Позакласний захід: "Математичний брейн-ринг" 7-9 кл

Мета:розвивати інтерес до математики, її історії, читання додаткової літератури; розви­вати логічне мислення, кмітливість; виховува­ти цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння та навички міркувати, свідоме ставлен­ня до здобуття знань.

Обладнання:картки із запитаннями для зма­гальних турів математичного брейн-рингу.

 

Правила проведення гри

У грі беруть участь 16 гравців. Вони об'єд­нані у дві команди по 8 гравців. Кожна ко­манда обирає капітана. На обговорення за­питання відводиться 1 хв. Команда, яка пер­шою повідомляє правильну відповідь, отри­мує 1 бал. Якщо відповідь неправильна, то іншій команді надають додатково 20 с на об­говорення. Відповідь приймається після того, як ведучий скаже слово «час». Якщо обидві команди не знайшли правильної відповіді на поставлене запитання, то отри­мують 0 балів.

Нижче подано 40 запитань для змагальних турів гри (які відбуваються до фінального туру «Дуель») і окремо 20 запитань для фінального туру. У першому змагальному турі вчитель ставить запитання командам, починаючи з першого.

У кінці уроку підбивають підсумки і визна­чають переможця гри.

 

Вступ

 

Всім — добрий день, друзі. —
Покликав брейн-ринг
Нас сюди на змагання.
Знавцям й глядачам —
Особливі вітання!

Відомо усім
(Тут відсутні секрети) —
У школі різні
Вивчають предмети.

Наук у нас різних
Вивчають багато.
Яку ж з них ми будемо
Нині вітати?

Тобі, математико,
Наші вітання,
Це ж ти нас зібрала
Усіх на змагання.

Сучасну і давню
Науку чудову
Сьогодні у дії
Побачимо знову.

Чекають тут різні
На вас запитання,
І хитрі задачі,
Й цікаві завдання.

Питання серйозні
Та є й жартівливі,
Тож будьте уважні
І будьте кмітливі.

Обдумайте відповідь
Ви неодмінно,
На справу таку
Вам дається хвилина.

Лишилось питання
Одне з'ясувати:
Хто нині в брейн-рингу
У нас буде грати?

Довідатись легко:
Це 6 наш клас
Гравці — шестикласники
Нині у нас.

Ведіть, капітани,
Команди в дорогу,
Бажаю здобути
Я вам перемогу!

Представтесь команди

Як вас величати,

За вас всі разом

Ми будем вболівати!


                

 

 

 

 

Запитання для змагальних турів

№ 1. Бліц – гра.

 1. Назвіть найменше натуральне число. (1)

2. Скільки сотень у 82 десятках? ( 8 )

 1. Що більше: 1 л чи І дм3 ? (Однакові)
 2. Куб числа 3. (27)

5. Знаки для написання чисел. (Цифри)

 1. Чи ділиться на 3 число 415? (Ні)

7. Скільки ребер має куб? (12)

8. Прилад для вимірювання кутів? (Транспортир)

 1. Як називають компоненти при додаванні? (Доданок, доданок, сума)
 2. Сума кількох між собою рівних доданків. (Добуток)

 

№ 2. Конкурс «задача на кмітливість»

 1. Я зайшов до кімнати , щоб узяти із шафи черевики й шкарпетки. У кімнаті спала сестра й було зовсім темно. Я знав, у якому місці шафи знаходяться мої три пари черевиків – усі різних фасонів, та 12 пар шкарпеток – чорних і коричневих. Мені не хотілося включати світло, щоб не розбудити сестри. І черевики, й шкарпетки були на своїх місцях, але в страшенному безладі – просто гора з 6 черевиків і 24 шкарпеток. Скільки черевиків і скільки шкарпеток (найменше) мені необхідно винести з темної кімнати у світлу, щоб забезпечити себе парою черевиків одного фасону та парою шкарпеток одного кольору? (3 шкарпетки, 4 черевики)

Задачі для вболівальників

 1. Дошку розрізали на вісімдесят частин. Скільки розпилів довелося зробити? (79)
 2. На озері ростуть лілії. Кожного дня їх число подвоюється, а на 20-й день заросло все озеро. На який день заросла половина озера?( на 19-й)
 3. Як записати 1000 за допомогою восьми вісімок і знаків суми?

(888          88 + 8 + 8 + 8)

 

 1. Різні літери позначають різні однозначні числа. Чому дорівнює дріб?

К∙А∙Р∙Л∙С∙О∙НВ∙А∙Р∙Е∙Н∙Н∙Я

 

 

№ 3. Бліц - гра

 1. Як називають числа над рискою і під рис­кою у запису звичайного дробу?

   (Чисельник, знаменник)

 1. Скільки діагоналей у паралелограма? (Дві)
 2. Як називають натуральне число, що має тільки два дільники? (Просте)
 3. Чому дорівнює кут між перпендикуляр­ними прямими?   (90°)
 4. Двоє учнів грали в шахи дві години. Скільки часу грав кожний учень окремо? (Дві години)
 5. Назвіть найбільший дільник числа 12. (12)
 6. Скільки вершин має прямокутний пара­лелепіпед? (8)
 7. Назвіть дріб, обернений до дробу . ( )

19. Скільки діб у 72 годинах? (Три)

 1. Як називається частина доби? (Година)

 

№ 4. Конкурс «Розгадайте ребус»

ТРИБУНАЛ

 

КОРОВА

 

СТАВОК

 

СЛИВА

 

ОКУЛІСТ
КУЛАК

ДРАКОН

 

 

№ 5. Бліц – гра.

 1. Як називається частина прямої, обмежена з однієї сторони? (Промінь)
 2. Скільки нулів у запису числа один мільйон? (Шість)
 3. Квадрат числа 9. (81)

24. Як називають числа, які ма­ють тільки один спільний дільник?   (Взаємно прості)

 1. Чому дорівнює чверть години? (15 хвилин)
 2. Скільки граней має куб? (Шість)

27. Як називають прямокутник, у якого всі сторони рівні? (Квадрат)

 1. Скільки двоцифрових чи­сел, у яких перша цифра 1? (Десять)
 2. Скільки буде десятків, якщо 2 десятки помножити на 3 десятки? (60 десятків)
 3. Що більше: третина чи половина? (Половина)

 

№ 6 Конкурс «Відгадай, що в чорному ящику»

 1. Сама мала,

   а ума придала. (Книга)

 1.  Говорит она беззвучно, но понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо умней (Книга).
 2. Я всё знаю, всех учу,
  А сама всегда молчу.
  Чтоб со мною подружиться,
  Нужно грамоте учиться. (Книга)

 

№ 7. Бліц – гра.

 1. Скільки дільників у числа 23? (Два: 1 і 23)
 2. Які прямі на площині ніколи не перети­наються?   (Паралельні)
 3. Знайдіть значення виразу 54 : 0. (Вираз не має смислу)
 4. Сума довжин сторін трикутника? (Периметр)
 5. Чи ділиться на 10 різниця чисел 53 і 13?(Так)
 6. Чому дорівнює сума кутів трикутника? (180 ˚)
 7. Скільки десятків буде, якщо помножити 2 десятки на 5 десятків? (100)
 8. Знайдіть НСК чисел 10 і 15. (30)
 9. Скільки грамів у 0,2 кг? (200)
 10. Як називають другий степінь числа? (Квадрат)

 

№ 8. Конкурс капітанів.

Є 27 олівців. За один хід можна брати 1, 2 або 3 олівці. Як грати, щоб виграти? Виграє той, хто бере останній олівець.

 

Задачі для вболівальників

 1. Знайдіть 20 % від 40. (8)
 2. Скільки граней у шестигранного олівця? (8)
 3. Петрик каже: « Позавчора мені було ще 10 років, а в наступному році мені виповниться 13». Чи може таке бути?

Відповідь. Так, якщо день народження у Петрика– 31 грудня, а зазначену фразу він вимовляє 1січня.

 1. Тризначне число записане різними цифрами в порядку їх значення, але всі слова в назві починаються з однієї літери. Яке це число? (147)

 

 

 

№ 9. Запитання для фінального туру

 1. Двоє пішли - 5 грибів знайшли. Четверо підуть — чи багато знайдуть?

(Невідомо)

 1. У семи братів по одній сестрі. Скільки всього дітей у сім'ї? (8)
 2. Коли добуток двох чисел дорівнює їх частці?

   (Коли один із співмножників і дільник дорівнює 1)

 1. Вираз, що є добутком кількох однакових множників. (Степінь)

5. У перекладі з грецької мови це означає, «та, що поділяє навпіл» (бісектриса)

6. Половина — .третина деякого числа. Яке це число?(1,5)

 1. Яке число ділиться на всі числа без ос­тачі? (Нуль)
 2. У якому випадку добуток двох чисел дорів­нює множнику?

   (Коли дільник дорівнює 1)

 1. Геометрична фігура, якій уподоблюються очі с подиву, а голова від втоми. (Квадрат)
 2. На дубі три гілки, на кожній по шість яблук. Скільки всього на дубі яблук?(На дубі яблука не ростуть)
 3. Геометрична фігура, що не має вершин. (Коло)
 4. Котра зараз година, якщо частина доби, що залишилася, у 2 рази більша за ту, що ми­нула? (8 годин)

13. Жінка, ідучи до Києва, зустріла трьох чоловік. Кожний із них ніс мішок, а в кожному мішку– по коту. Скільки живих істот ішло до Києва? (Тільки жінка).

14.    Рівність, що містить невідомі. (Рівняння)

15.Коли чапля стоїть на одній нозі,то вона важить 5 кг. Скільки буде важити чапля, як стане на дві ноги?( 5 кг)

16.Екіпаж, до якого запрягли троє коней ,проїхав за 1 годину 15 км. З якою швидкістю біг кожен кінь?(15 км/год).

17.У палки 2 кінці, якщо один із кінців одпиляти, то скільки кінців залишиться?(4)

18. Значення невідомого коли рівняння перетворюється в правильну рівність. (Корінь)

19.Скільки цифр потрібно, щоб записати дванадцятизначне число?(10)

20.На руках десять пальців.Скільки пальців на 10 руках?(50)

Доки журі підбиває підсумки 2 і 3 турів, із вболівальниками проводиться гра-жарт.

№ 10. Гра – жарт.

У ній беруть участь по одному вболівальнику від кожної команди.

Завдання. Назвати або проспівати куплет пісні, в якій зустрічаються числівники.

Наприклад. «Ой на горі два дубки», «Маруся раз, два, три..», «Жили у бабусі два веселих гуся», «Одна калина за вікном», «Ты отказала мне два раза», «Миллион алых роз», «Дважды два четыре». «Айн, цвайн, драйн…», тощо.

Підсумок

Увага! Ось фіналу

Хвилюючі моменти.

Призи обом командам

Виносять асистенти.

Команда-переможниця

Здолала перешкоду,

Одержуйте цукерочки

У винагороду.

Команда наша друга –

Ціню роботу вашу.

Наступного брен-рингу

Добийтеся реваншу.

До нових зустрічей, друзі!

Яндекс.Метрика