Позакласний захід на тему: "Математична вікторина"

Мета:        

-      Формування дитячого кругозору, комунікативних навичок росширення світогляду.

-       Розвивати логічне мислення,винахідливість, інтерес до математики, уміння швидко і чітко формулювати власну думку.

-       Виховувати дружелюбність, старанність.

 Правила гри

 1. У грі беруть участь 14 учнів.
 2. Ведучий по черзі ставить запитання учням.
 3. Гра складається з 7 раундів та фіналу.
 4. Після кожного раунду з гри вибуває один або два учні (вказується на початку раунду), які набрали найменшу кількість балів.
 5. Якщо учнів, які набрали однакову найменшу кількість балів, декілька, то жеребкуванням між
  ними визначається той, хто вибуває. Для цього перед початком гри готуються картки з номерами, кожному учню дається певний номер. Якщо вирішується спірне питання, хто з учнів вибуває з гри, журі відбирає картки з номерами цих учнів і навмання вибирає одну з них - це і є номер того учня, який змушений буде залишити гру.
 6. Новий    раунд   починається з учня, який набрав найбільшу кількість балів за підрахункамижурі, а якщо їх більше одного, то — з першого за порядком.

Хід заходу

1    раунд

(14 учнів, кожному ставиться по 2запитання, у кінці вибуває два учні.)

1. Як називаються числа, що використовуються для лічби предметів? (Натуральні)

 1. Скільки нулів у розрядній одиниці, що називається «мільйон»? (6)
 2. Яке число без остачі ділиться на всі числа? (0)
 3. Як   називається   фігура,   що утворюється двома променями, що виходять з однієї точки? (Кут)
 4. Як називається рівність, що містить невідоме число, позначене буквою? (Рівняння)
 5. Яким   приладом   вимірюють кути? (Транспортиром)
 6. «Найменша» геометрична фігура. (Точка)
 7. Хто автор підручника з математики, за яким ви навчаєтесь?
 8. Чому дорівнює площа квадрата,   сторона   якого дорівнює 7см?(49см:)

 

10. Як називається знак операції додавання? (Плюс)

 1. Порівняти числа: 11/21 і 1. (11/21 < 1)
 2. Обчислити:        
 3. Обчислити: 24·0,05. (1,2)
 4. Чи   ділиться   добуток   чисел 15·36 на 45? (Так)
 5. Чим   можна замінити риску дробу? (Діленням)

16. Обчислити:          

 1. Геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. (Пряма)
 2. Градусна міра прямого кута. (90°)
 3. Скільки сантиметрів у одному дециметрі? (10)

20. Знайдіть х:11х=20.              

 1. Обчислити: 156 ·2 ·0. (0)
 2. Число 1,1 збільшити у 5 разів.   (5,5)
 3. Скільки секунд у 2 хвилинах? (120 секунд)
 4. Довжина сторони квадрата 5 см. Який його периметр? (20 см)

25. Обчислити:    

26. Прямокутник, у якого усі сторони рівні, — це ... (Квадрат)

27. Скільки   - цифр     використовується для запису чисел? (10)

28. Остача відділення 154 на 7. (0)

IIраунд

(12 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.)

 1. Скільки   однозначних   чисел у натуральному ряді чисел? (9)
 2. Назвати     корінь     рівняння: 35х=4. (4/35)
 3. Формула для обчислення площі прямокутника. (S=аЬ)
 4. Як називаються відрізки, які мають однакову довжину? (Рівні)
 5. Градусна   міра   розгорнутого кута. (180°)
 6. Скільки   квадратних   метрів в 1 арі? (100м2)
 7. Назвіть найбільше натуральне число. (Немає найбільшого)
 8. Дріб — правильний чи неправильний? (Неправильний)
 9. Що таке периметр трикутника? (Сума довжин усіх його сторін)
 10. 120°   - тупий чи гострий кут. (Тупий)
 11. Як знайти невідоме зменшуване? (До різниці додати від'ємник)
 12. Скільки   кілограмів   містить одна тонна? (1000 кг)
 13. Якими   літерами   позначають точки? (Великими латинськими)
 14. Скільки   нулів   містить один мільярд? (9)
 15. Форму якої геометричної фігури має класна кімната? (Прямокутного паралелепіпеда)
 16. Його має і дерево, і рівняння. (Корінь)
 17. Найменше двозначне число. (10)
 18. Обчислити:  (1)
 19. Знайти НСК(12;15). (60)
 20. Скільки коренів має рівняння 0х =5. (Не має)
 21. Обчислити: 4,5 .(2)
 22. Остача від ділення 13475 на 2.(1)
 23. Скільки вершин у куба? (8)
 24. Як називається кут, градусна міра якого менша за 90°? (Гострий)

ІІІ раунд

(10 учнів, кожному ставиться 2 запитання, вибуває два учні.)

 1. Скільки годин у добі? (24)
 2. Як знайти невідомий множник?   (Розділити добуток на відомий множник)
 3. Назвати найменше натуральне число. (1)
 4. Обчислити: 3,7:0,01. (370)
 5. Як   називається   властивість, що формулюється так: «Від перестановки доданків сума не

зміниться»? (Переставна властивість додавання)

 1. Скільки секунд у 1 хв 20 с? (80 с)
 2. Скільки прямих можна провести через дві точки? (Одну)
 3. Основні   геометричні фігури. (Точка, пряма, площина)
 4. Як називається результат додавання? (Сума)
 5. Як називаються дроби, в яких чисельник менший від знаменника? (Правильні)
 6. Остача відділення 101 на 5. (1)
 7. Яке число називають «чортовою дюжиною»? (13)
 8. Як називаються знаки, що використовуються для написання чисел? (Цифри)

14. Порівняти: 60/27 і 2. (60/27>2)

 1. Розв'язати рівняння: 10(х-5)=200. (25)
 2. Записати дріб 3/25 у вигляді десяткового дробу. (0,12)
 3. Що станеться, якщо прямий кут збільшити вдвічі? (Він стане розгорнутим)
 4. На скільки число а більше від а-14? (На 14)
 5. Продовжити ряд: 1, 2, 4, 8, ... (16,32...)

20. Обчислити: 4/(4·0,6-2,4)   (Не має змісту)

IV раунд

(8 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.)

1.   У скільки разів розгорнутий кут більший від прямого? (Удвічі)

 1. Як   називається   трикутник у якого є прямий кут? (Прямокутний)
 2. Чи належить число 0 до натурального ряду? (Ні)
 3. Яке   наступне   число   після 999999? (Мільйон)
 4. Що ми називаємо гострим кутом? (Кут, менший від прямого)
 5. Формула     для     обчисленню об'єму прямокутного паралелепіпеда. (V = аЬс}
 6. На яке число не можна ділити?.   (На 0)
 7. Чому дорівнює остача від ділення 137 на 5? (2)
 8. Як називається фігура? (Ламана)

         10. Знайти площу заштрихованої частини квадрата. (16)

 1. Округлити число 115 до десятків. (120)
 2. Обчислити: (35 • 480):70. (240)
 3. Він буває гострим, тупим, прямим. (Кут)
 4. Яка цифра збільшується, якщо її перевернути? (6 —> 9)
 5. Скільки кутів у прямокутника? (4)

V раунд

(6 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.)

 1. Скільки лінійних вимірів має прямокутний паралелепіпед? (3)
 2. Як   називається   трикутник, у якому всі сторони рівні? (Рівносторонній)

3.   Скільки грамів у 1 кг? (1000 г)

 1. Обчислити:(2 1/3 +2 2/3)·0,1. (0,5)

5. На скільки градусів розгорнутий кут більший від прямого? (На 90°)

6. У сім'ї 5 синів, у кожного є одна сестра. Скільки дітей у сім'ї? (6)

7. Буває рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний. (Трикутник)

8. Прилад для вимірювання довжин відрізків. (Лінійка)

9. Дріб, у якого чисельник більший від знаменника, називають... (Неправильним)

 1. Розгадайте ребус: МІ 100. (Місто)
 2. Скільки трикутників зображено на рисунку? (5)

12. 0,25 % риби важать 300 г. Скільки важить уся риба? (1200 г)

VI раунд

(4 учні, кожному ставиться по З запитання, вибуває 1 учень)

1.   Скільки кутів на рисунку? (3)

2 Прочитати число 1234 навпаки. (Чотири тисячі триста двадцять один)

 

 1. Скільки   повітряних   кульок було у П'ятачка з казки про Вінні-Пуха? (2)
 2. Як називається геометрична фігура, що має 3 кути? (Трикутник)
 3. Скільки годин складає 1/24 частина доби? (1 год.)
 4. Округлити до сотень 530. (500)
 5. Назвати будь-який дріб, більший від 18/19.
 6. Обчислити:      
 7. Знайти корінь рівняння: 8(х-1,4)=56. (8,4)
 8. Скільки буде, якщо два десятки помножити на два десятки? (400)
 9. Назвіть число, що в натуральному ряду стоїть після 1000. (1001)
 10. Що показує знаменник дробу? (На скільки частин розділили ціле)

VII раунд

(З учні, кожному ставиться по 3 запитання, вибуває 1 учень)

 1. Скільки граней у куба? (6)

2. Яку частину метра складають 15см?(15/100м)

 1. Як називають числа виду: 2 1/3, 5 2/7…(Мішані)
 2. Обчислити: 0,47·6,324+6,32·0,53. (6,32)

 

 1. Горіло 8 свічок, три з них погасили. Скільки свічок залишилося? (З, бо 5 згоріло)
 2. Формула для обчислення об'єму куба. (V = а3)
 3. Обчислити площу прямокутника, шириною 5 см, довжиною 6 см. (30 см2)
 4. Обчислити: 0,23. (0,008)
 5. Число 55,5 збільшити на 100. (155,5)

Фінал

(2 учні, кожному ставиться по З запитання)

 1. Обчислити об'єм куба, ребро якого 3 см. (27 см3)
 2. Чи ділиться число 2835 на 45? (Так) Чому?
 3. Знайти 30% від 1,2. (0,36)
 4. Знайти НСД(29; 100). (1)
 5. На одному літаку 20 пасажирів, що в 4 рази менше, ніж на другому.   Скільки   пасажирів на другому літаку? (80)
 6. Одна курка вивела 10 курчат, що на 5 більше, ніж вивела друга. Скільки курчат вивела друга курка? (5)

Резервні запитання

 1. Два учні грали в шахи 4 год. По скільки   годин   грав   кожен з них? (По 4 год)
 2. За покупку заплатили 20 грн і ще половину цієї суми. Скільки за­ платили за покупку? (30 грн)
 3. У полі працювали 5 комбайнів, 2 з них зупинилися. Скільки комбайнів залишилося? (5)
 4. Скільки кольорів у веселки? (7)
 5. В одній сім'ї 2 батька і 2 сини. Скільки чоловіків у сім'ї? (3)

 

Яндекс.Метрика