяє самоорганізувати себе».

Ведуча: Ми обіцяємо, що цей день запам’ятаємо!

Ведучі (разом з командою): О, Конфуцій, ти був правий: ми опанували нове, плекаючи старе – ми можете бути вчителями!!!

 

Учень 1. І не лише Конфуцій був такої думки. Навіть Черчилль вважав, що «шкільні вчителі мають таку владу, про яку лише мріють прем’єр - міністри».

Учень 2. Дякуємо команді «Розумчики» за чудовий виступ!

Учень 1. Шановне журі, будь ласка, оголосіть нам ваші думки та ваші оцінки! (журі підводить підсумки та оголошує результат)

Учень 2. А ми продовжуємо. І зараз побачимо, чи змінить конкурс вболівальників турнірний результат? (команди вболівальників презентують власні задачі та демонструють їх розв’язання на дошці)

Учень 1. Слово надається шановному Голові нашого журі. Увага всім! Результати гри! (Голова журі оголошує результат, члени журі висловлюють свої думки та побажання учасникам).

Учень 2. А зараз я надаю слово нашому вчителю математики

Вчитель: Сьогодні цей «День самоврядування» виконував велику роль. Ви, мої учні, показали відмінні знання математики. Ви, саме ви, провели велику підготовчу роботу, самостійно перегорнули сторінки історії та самостійно спробували написати завдання… Я пишаюся вами! Багато хто з вас зміг спробувати себе в ролі вчителя. Сподіваюсь, що цей досвід стане вам в нагоді. І, можливо, через кілька років я буду вітатися з вами в коридорах цієї або іншої школи як з колегами! А до того часу скажу вам словами Л. Толстого: «Якщо вчитель має лише любов до своєї праці, він буде хорошим учителем. Якщо вчитель має любов до учня, як батько і мати, - то він буде краще за того вчителя, який перечитав всі книги, але немає любові ані до роботи, ані до учнів. Якщо вчитель поєднує любов до праці і до учнів, він – досконалий вчитель!». І от сьогодні ви, здається, зрозуміли найважливіше: «для того, щоб навчити когось, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчатися самому».

Учень 1.  На жаль, все минає…

Учень 2. От і наш «День» минув …

Учень 1. Сьогодні ви побачили звичні речі іншими очима, і це був ще один крок до взаємопорозуміння між вчителем та учнем!

Учень 2. Ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!

 

Яндекс.Метрика