Виховний захід з інформатики на тему: "Слабка ланка"

Мета: Закріпити, узагальнити знання учнів, отримані на уроках інформатики; виховувати колективність, дисциплінованість, характер; розвивати пам’ять, мислення, моторні навички, вольову і емоційну сферу.

Завдання:
1) Стимулювати розумову діяльність;
2) Виховувати почуття товариськості, згуртованості;
3) Створити умови, які б забезпечували розвиток мислення, пам’яті дітей.Форма проведення: змагання.

Місце проведення: класна кімната.

План

1. Привітання та оголошення правил змагання.
2. Проведення 1-го туру.
3. Проведення 2-го туру.
4. Проведення 3-го туру.
5. Проведення 4-го туру.
6. Проведення 5-го туру.
7. Проведення 6-го туру.
8. Проведення 7-го туру.
9. Підведення загальних підсумків.

 

Хід змагання

Любі друзі! Сьогодні ми зібралися разом для того, щоб визначити, хто з учасників має більше знань з інформатики. Ми маємо 8 учасників, кожний з яких по черзі буде відповідати на запитання і в кінці кожного туру учасники таємним голосуванням оберуть найслабшу ланку, причому, той хто відповів на всі запитання не може бути виключений з гри.

Тур 1.
1. Що вивчає інформатика?
#а) структуру і властивості інформації;
#б) збирання і створення;
#в) передачу і збереження;
#г) перетворення;
#д) пошук;
#е) надання інформації;
#ж) ЕОМ;
з) електроніку;
#й) ІNТЕRNЕТ.
2. З яких фаз (етапів) складається інформаційний процес?
#а) сприйняття;
#б) передачі;
#в) обробки;
#г) збереження;
#д) представлення;
е) пошуку;
#ж) підготовки;
#з) настроювання;
#й) увімкнення ПК і вхід в ІNТЕRNЕТ.
3. В яких формах може бути надана інформація?
#а) числовій;
#б) текстовій;
#в) графічній;
#г) звуковій;
д) тепловій;
#е) відео;
#ж) складній;
з)світловій;
й) секретній;
к) музичній.
4. До засобів передачі інформації належать:
#а) радіо;
#б) телефон;
#в) книга;
#г) ІNТЕRNЕТ;
#д) камінь;
#е) фотографія;
#ж) атом;
#з) хромосоми;
й) космос;
к) монітор.
5. До носіїв інформації належать:
#а) усі матеріальні об'єкти;
б) усі фізичні явища;
в) дроти;
г) дискети;
д) люди.
6. Під обробкою інформації розуміють:
#а) розрахунки;
#б) редагування;
#в) переклад;
#г) креслення;
#д) запис;
#е) збереження;
#ж) пошук;
#з) сортування;
#й) створення керуючих сигналів;
к) читання.
7. Інформацію оцінюють:
#а) кількісно і якісно;
#б) за формою і структурою;
#в) за статистикою;
г) за видом;
#д) за семантикою;
е) за потужністю й обсягом;
#ж) за зашумленістю;
з) за класами;
#й) за повнотою і вірогідністю;
#к) за актуальністю, доступністю і цінністю.
8. Кількість інформації, ємність запам'ятовуючих пристроїв вимірюють у:
#а) бітах і байтах;
б) мегатоннах і кіловатах;
#в) мегабітах і кілобайтах;
г) кілограмах;
#д) мегабайтах і гігабітах;
#е) кілобітах;
#ж) гігабайтах;
#з) терабітах;
#й) пітабайтах.
Тур 2
9. Шум — це:
#а) перешкода;
б) фон для інформації;
в) маскування інформації;
г) супутник будь-якої інформації;
д) відношення корисного сигналу до фону;
е) децибелл;
#ж) випадковий сигнал.
10. До сучасних засобів збере­ження інформації належать:
#а) НМЛ;
#б) НГМД і НЖМД;
#в) СD ROМ;
#г) електронні диски;
#д) диски Бернуллі;
#е) голограми;
#ж) книги;
#з) стримери;
й) камені;
к) телевізори.
11. До сучасних засобів обробки інформації належать:
#а) персональні комп'ютери і калькулятори;
#б) Репtium;
#в) ноутбук;
г) авторучки;
д) друкарні;
#е) раlmtор;
#ж) супер-ЕОМ;
#з) ІВМ РС;
12. Кодування інформації — це:
а) система умовних знаків;
б) транслітерація;
в) абревіатура;
г) мови й алфавіт;
д) 0 і 1;
#е) представлення символів однієї мови символами іншої;
ж) програмування.
13. Обчислювальна техніка - це:
#а) комп'ютери;
#б) калькулятори;
#в) галузь науки і техніки;
г) електронні прилади;
д) мікросхеми;
#е) сфера людської діяльності;
#ж) ЕОМ;
#з) ПК;
й) розумні машини.
14. Комп'ютери застосовуються в:
#а) науці та техніці;
#б) усіх сферах людської діяльності;
#в) медицині й освіті;
#г) бізнесі;
#д) журналістиці;
#е) побуті й дозвіллі;
#ж) автоматизації;
#з) підготовці текстів;
#й) перекладі текстів;
#к) телекомунікаціях; радіоелектроніці й телебаченні.
15. Перша механічна обчислю­вальна машина була винайдена в 1623р.:
а) Чебишевим;
б) Джоном фон Нейманом;
#в) Паскалем;
г) Біскаром;
д) Беллом;
е) Лоренцем.
16. Двійкову систему числення винайшов у 1674 р.:
а) Непер;
б) Вієт;
#в) Лейбніц;
г) Максвел;
д) Едісон;
е) Леонардо да Вінчі;
ж) Буль.
Тур 3
17. Першу обчислювальну ма­шину з програмним керуванням Чарльз
Беббідж створив у:
а) 1804 р.;
б) 1847 р.;
#в) 1830 р.;
г) 1880 р.;
д) 1878р.
18. Першу ЕОМ «ЕМІАС» на елек­тронних лампах у США було ство­рено в:
а) 1935 р.;
б) 1927 р.;
#в) 1946 р.;
г) 1950 р.;
д) 1919 р.;
е) 1943 р.;
ж) 1949р.
19. Перший біполярний транзистор було сконструйовано ученими США,
лауреатами Нобелівської премії 1956 р. (Братейн, Бартин, Шоклі) у:
а) 1946 р.;
б) 1954 р.;
#в) 1948 р.;
г) 1 950 р.;
д) 1955р.
20. Функціональний принцип роботи ЕОМ було сформульовано у 1949р.:
а) Айкеном;
б) Стібніцем;
в) Паркін-соном;
#г) Джоном фон Нейманом;
д) Таммом.
21. Першу радянську ЕОМ (МЕСМ) було виготовлено під керівництвом
С.А. Лебедєва в Інституті електроніки АН УРСР (м. Київ) у:
а) 1947 р.;
б) 1953 р.;
#в) 1950 р.;
г) 1 955 р.;
д) 1951 р.
22. Виробництво першої серійної ЕОМ «ІМІУАС» (США) розпочато у:
а) 1949 р.;
б) 1955 р.;
#в) 1951 р.;
г) 1 952 р.;
д) 1950р.
23. Розпочато виробництво краї­нами соціалістичної співдружності ЄС
ЕОМ у:
а) 1968 р.;
#б) 1972 р.;
в) 1975 р.;
г) 1 970 р.;
д) 1976р.
24. Початок виробництва комп'ютерів ІВМ:
а) 1977 р.;
#б) 1981 р.;
в) 1984 р.;
г) 1 980 р.;
д) 1979р.
Тур 4
25. Становлення INTERNET відбувалося в:
а) 90-ті роки;
#б) 80-ті роки.
26. Інформатика як шкільний предмет була введена в:
а) 1983 р.;
#б) 1985 р.;
в) 1987 р.;
г) 1982р.
27. Апаратна складова обчислювальної системи може складатися з:
#а) системного блоку;
#б) монітора і клавіатури;
#в) маніпулятора «миша»;
#г) принтера і сканера;
#д) модему;
#е) джойстика;
#ж) цифрових кіно-; фотокамер;
#з) діджитайзера;
#й) мульти-медіа і різних датчиків;
#к) усього перерахованого в пунктах а)—й) тощо.
28. Програмне забезпечення (ПЗ) ПК складається з:
#а) сукупності програм і документації;
#б) системного ПЗ;
#в) пакета прикладних програм;
#г) мов (систем) програмування;
#д) програм діагностики і контролю;
#е) драйверів зовнішніх пристроїв;
#ж) усього перерахованого в пунктах а)—д).
29. З яких пристроїв складається мікропроцесор (СРU - Сепtаl
Ргосеssіng Unit)?
а) адаптера;
#б) АЛП (Арифметико-Логічного Пристрою);
#в) ПУ (Пристрою Управління);
#г) регістрів загального призначення (РЗП);
д) контролера;
е) системної шини.
30. Які основні характеристики МП?
а) швидкодія;
#б) розрядність;
в) кількість РЗП;
#г) тактова частота;
д) ОЗП.
31. Скільки сторінок тексту (по 2 Кбайти) може розміщуватися в пам'яті
ємністю 4 Мбіти?
а) 100;
б) 500;
в) 750;
#г) 250;
д) 150.
32. Скільки знаків можна закодувати одним байтом?
а) 125;
б) 500;
#в) 256;
г) 1024;
д)512.
Тур 5
33. Які основні функції виконує ЦП?
а) розподіляє ресурси;
#б) виконує програму;
#в) керує роботою всіх пристроїв;
г) гріється;
д) виводить інформацію на екран;
е) обчислює.
34. Які типи клавіатур найбільш надійні?
а) шильдові;
б) механічні;
в) герконові;
г) контактні;
#д) безконтактні;
е) ємнісні;
ж) оптичні;
з) ультразвукові;
й) повноходові.
35. Які групи клавіш є на клавіатурі?
#а) алфавітно-цифрові;
б) прописні;
#в) функціональні;
г) заголовкові;
#д) керуючі;
#е) додаткові;
ж) цифрові;
#з) редагуючі;
й) непотрібні.
36. Яка операція виконується при натискуванні клавішів СtгІ + АІt + Del?
а) гасіння екрана;
#б) перезавантаження ОС;
в) вихід із програми;
г) скидання;
д) пауза.
37. В яких основних режимах може працювати дисплей (монітор,
відеотермінал)?
а) чорно-білому (монохромному);
б) кольоровому;
в) повноекранному;
#г) текстовому;
#д) графічному;
е) очікувальному.
38. Як називається елемент зображення на екрані монітора?
а) крапка;
б) знакомісце;
#в) піксель;
г) тріада;
д) знак;
е) курсор;
ж) анімація.
39. Які основні характеристики має відеотермінал?
а) кількість рядків;
#б) роздільна здатність; що дозволяє;
в) інформаційна ємність;
#г) розмір екрана;
#д) кількість кольорів (палітра);
е) розмір пікселя;
ж) яскравість і контрастність;
з) безпека.
40. Який тип відеокарт (відеоадаптерів, контролерів) застосовується в ПК
«Реntium»?
а) МDА (Моnochrom Display Аdарtег);
б) СGА (Соlог Graphic Аdарtег);
в) ЕGА (Еnhапсеd Gгарhіс Аdарtег);
г) VGА (Vіdео Gгарhіс Аrrау);
#д) SVGА (Sирег /іdео Gгарhіс Аггау).
Тур 6
41. Які явища і закони фізики застосовуються у відеомоніторах?
#а) термоемісія;
#б) взаємодія електронів з електричним і магнітним полем;
#в) закон Ома;
#г) люмінесценція;
#д) усі наведені в пп. а)—г) і багато інших.
42. Які пристрої використову­ються у ПК як зовнішня пам'ять?
#а) НГМД;
#б) магнітофони;
#в) НЖМД;
#г) СD RОМ;
#д) стримери;
#е) DVD;
ж) перфокарти;
#з) наведені в пп. а)— е) і й)—к);
#й) ZІР і JАS-диски;
#к) магніто-оптичні.
43. Які переваги мають оптичні диски порівняно з магнітними?
#а) велика ємність (Гб);
#б) надійність збереження інформації;
в) складність будови;
г) мала швидкість зчитування;
д) неможливість перезапису;
е) висока ціна.
44. У чому полягає суть форматування дисків?
а) в очищенні від старої інформації;
#б) у створенні структури у вигляді доріжок і секторів;
в) у перемагнічуванні поверхні;
г) у записі файлів;
д) в очищенні від пилу.
45. Яких розмірів Існують гнучкі магнітні диски?
а) 100 мм;
#б) 5,25" — (133 мм);
#в) 8" — (203 мм);
г) 4";
#д) 3,5" — (89 мм).
46. Яка з внутрішніх видів пам'яті ПК швидкодіюча?
а) ПЗП;
б) ОЗП;
в) ППЗП;
#г) кеш-память (СОЗП);
#д) реєстрова.
47. Які пристрої входять до складу системного блоку і розташовані на
материнській платі?
#а) мікропроцесор;
#б) внутрішня пам'ять;
#в) системна шина;
#г) контролери пристроїв;
#д) НГМД;
#е) НЖМД;
#ж) СD RОМ;
#з) мультимедіа.
48. Які види друкувальних пристроїв використовуються в ПК?
#а) принтери (матричні, струмінні, лазерні);
#б) плотери (графобудівники);
в) векторні;
г) мозаїчні;
#д) монохромні й кольорові;
#е) перелічені в пп. а), б), д).
Тур 7
49. Які основні характеристики мають принтери?
#а) швидкість друку;
б) потужність;
#в) роздільна здатність (кількість точок на дюйм; сірі);
г) маса;
д) розмір і тип шрифту;
е) тип картриджа;
ж) колірність;
з) кількість голок.
50. Який ручний маніпулятор найчастіше застосовується для роботи на
ПК в ОС WINDOWS?
а) джойстик;
#б) «миша»;
в) пойнтер;
г) трекбол;
д) і-пойнтер;
е) діджитай-зер.
51. Який вид інтерфейсу застосовується в сучасних ПК?
а) людино-машинний;
#б) графічний;
в) діалоговий;
г) віконний;
д) текстовий;
е) дружній;
ж) кольоровий;
з) багатопрограмний.
52. Для чого призначені сканери?
#а) для введення;
б) для виведення;
в) фотографування;
г) копіювання;
д) оцифровування.
53. Які типи сканерів застосову­ються в ПК?
а) автоматичні;
#б) ручні;
в) матричні;
#г) планшетні;
#д) роликові;
е) кольорові;
ж) чорно-білі;
з) малогабаритні;
й) світлодіодні;
к) швидкодіючі.
54. Яка основна характеристи­ка сканера?
а) тип;
б) швидкодія;
#в) роздільна здатність (сірі);
г) колірність;
д) габарити.
55. Який можливий мінімальний комплект засобів мультимедіа?
#а) звукова плата (soundblaster);
#б) звукові колонки (навушники);
в) відео-плата;
#г) СD RОМ;
д) відеокамера;
е) підсилювач;
ж) «миша»;
з) принтер.
56. Які основні характеристики комп'ютера?
а) габарити;
#б) швидкодія;
#в) розрядність;
г) маса;
#д) ємність пам'яті;
е) потужність;
ж) продуктивність;
з) тактова частота;
й) типи компонентів і конфігурація.

Підведення підсумків. Оголошення переможців.

Яндекс.Метрика